สมัครเล่นจีคลับ เล่น Royal Online V2 ไม่ใช่เพื่อแจกจ่าย

สมัครเล่นจีคลับ ไม่ใช่เพื่อแจกจ่ายให้กับเรา บริการทางสายข่าวหรือการเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา

มอนทรีออล 31 ส.ค. 2564 (GLOBE NEWSWIRE) — Intema Solutions Inc. (“ Intema ” หรือ “ Corporation ”) (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าต่อจากข่าวประชาสัมพันธ์ลงวันที่ 17 มิถุนายน ปี 2564ได้เสร็จสิ้นการจัดทำใบเสร็จการสมัครสมาชิกเฉพาะบุคคลแบบไม่มีนายหน้า (” ตำแหน่งส่วนตัว “) เรียบร้อยแล้ว การปิดบัญชีชุดแรกประกอบด้วยใบตอบรับการสมัครสมาชิก 11,420,000 ใบ (แต่ละใบเรียกว่า “ ใบตอบรับการสมัครสมาชิก ”) ในราคา $0.50 ต่อใบเสร็จการสมัครสมาชิก (“ ราคาการสมัครสมาชิก “”) สมัครเล่นจีคลับ สำหรับรายได้รวม 5,710,000 ดอลลาร์ การจัดตำแหน่งส่วนตัวกำลังดำเนินการโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอก่อนหน้านี้ (” ธุรกรรมที่เสนอ “) โดยที่บริษัทจะได้รับหลักทรัพย์ที่ออกและคงค้างทั้งหมดของ Livestream Gaming Ltd.

ใบรับสมัครสมาชิกออกตามข้อตกลงการรับสมัครสมาชิกที่ทำขึ้นระหว่าง Intema และตัวแทนรับสมัครสมาชิก (“ ข้อตกลงการรับสมัครสมาชิก ”) ตามข้อตกลงการรับจองซื้อ ใบรับสมัครสมาชิกแต่ละใบจะถูกแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยเดียวของบริษัทโดยอัตโนมัติ (a “ หน่วย”) โดยไม่ต้องพิจารณาหรือดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนของผู้ถือ เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการปล่อยสัญญาจ้างบางประการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง (i) เงื่อนไขก่อนหน้าที่การทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ (ii) ) บริษัท ไม่ได้ฝ่าฝืนหรือผิดสัญญาหรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงการรับสมัครสมาชิกและ (ii) ตัวแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับแจ้งจาก บริษัท ว่าเงื่อนไขก่อนหน้าของการทำธุรกรรมที่เสนอนั้นเป็นที่พอใจ หรือได้รับการยกเว้น นอกเหนือจากการปล่อยเงินที่ฝากไว้กับบริษัทตามข้อตกลงการรับจองซื้อ (“ เงื่อนไขการปลดสัญญา ””). รายได้ของชุดแรกของ Private Placement จะถูกเก็บไว้ในเอสโครว์เพื่อรอความพึงพอใจของเงื่อนไขการปลด Escrow หากธุรกรรมที่เสนอไม่เสร็จสิ้นภายใน 180 วันนับจากการปิด Private Placement ใบตอบรับการจองซื้อจะถูกยกเลิกและผู้ถือใบเสร็จการจองซื้อจะได้รับจำนวนเงินเท่ากับราคาจองซื้อรวมของใบเสร็จการจองซื้อและดอกเบี้ย หาได้จากราคาสมัครสมาชิกดังกล่าว (ถ้ามี)

แต่ละหน่วยประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทหนึ่งหุ้น (“ หุ้นสามัญ ”) และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครึ่งหนึ่งของหนึ่งใบ (ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดแต่ละใบคือ “ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ”) ใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละใบให้สิทธิผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญหนึ่งหุ้นในราคาใช้สิทธิ $0.90 เป็นระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ออก

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Private Placement บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปลดสัญญา Escrow: (1) จะจ่ายฝ่ายที่มีสิทธิ์ของ Arms (แต่ละฝ่ายเรียกว่า “ Finder ”): (i) ค่าธรรมเนียมเงินสด 6% ของมูลค่ารวมของการสมัครสมาชิก ใบเสร็จที่ขายตาม Private Placement ในส่วนที่เกี่ยวกับการบอกรับสมาชิกที่อ้างถึงบริษัทหรือที่มาจาก Finder โดยตรงและออกให้เมื่อปิดส่วนแรกของ Private Placement และ (ii) ใบสำคัญแสดงสิทธิ Finders จำนวนหนึ่ง (แต่ละ ” ใบสำคัญแสดงสิทธิ Finder “) เท่ากับ 8% ของใบตอบรับการสมัครสมาชิกที่ขายที่ Finder อ้างอิงถึงหรือที่มาจากบริษัทโดยตรง Finder Warrant จะออกตามเงื่อนไขเดียวกับ Warrant

คอร์ปอเรชั่นตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการจัดหาภาคเอกชนทั้งหมดเพื่อเป็นทุนในการทำธุรกรรมที่เสนอ

ธุรกรรมที่เสนอนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอนุมัติของ TSX Venture Exchange ไม่สามารถรับรองได้ว่าธุรกรรมที่เสนอจะแล้วเสร็จตามที่เสนอหรือทั้งหมด

สุดท้ายนี้ Intema ได้ประกาศยุติหนังสือแสดงเจตจำนงที่ไม่มีผลผูกพันเพื่อเข้าซื้อกิจการ Advertiise Technologies, Inc. (“ การได้มา ”) ดังที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการ ดำเนินการตรวจสอบสถานะเพื่อทำธุรกรรมที่ถูกต้องและเป็นไปได้ ผลจากการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ บริษัทได้ตัดสินใจว่าจะไม่ดำเนินการซื้อกิจการต่อไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

เกี่ยวกับ Intema
Intema Solutions Inc. เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตและ iGaming ภารกิจของเราคือนำความตื่นเต้นของการเดิมพันอีสปอร์ตมาสู่คนทั้งโลกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับอนุญาต ปลอดภัย และปลอดภัย ระบบนิเวศของเราประกอบด้วยบริษัทในเครือใน esports, iGaming, การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์, การโฆษณาดิจิทัล และการออกแบบแคมเปญการตลาด ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ในอนาคตของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ของเราได้ที่intema.ca

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปสามารถระบุได้โดยใช้คำที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “อาจ” “ควร” “จะ” “อาจ” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “วางแผน” “คาดการณ์” “คาดหวัง”, “เชื่อ” หรือ “ดำเนินต่อไป” หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบหรือรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับข้อความที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เสนอ (รวมถึงการอนุมัติการแลกเปลี่ยนของธุรกรรมที่เสนอ) เหนือสิ่งอื่นใด ผลลัพธ์ที่แท้จริงในอนาคตอาจแตกต่างกันอย่างมาก ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จในอนาคตแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอนาคตโดยประมาณ ประสิทธิภาพหรือความสำเร็จที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าและข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต คำแถลงของบริษัทที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และเงื่อนไขหลายประการ ซึ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และไม่ควรวางใจในข้อความดังกล่าวอย่างไม่เหมาะสม ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติโดยรอบตำแหน่งส่วนบุคคลและธุรกรรมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง: ข้อสมมติของบริษัทในการจัดทำแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง สภาวะตลาดที่ไม่พึงประสงค์โดยทั่วไปและการแข่งขัน ไม่มีการรับประกันว่างวดต่อๆ ไปของ Private Placement จะแล้วเสร็จ หรือตามจำนวนรายได้รวมที่จะระดมที่เกี่ยวข้องกับ Private Placement โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นอาจน้อยกว่าจำนวนที่คาดการณ์ไว้อย่างมากอันเป็นผลมาจาก เหนือสิ่งอื่นใด สภาวะตลาดและพฤติกรรมของนักลงทุน และไม่มีการรับประกันใด ๆ ว่า Intema จะได้รับการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับธุรกรรมที่เสนอหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดของธุรกรรมที่เสนอ รวมถึงการอนุมัติของ TSX Venture Exchange (ซึ่งอาจมีเงื่อนไขเมื่อมีการแก้ไขเงื่อนไขของธุรกรรมที่เสนอ) ยกเว้นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ หรืออย่างอื่น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ยกเว้นตามที่กฎหมายหลักทรัพย์กำหนด ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่รับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้SELANGOR, MALAYSIA, Aug. 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Leet Technology Inc. (OTC: LTES), f/k/a Blow & Drive Interlock Corporation (OTC: BDIC) ได้ออกจดหมายถึงผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

เรียน ผู้ถือหุ้น Leet Technology Inc.:

ขอขอบคุณทุกท่านที่อดทนรอและสนับสนุนในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา อย่างที่หลายๆ คนทราบ Leet Technology ซึ่งเป็น eSports และผู้รวบรวมเกมที่มีการแข่งขันสูงโดยเน้นชุมชนและตลาดมวลชนผ่านผลิตภัณฑ์เรือธงMatchroom.netและผู้ใช้ปลายทางในเขตเทศบาล ได้รวม eSports และธุรกิจเกมเข้ากับนิติบุคคลที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในปลายปี 2020 , Blow & Drive Interlock Corporation (OTC: BDIC).

Leet Technology ดำเนินการปลดการดำเนินธุรกิจของ Blow & Drive เพื่อให้ บริษัท มุ่งเน้นไปที่ eSports และภาคเกมและโอกาสที่น่าตื่นเต้นภายในพื้นที่เหล่านี้ การขายสายธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องหรือให้ประโยชน์กับธุรกิจ eSports ของเราจะช่วยให้เราสามารถมุ่งเน้นพลังงานและความพยายามของเราในการขยายสายธุรกิจหลักเหล่านี้

เพื่อให้สะท้อนถึงเป้าหมายทางธุรกิจในปัจจุบันของ Leet Technology ได้ดียิ่งขึ้น บริษัทจึงขอใช้สัญลักษณ์ FINRA และการเปลี่ยนชื่อ- จาก Blow & Drive Interlock Corporation เป็น Leet Technology Inc.- และได้รับสัญลักษณ์การค้าใหม่ (OTC: LTES) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 Leet Technology ยังได้ยื่นรายงานทางการเงิน 10-Qs และ 10-K กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในเวลาที่เหมาะสมและคาดว่าจะนำไปใช้กับหุ้นของบริษัท ไปยัง OTCQB หรือ Nasdaq ในไตรมาสต่อๆ ไป โดยสมมติว่าบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการซื้อขายหรือการจดทะเบียน

Leet Technology Inc. ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เน้นโซลูชั่นไวท์เลเบลให้กับบริษัท ICT และ OTT และเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม eSports แบบครบวงจรชื่อ Matchroom.net (เปิดตัวในเดือนมกราคม 2019) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมในวงกว้าง บริการเกมและความบันเทิงดิจิทัลมากมาย รวมถึงการแข่งขันและการตลาดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดไว้ให้กับชุมชนเอเชียแปซิฟิก มันเป็นตัวเปิดใช้งานของ eSports และ Casual Competitive Gaming ที่เจาะชุมชนเกมมือถือผ่านผู้เล่น Telcos และ OTT Matchroom.netเสนอMatchroom eSportsซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม esports ที่ดึงดูดและเปลี่ยนนักเล่นเกมที่แข่งขันผ่านเกมหลักในตลาด และMatchroom Arcade ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกมสบาย ๆ ที่ผู้ใช้เล่นและแข่งขันในเกมที่ใช้ทักษะพื้นฐานเพื่อรับมือกับความท้าทายและลุ้นรับรางวัลรายวัน

ผ่านเทคโนโลยี, Leet เสนอโซลูชั่นป้ายขาวโทรคมนาคมและผู้ประกอบการ OTT ลูกค้าโดยการมองหลังจากที่ต้นแบบการออกแบบและขยายขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้Matchroom.netยังคำนึงถึงด้านการตลาดและให้บริการโซลูชั่นสปอนเซอร์ เช่น การแข่งขัน/ผู้จัดงาน และโอกาสในการเป็นสปอนเซอร์แบรนด์สำหรับลูกค้าทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Leet Technology ได้สร้างระบบนิเวศการเล่นเกมแบบ end-to-end สำหรับนักพัฒนาเกมที่อนุญาตให้จัดการแข่งขันที่แข่งขันได้บนแพลตฟอร์มของ Leet

นอกจากนี้ Leet ยังได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมหลายรายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้เทคโนโลยีของ Leet เพื่อจัดการแข่งขันเกม “white-label” บนแพลตฟอร์มของตนเอง แพลตฟอร์มของ Leet เริ่มใช้งานในปี 2019 และจนถึงขณะนี้ได้จัดการแข่งขันออนไลน์มากกว่า 1,000 รายการสำหรับเกมยอดนิยมที่หลากหลายบนแพลตฟอร์มมือถือ คอนโซล และพีซี บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากถึง 15,000 คนในงานเดียว

eSports เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Leet Technology ได้รับประโยชน์จากความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเกมการแข่งขัน เนื่องจากเทคโนโลยีได้เปิดใช้งานการมีส่วนร่วมของผู้เล่นในสถานที่ต่างๆ พร้อมกัน และการสตรีมสดได้ขยายกลุ่มผู้ชมเกม พื้นที่ให้บริการในปัจจุบันของลีทรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ กัมพูชา และอินเดีย ในปี พ.ศ. 2565-2566 มีแผนจะขยายสู่เวียดนาม เช่นเดียวกับตลาดอื่นๆ ในเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

สุดท้ายนี้ เราขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกรายสำหรับความจงรักภักดี ความอดทน และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ Leet Technology Inc. เราซาบซึ้งอย่างยิ่งที่คุณวางใจในโมเดลธุรกิจ การจัดการ และการดำเนินงานของ Leet ในขณะที่เราดำเนินการก้าวหน้าต่อไป เราเชื่อว่า Leet Technology จะสามารถสร้างรายได้อย่างรวดเร็วและใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมและโอกาสการเติบโตในตลาด eSports ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ,

Mr. Dai Song ผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน Leet Technology Inc.
Mr. Keith Long ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Leet Technology Inc.

เกี่ยวกับ ลีท เทคโนโลยี อิงค์

Leet Technology Inc. เป็นผู้รวบรวม eSports และเกมการแข่งขันโดยเน้นชุมชนและตลาดมวลชนผ่านMatchroomผลิตภัณฑ์เรือธงและผู้ใช้ปลายทางในเขตเทศบาล พันธกิจของบริษัทคือการมอบระบบนิเวศน์ eSports และการเล่นเกมแบบ end-to-end ที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเน้นที่การจัดเลี้ยงให้กับตลาดมวลชนทั่วไปมากกว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มที่ส่วนแบ่งการตลาดและอำนาจการใช้จ่ายส่วนใหญ่ Leet Technology Inc. ใช้ประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมและ OTT ด้วยโซลูชันที่คุ้มค่าซึ่งสามารถปรับปรุงผลกำไรของพวกเขาได้ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ฯ ที่https://matchroom.net/และเว็บไซต์ของ บริษัท ที่https://myleet.com/

คำเตือนเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า:

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึง “แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” บางอย่างภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจำเป็นต้องยึดตามการประมาณการและสมมติฐานจำนวนหนึ่ง ซึ่งแม้จะพิจารณาว่าสมเหตุสมผลแล้วก็ตาม มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่รู้จัก อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงและเหตุการณ์ในอนาคตแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดย ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความไม่แน่นอนของธุรกิจทั่วไป เศรษฐกิจ การแข่งขัน การเมืองและสังคม ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือข้อบังคับ หากมี และสถานะของตลาดทุน ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อความดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง เนื่องจากผลลัพธ์จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว ดังนั้น ผู้อ่านจึงไม่ควรยึดถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร บริษัทขอปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดTORONTO, Aug. 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Media Central Corporation, Inc. (CSE: FLYY, FSE: 3AT) (“Media Central” หรือ “บริษัท” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา”) ได้เปิดเผยข้อมูลทางการเงินในวันนี้ ผลลัพธ์เป็นเวลาสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(โปรดทราบว่านักลงทุนควรระวังไม่ให้อนุมานผลลัพธ์สุดท้ายในอนาคตโดยอิงจากผลกระทบทางวัตถุที่ COVID-19 มีต่อสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดสองรายการของบริษัท คือ NOW Magazine และ Georgia Straight ณ เวลานี้ย้อนหลังไปถึงมีนาคม 2020)

ผลประกอบการทางการเงินสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ยังคงสะท้อนการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในผลขาดทุนจากการดำเนินงานของปีก่อนหน้า ผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงจาก 1,117 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 เป็น 543 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 อันเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 178 ดอลลาร์หรือ 53.5% และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 408 ดอลลาร์

ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง 1,577 ดอลลาร์จาก 2,516 ดอลลาร์เป็น 909 ดอลลาร์

“เรายังคงทำงานอย่างหนักเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของเราใหม่ ซึ่งจำเป็นหลังจากที่คณะกรรมการชุดใหม่เข้าควบคุมบริษัทในเดือนพฤศจิกายน 2020” Emmanuel Manos Pavlakis ประธานคณะกรรมการกล่าว “ไม่เพียงแต่จะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตของบริษัทเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างคุ้มค่าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบที่ไม่จำเป็น และช่วยให้เราสามารถขยายความสนใจไปที่ผู้อ่านและผู้โฆษณาได้”

รายได้โฆษณาที่เพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดมาจากการขายทางดิจิทัล ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ลงโฆษณาต้องทำในสภาพแวดล้อมของโควิด-19 เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อสินค้าออนไลน์ โฆษณาดิจิทัลคิดเป็นร้อยละ 93 ของรายรับที่เพิ่มขึ้นของ Media Central ในไตรมาส 2 ปี 2564 และร้อยละ 73 ของรายได้โฆษณาทั้งหมดในไตรมาส 2 ปี 2564 NOW MagazineและGeorgia Straightได้เพิ่มยอดขายดิจิทัลอย่างรวดเร็วและเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 นิตยสาร NOWและGeorgia Straightเพิ่มยอดขายดิจิทัล 151% จาก 135 ดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปี 2563 เป็น 340 ดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทคาดว่าแนวโน้มการเติบโตทางดิจิทัลจะดำเนินต่อไป นอกจากนี้ เรากำลังพัฒนาโซลูชันอีคอมเมิร์ซเพื่อรวมเข้ากับกลุ่มโฆษณาการขายดิจิทัลในช่วงปลายปี 2564

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประกาศว่าCreatorNews.comเปิดตัวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2021 และขณะนี้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ Media Central ถือหุ้น 25% ใน Creator News และด้วยเหตุนี้จึงจะได้รับรายได้ 25% ที่สร้างขึ้นเมื่อไซต์เติบโตขึ้นจากมุมมองของพาร์ทเนอร์เนื้อหาและผู้ชม

เกี่ยวกับมีเดีย เซ็นทรัล คอร์ปอเรชั่น อิงค์

Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FSE: 3AT) เป็นบริษัทสื่อทางเลือกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อซื้อและพัฒนาสินทรัพย์สิ่งพิมพ์คุณภาพสูงโดยเริ่มจากการเข้าซื้อกิจการของ Vancouver Free Press Corp. เมื่อเร็วๆ นี้ การซื้อ NOW Communications Inc. และ เปิดตัวแพลตฟอร์มกัญชาดิจิทัล CannCentral.com และร้าน ESports ECentralSports.com

www.mediacentralcorp.com
Instagram: @mediacentralcorp
Twitter: @mediacentralc
Facebook: Media Central Corp.

เกี่ยวกับ Vancouver Free Press Corp. ,

Vancouver Free Press Corp. เป็นเจ้าของและดำเนินการ Georgia Straight และ straight.com Georgia Straight ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 ในฐานะข่าว ไลฟ์สไตล์ และความบันเทิงทุกสัปดาห์ในแวนคูเวอร์ และเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตในเมืองฝั่งตะวันตกที่กระฉับกระเฉงมานานกว่า 50 ปี ฉบับพิมพ์ของ Straight เผยแพร่ทุกสัปดาห์ในวันพฤหัสบดีและทุกวันทางออนไลน์ที่ www.straightc.om The Georgia Straight นำเสนอชุดบรรณาธิการบทความและบทวิจารณ์ที่ได้รับรางวัล การรายงานข่าวเป็นประจำรวมถึงข่าว เทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี แฟชั่น การเดินทาง สุขภาพ กัญชา และอาหาร รวมถึงรายการกิจกรรมความบันเทิงและกิจกรรมพิเศษที่ครอบคลุมมากที่สุดของแวนคูเวอร์ Vancouver Free Press Corp. เป็นบริษัทในเครือของ Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FSE: 3AT)
www.straight.com
Instagram: @georgiastraight
Twitter: @georgiastraight
Facebook: @georgiastraight

เกี่ยวกับ NOW Central Communications Inc.

NOW Central เป็นเจ้าของและดำเนินการ NOW Magazine และ nowtoronto.com ตั้งแต่ปี 1981 NOW กลายเป็นข่าวและความบันเทิงของโตรอนโต ตีพิมพ์เป็นภาพพิมพ์ทุกวันพฤหัสบดี และทุกวันที่ nowtoronto.com NOW เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำที่กำหนดและบุกเบิกเสียงที่เป็นอิสระและเป็นทางเลือกมานานกว่า 38 ปี ตอนนี้ Central Communications Inc. เป็นบริษัทในเครือของ Media Central Corporation Inc. (CSE: FLYY, FSE: 3AT)

มะนิลา, ฟิลิปปินส์, Sept. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE ) — RFOX Media ที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(บริษัทในเครือของ RedFOX Labs $RFOX ) ได้รวมกองกำลังกับGoamaเพื่อจัดการกับผู้ชมที่รวมกันซึ่งมีผู้อยู่อาศัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 20 ล้านคนและ เพื่อไล่ตามตลาดเกมที่ยังไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่ในเมียนมาร์

ข้อตกลงดังกล่าวจะได้เห็น Goama แพลตฟอร์มเกมการแข่งขันที่อุดมสมบูรณ์ สร้างและจัดหาเกมสบาย ๆ สำหรับ RFOX Media เพื่อใช้เล่นเพื่อชนะเป็นตัวขับเคลื่อนการได้มา
ซึ่งแพลตฟอร์ม RFOX Media ใหม่

RFOX Media เข้าซื้อกิจการ MYMEDIA Myanmar ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นสื่อรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อต้นปีนี้ ทำให้สามารถเข้าถึงผู้ติดตามกว่า 13 ล้านคนในเว็บไซต์เนื้อหายอดนิยมได้ทันที ขณะนี้ RFOX Media อยู่ในวิถีการสร้างซุปเปอร์ไฮเวย์ของเนื้อหาสื่อที่สามารถสร้างรายได้ผ่านการโฆษณาและผ่านการสร้าง NFT

Goama เป็นแพลตฟอร์มเกมที่สร้างขึ้นสำหรับธุรกิจ โดยผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของ esports และเกมแคชชวลที่ดีที่สุด เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นเกมแบบแคชชวลที่แข่งขันกัน โดยที่ผู้เล่นแข่งขันกันในเกมทั่วไป จัดอันดับบนกระดานผู้นำแบบสดเพื่อรับรางวัลในโลกแห่งความเป็นจริง ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและให้บริการแก่ผู้ใช้หลายล้านคนในแอปชั้นนำใน 24 ประเทศและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ทั้งสองบริษัทรวมกันเพื่อเปิดตัวเกมที่ชื่อว่า ‘RFOX run’ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้คู่แข่งได้รับรางวัล NFT ที่หายากและพิเศษเฉพาะตามผลงานการแข่งขันและตำแหน่งลีดเดอร์บอร์ดของพวกเขา

Ben Fairbank ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง RedFOX Labs ให้ความเห็นว่า:
“ขณะนี้เรามีแผนกเกมที่เรียกว่า RFOX Games แต่การเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มเกมที่ไม่ใช่บล็อคเชนที่มีฐานผู้ใช้รายวันขนาดใหญ่เช่นนี้ ถือเป็นการเปิดเผยที่ยอดเยี่ยมในภาคส่วนที่แตกต่างกันมาก สำหรับพวกเรา.

“ตลาดเมียนมาร์ยังเด็กมาก มีศักยภาพมากมาย และด้วยความร่วมมือนี้ เราจะเปิดตัวเกมทัวร์นาเมนต์ร่วมกับ Goama ที่มีผู้คนมากกว่า 80,000 คนแข่งขันกันในแต่ละทัวร์นาเมนต์เกม

“เราได้วางแผนเรื่องนี้มาเป็นเวลานานแล้ว และในที่สุดการรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันถือเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราและสำหรับ RFOX Media เราจะมองหาพันธมิตรกับ Goama ทั่วประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไม่ช้าเราจะติดตามการเข้าซื้อกิจการเชิงรุกและ แคมเปญการเติบโตทั่วภูมิภาค”

Wayne Kennedy, CPO และผู้ร่วมก่อตั้ง Goama กล่าวว่า “นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของเรา เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมทีมกับ RedFox และนำ NFTs เป็นรางวัลการแข่งขันเป็นครั้งแรกในเมียนมาร์! นี่เป็นครั้งแรกในหลายๆ นวัตกรรมที่เราวางแผนไว้สำหรับแพลตฟอร์ม eSports แบบสบาย ๆ บน Superapps ชั้นนำทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“เราภูมิใจที่ได้สร้าง RFOX Run ซึ่งเรารู้ว่าผู้ใช้ของเราจะชอบเล่นและไล่ตามตำแหน่งบนลีดเดอร์บอร์ด!”

Wayne กล่าวเพิ่มเติมว่า: “เราตั้งตารอที่จะได้เป็นหุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จและยาวนานกับ RedFOX และขยายความสัมพันธ์ไปทั่วทั้งรอยเท้าของเรา”

เกี่ยวกับ RedFOX Labs
RedFOX Labs เป็นบริษัทร่วมทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ระบุและสร้างโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสำหรับตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาค มุ่งเน้นการปลดล็อกมูลค่าตลาดที่แท้จริงของเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับบริการที่มีความต้องการของผู้บริโภคสูง เช่น อีคอมเมิร์ซ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-travel และ esports/gaming และเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการใช้งาน ของเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น บล็อกเชน ในฐานะบริษัท มูลค่าสามารถซื้อขายได้ผ่านโทเค็นดั้งเดิม ( $RFOX ) สมัครสมาชิกที่นี่ .

ช่องทางการของ RedFOX Labs:

เว็บไซต์: https://www.redfoxlabs.io/rfox
Facebook: https://www.facebook.com/redfoxlabs.io
Twitter: https://twitter.com/redfoxlabs_io
YouTube: https://www.youtube.com /channel/UCjSvr6RFSMlN00mWRiU0mSQ
เกม RFOX Twitter: https://twitter.com/RFOX_GAMES
KOGS Twitter: https://twitter.com/KOGS_GG
KOGS Facebook: https://www.facebook.com/kogs.gg/
KOGS Discord: https ://discord.gg/5kNdg7U9bU

เกี่ยวกับ Goama

Goama เป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มเกมมิฟิเคชั่น กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในนวัตกรรมดิจิทัลและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ โดยทำงานร่วมกับซูเปอร์แอปและแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โซลูชันแบบเบ็ดเสร็จนำเสนอแพลตฟอร์มแบบพลักแอนด์เพลย์ที่สร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างชุมชนที่มีส่วนร่วม Goama มีความร่วมมือกับแอปชั้นนำในกว่า 24 ประเทศเพื่อช่วยผลักดันการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และรับผู้ใช้ใหม่MIAMI, Sept. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Mans Virtual Series ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับMotorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”)– ผู้พัฒนาเกมแข่งรถชั้นนำ ผู้จัดพิมพ์ และผู้ให้บริการอีสปอร์ตอีสปอร์ตของซีรีส์การแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตอย่างเป็นทางการทั่วโลก และ Automobile Club de l’Ouest (ACO) — ผู้สร้างและผู้จัดงาน 24 Hours of Le Mans ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และผู้จัดการแข่งขัน FIA World Endurance Championship (FIA WEC) จะกลับมาแข่งขันในเดือนกันยายนนี้ด้วยชื่อใหม่ รูปแบบที่แก้ไข ผลงานของพันธมิตรอันทรงเกียรติ และการถ่ายทอดสดตอนจบที่ยิ่งใหญ่อันน่าตื่นเต้นที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์สำหรับแฟน ๆ ทุกคน หลังจากประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นของ 24 Hours of Le Mans Virtual ของปีที่แล้วในเดือนมิถุนายน 2020 Le Mans Virtual Series ที่เปลี่ยนชื่อใหม่และขยายออกไปจะเป็นซีรีส์ระดับโลกที่ประกอบด้วยห้ารอบ สำหรับตัวอย่างที่น่าตื่นเต้น คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างของซีรีส์

Gérard Neveu ที่ปรึกษาด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ตของ Motorsportแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัว Le Mans Virtual Series ว่า “24 Hours of Le Mans Virtual ของปีที่แล้วประสบความสำเร็จอย่างมาก และเรามีโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้นในครั้งนี้! ในปีนี้ งานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทีม พันธมิตร และแน่นอน ผู้ชมเกมจำนวนมากและผู้ชมทั่วโลก เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรที่น่าประทับใจ และเราแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มฤดูกาลนี้ด้วยการเปิดเผยชื่อชั้นยอดในสัปดาห์หน้าในรายการ”

สี่รอบแรกซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคมจะจัดขึ้นทางออนไลน์อย่างเคร่งครัด โดย 24 Hours of Le Mans Virtual จะเป็นจุดไคลแม็กซ์ของการแข่งขันชิงแชมป์ esports ระดับพรีเมียร์ การแข่งขันรอบสุดท้ายจะเป็นการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ภายในงานมอเตอร์สปอร์ตนานาชาติ Autosport International ปี 2022 ที่เมืองเบอร์มิงแฮม สหราชอาณาจักร ในวันที่ 15 และ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 โดย 50% ของเงินรางวัลทั้งหมด 250,000 เหรียญสหรัฐฯ จะพร้อมใช้งานสำหรับการแข่งขัน 24 ชั่วโมงของ Le Mans Virtual แบบสแตนด์อโลน

ปฏิทินกิจกรรมประกอบด้วยสนามแข่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกบางแห่ง ซึ่งจะท้าทายนักแข่งทุกคนให้ถึงขีดจำกัด และคาดว่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาอีสปอร์ตหลายล้านคนทั่วโลก รอบจะเป็น:

รอบ 1 4 Hours of Monza, อิตาลี 25 กันยายน 2564
รอบ2 สปา 6 ชั่วโมง ประเทศเบลเยียม 16 ตุลาคม 2564
รอบ 3 8 ชั่วโมงแห่งเนือร์บูร์กริง ประเทศเยอรมนี 13 พฤศจิกายน 2564
รอบ 4 6 ชั่วโมงแห่ง Sebring สหรัฐอเมริกา 18 ธันวาคม 2564
รอบ 5 24 ชั่วโมงของ Le Mans Virtual 15/16 มกราคม 2022

การให้การสนับสนุน Le Mans Virtual Series อย่างเต็มรูปแบบจะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก: Thrustmasterในฐานะพาร์ทเนอร์ฮาร์ดแวร์อย่างเป็นทางการRolexในฐานะพาร์ทเนอร์นาฬิกาอย่างเป็นทางการTotal Energiesในฐานะพาร์ทเนอร์ด้านพลังงานอย่างเป็นทางการGoodyearในฐานะ Official Tyre Partner LEGO® เทคนิคในฐานะพันธมิตรด้านวิศวกรรมอย่างเป็นทางการ และAlgorandในฐานะพันธมิตรบล็อกเชนอย่างเป็นทางการ

“หลังจาก 24 Hours of Le Mans ที่แท้จริงในเดือนสิงหาคม 2021 เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัว Le Mans Virtual Series ซึ่งจะรวมเป็นไฮไลท์ของ 24 Hours of Le Mans Virtual ความเชื่อมโยงระหว่างมอเตอร์สปอร์ตในชีวิตจริงกับอีสปอร์ตเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับผู้ผลิตและทีมงานของเรา และเราทุกคนต่างตั้งตารอฤดูกาลอันยอดเยี่ยมของการแข่งขันอีสปอร์ต” ปิแอร์ ฟิลลอน ประธาน ACO กล่าว

วิสัยทัศน์สำหรับซีรีส์เสมือนจริงที่ขยายออกไปคือการมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในฐานะ FIA World Endurance Championship ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งรวมถึง 24 Hours of Le Mans เป็นงานที่น่าสนใจ ซีรีส์ esports จะยังคงใช้ rFactor 2 เป็นแพลตฟอร์ม ซึ่งเน้นไปที่ผู้ชมที่แข่งซิมมากกว่าและมอบประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะเน้นไปที่การวิเคราะห์การแข่งขันและกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการออกอากาศเพื่อเพิ่มความสนใจและการมีส่วนร่วมของแฟนๆ

การนำเอาสุดยอดนักแข่งรถและซิมเรซซิ่งมาแข่งขันกัน ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 38 LMP และ GTE เต็มฤดูกาลต้องมีผู้เล่นตัวจริงไม่เกิน 5 คน พร้อมด้วยไดรเวอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก FIA และซิมระดับสากล รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อจะถูกเปิดเผยในวันที่ 7 กันยายน

เกี่ยวกับ Motorsport Games:
Motorsport Games ซึ่งเป็นบริษัท Motorsport Network ได้รวมเอาวิดีโอเกมที่เป็นนวัตกรรมและมีส่วนร่วมเข้ากับการแข่งขัน esports ที่น่าตื่นเต้นและเนื้อหาสำหรับแฟนแข่งรถและนักเล่นเกมทั่วโลก บริษัทเป็นผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่วิดีโอเกมที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับซีรีส์การแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตอันโด่งดัง ซึ่งรวมถึง NASCAR, INDYCAR, 24 Hours of Le Mans และ British Touring Car Championship (“BTCC”) Motorsport Games เป็นพันธมิตรด้านอีสปอร์ตที่ได้รับรางวัลสำหรับการแข่งขัน Le Mans, Formula E, BTCC, FIA World Rallycross Championship และ eNASCAR Heat Pro League ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:
ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและระบุไว้ ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความใดๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ การประชุมทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และการออกอากาศทางเว็บที่ไม่ใช่ข้อความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในอดีตอาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คำเช่น “ต่อไป” “จะ” “อาจ” “อาจ” “ควร” “คาดหวัง” “คาดหวัง” “แผน” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “เชื่อ” “ประมาณการ ” “คาดการณ์” “ศักยภาพ” และการแสดงออกที่คล้ายกันมีจุดประสงค์เพื่อระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แถลงการณ์เกี่ยวกับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่วางแผนไว้ คุณลักษณะหรือข้อเสนอและระยะเวลาของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะและข้อเสนอดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดตัว Le Mans Virtual Series และไม่ว่าซีรีส์ดังกล่าวจะกลายเป็นซีรีส์ยอดเยี่ยมระดับโลกหรือไม่ หรือประสบความสำเร็จอย่างอื่น ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเกมมอเตอร์สปอร์ตและคาดการณ์ได้ยาก ตัวอย่างของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความยาก ความล่าช้าหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจส่งผลกระทบต่อเวลาและขอบเขตของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่นเนื่องจากความล่าช้าและค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ที่กำลังดำเนินอยู่และยาวนาน ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นอาจทำให้ผลการแข่งขัน Motorsport Games แตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดหวัง ปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่แสดงออกหรือโดยนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถพบได้ในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) รวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10- K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 รายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นต่อ SEC ในช่วงปี 2564 รวมถึงในการยื่นต่อ SEC ในภายหลัง Motorsport Games คาดการณ์ว่าเหตุการณ์และการพัฒนาที่ตามมาอาจทำให้แผน ความตั้งใจ และความคาดหวังเปลี่ยนไป Motorsport Games ไม่มีข้อผูกมัด และโดยเฉพาะการปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดโดยชัดแจ้ง แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะกล่าวถึงเฉพาะวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และไม่ควรเชื่อถือเพื่อแสดงถึงแผนการและความคาดหวังของ Motorsport Games ณ วันต่อมา นอกจากนี้ เอกสารทางธุรกิจและการเงิน และคำแถลงหรือการเปิดเผยอื่นใดบน หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ Motorsport Games หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ จะไม่ถูกนำมารวมในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยการอ้างอิง แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะกล่าวถึงเฉพาะวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และไม่ควรเชื่อถือเพื่อแสดงถึงแผนการและความคาดหวังของ Motorsport Games ณ วันต่อมา นอกจากนี้ เอกสารทางธุรกิจและการเงิน และคำแถลงหรือการเปิดเผยอื่นใดบน หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ Motorsport Games หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ จะไม่ถูกนำมารวมในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยการอ้างอิง แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจะกล่าวถึงเฉพาะวันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และไม่ควรเชื่อถือเพื่อแสดงถึงแผนการและความคาดหวังของ Motorsport Games ณ วันต่อมา นอกจากนี้ เอกสารทางธุรกิจและการเงิน และคำแถลงหรือการเปิดเผยอื่นใดบน หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ Motorsport Games หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อ้างอิงหรือเชื่อมโยงกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ จะไม่ถูกนำมารวมในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยการอ้างอิง

การเปิดเผยเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย:
นักลงทุนและผู้อื่นควรทราบว่าเราประกาศข้อมูลทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญแก่นักลงทุนของเราโดยใช้เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของเรา (ir.motorsportgames.com) การยื่นเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมทางโทรศัพท์สาธารณะ เราใช้ช่องทางเหล่านี้ เช่นเดียวกับโซเชียลมีเดียและบล็อก เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนและสาธารณชนเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา เป็นไปได้ว่าข้อมูลที่เราโพสต์บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และบล็อกของเราถือเป็นข้อมูลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้นักลงทุน สื่อ และอื่นๆ ที่สนใจในบริษัทของเราตรวจสอบข้อมูลที่เราโพสต์บนเว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย และบล็อก รวมถึงสิ่งต่อไปนี้ (รายการที่เราจะอัปเดตเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของเรา):

เว็บไซต์ สื่อสังคม
motorsportgames.com Twitter: @msportgames & @ traxiongg
traxion.gg Instagram: msportgames & traxiongg
motorsport.com Facebook: Motorsport Games & traxiongg
LinkedIn: เกมแข่งรถ
Twitch: traxiongg
Reddit: traxiongg
เนื้อหาของเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และจะไม่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ด้วยTORONTO, Sept. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Enthusiast Gaming Holdings Inc. (“Enthusiast Gaming” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ:EGLX) (TSX:EGLX) แพลตฟอร์มสื่อและเนื้อหาสำหรับวิดีโอเกมและอีสปอร์ต แฟน ๆ เพื่อเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมประกาศว่าได้ซื้อกิจการ GameKnot LLC ซึ่งเป็นเจ้าของชุมชนแฟนหมากรุกGameKnot.com (“GameKnot”)

GameKnot ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เป็นเว็บไซต์ข่าวสาร กลยุทธ์ และชุมชนสำหรับผู้เล่นหมากรุกทั่วไปและแข่งขันได้ โดยเสนอรูปแบบการแข่งขันที่หลากหลายผ่านการแข่งขันหมากรุก ลีก และบันได ด้วยข้อเสนอการสมัครรับข้อมูลแบบฟรีและพรีเมียม ไซต์ยังมีแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงบทเรียนและปริศนา ปัจจุบัน GameKnot สร้างการดูหน้าเว็บประมาณ 35 ล้านครั้งต่อเดือน ซึ่งประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์มาจากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

“GameKnot ทำหน้าที่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นหมากรุกทั่วโลกมาอย่างยาวนานเพื่อเล่น เรียนรู้ และเชื่อมต่อ” Adrian Montgomery ซีอีโอของ Enthusiast Gaming กล่าว “การเข้าซื้อกิจการนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การซื้อและสร้างของ Enthusiast Gaming สำหรับชุมชนเกม ตอบสนองต่อความสนใจที่เพิ่มขึ้นในหมากรุกจากสมาชิกในบัญชีรายชื่อ Luminosity Gaming ของเรา เช่น xQc และ NickEh30 และใช้ประโยชน์จากการเติบโตของผู้ชมล่าสุดสำหรับหมากรุกบน Twitch”

บริษัทได้ซื้อกิจการ GameKnot LLC มูลค่า 2.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งประกอบด้วย: i) 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ชำระเป็นเงินสดเมื่อปิดการซื้อขาย ii) 0.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ชำระเป็นหุ้นสามัญของบริษัทเมื่อปิดการซื้อขาย และ iii) การชำระเงินรอการตัดบัญชีจำนวน 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชำระหลังปิดการขายเป็นเวลาหก (6) เดือน (เป็นเงินสดหรือหุ้นสามัญตามทางเลือกของบริษัท)

เกี่ยวกับ Enthusiast Gaming

Enthusiast Gaming กำลังสร้างแพลตฟอร์มสื่อและเนื้อหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับแฟนวิดีโอเกมและอีสปอร์ตเพื่อเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมทั่วโลก รวมองค์ประกอบของเสาหลักทั้งสี่ สื่อ ความสามารถ Esports และประสบการณ์ Enthusiast Gaming มอบโอกาสที่ไม่เหมือนใครและแนวทางแบบบูรณาการในการเข้าถึงและเชื่อมต่อกับผู้ชม Gen Z และ Millennial ที่เป็นที่ปรารถนา ด้วยการผสมผสานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสื่อดิจิทัลและสินทรัพย์ด้านความบันเทิง Enthusiast Gaming ได้สร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ของชุมชนที่มีใจเดียวกันเพื่อมอบประสบการณ์สุดยอดของแฟน ๆ

ติดต่อ

นักลงทุนสัมพันธ์:
Eric Bernofsky, Chief Corporate Officer, Enthusiast Gaming
investor@enthusiastgaming.com

สื่อมวลชนสัมพันธ์:
Carmela Antolino, Provident Communications
carmela@providentcomms.com
647-287-2286

ทั้ง TSX Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ TSX Exchange) ไม่รับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความบางอย่างที่อาจประกอบขึ้นเป็นข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ ข้อความทั้งหมด นอกเหนือจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งกล่าวถึงกิจกรรม เหตุการณ์ ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ การพัฒนา ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่ Enthusiast Gaming คาดการณ์หรือคาดหวังอาจเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ควรพิจารณาล่วงหน้า กำลังหาข้อมูล บ่อยครั้ง แต่ไม่เสมอไป ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าสามารถระบุได้โดยใช้คำต่างๆ เช่น “แผน” “คาดหวัง” “คาดหวัง” “งบประมาณ” “ตามกำหนดการ” “ประมาณการ” “คาดการณ์” ” เจตนา”, “คาดการณ์” หรือ “เชื่อ” หรือรูปแบบต่างๆ (รวมถึงรูปแบบเชิงลบ) ของคำและวลีดังกล่าว หรือข้อความที่เกิดขึ้นในกาลอนาคตหรือระบุว่าการกระทำ เหตุการณ์หรือผลลัพธ์บางอย่าง “อาจ” “อาจ” “อาจ” “อาจ” หรือ “จะ” (หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ของสิ่งที่กล่าวมาแล้ว) เกิดขึ้น สำเร็จ หรือไม่ก็ผ่านเข้ามา ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการของบริษัท รวมถึงผลประโยชน์และการทำงานร่วมกันอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการซื้อกิจการ และการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ของตลาดหมากรุกออนไลน์

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐานและการวิเคราะห์ที่ทำโดยบริษัทในแง่ของประสบการณ์และการรับรู้ถึงแนวโน้มในอดีต สภาพปัจจุบัน และการพัฒนาในอนาคตที่คาดหวัง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความคาดหวังและสมมติฐานเกี่ยวกับ: อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ; ประสิทธิภาพทุน การประหยัดต้นทุน และการทำงานร่วมกัน อัตราการเติบโตและการเติบโต ความสำเร็จของสื่อเกมและอุตสาหกรรมอีสปอร์ต และแผนการเติบโตของบริษัท แม้ว่าผู้ที่กระตือรือร้นในการเล่นเกมจะถือว่าสมมติฐานเหล่านี้สมเหตุสมผล โดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้อง ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร นอกจากนี้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป ระยะเวลาและการยื่นหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายและคำชี้แจงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง การเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการเสนอขายในอนาคต ความสามารถในการขอรับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อเสนอที่พิจารณาแล้ว; ความสามารถของบริษัทในการเจรจาและทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนในอนาคตให้เสร็จสิ้น เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรม และการพัฒนากฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบในอนาคต ผู้อ่านโปรดทราบว่ารายการข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสันนิษฐานที่อาจทำให้โอกาสที่คาดการณ์ไว้และผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก โปรดดูเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะของ Enthusiast Gaming ซึ่งมีอยู่ใน SEDAR ที่ ระยะเวลาและการยื่นหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายและคำชี้แจงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง การเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการเสนอขายในอนาคต ความสามารถในการขอรับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อเสนอที่พิจารณาแล้ว; ความสามารถของบริษัทในการเจรจาและทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนในอนาคตให้เสร็จสิ้น เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรม และการพัฒนากฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบในอนาคต ผู้อ่านโปรดทราบว่ารายการข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสันนิษฐานที่อาจทำให้โอกาสที่คาดการณ์ไว้และผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก โปรดดูเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะของ Enthusiast Gaming ซึ่งมีอยู่ใน SEDAR ที่ ระยะเวลาและการยื่นหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายและคำชี้แจงการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง การเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการเสนอขายในอนาคต ความสามารถในการขอรับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อเสนอที่พิจารณาแล้ว; ความสามารถของบริษัทในการเจรจาและทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนในอนาคตให้เสร็จสิ้น เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรม และการพัฒนากฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบในอนาคต ผู้อ่านโปรดทราบว่ารายการข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสันนิษฐานที่อาจทำให้โอกาสที่คาดการณ์ไว้และผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก โปรดดูเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะของ Enthusiast Gaming ซึ่งมีอยู่ใน SEDAR ที่ การเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการเสนอขายในอนาคต ความสามารถในการขอรับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อเสนอที่พิจารณาแล้ว; ความสามารถของบริษัทในการเจรจาและทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนในอนาคตให้เสร็จสิ้น เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรม และการพัฒนากฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบในอนาคต ผู้อ่านโปรดทราบว่ารายการข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสันนิษฐานที่อาจทำให้โอกาสที่คาดการณ์ไว้และผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก โปรดดูเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะของ Enthusiast Gaming ซึ่งมีอยู่ใน SEDAR ที่ การเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทที่อาจเกิดขึ้น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของการเสนอขายในอนาคต ความสามารถในการขอรับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อเสนอที่พิจารณาแล้ว; ความสามารถของบริษัทในการเจรจาและทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนในอนาคตให้เสร็จสิ้น เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรม และการพัฒนากฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบในอนาคต ผู้อ่านโปรดทราบว่ารายการข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสันนิษฐานที่อาจทำให้โอกาสที่คาดการณ์ไว้และผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก โปรดดูเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะของ Enthusiast Gaming ซึ่งมีอยู่ใน SEDAR ที่ ความสามารถในการขอรับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อเสนอที่พิจารณาแล้ว; ความสามารถของบริษัทในการเจรจาและทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนในอนาคตให้เสร็จสิ้น เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรม และการพัฒนากฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบในอนาคต ผู้อ่านโปรดทราบว่ารายการข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสันนิษฐานที่อาจทำให้โอกาสที่คาดการณ์ไว้และผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก โปรดดูเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะของ Enthusiast Gaming ซึ่งมีอยู่ใน SEDAR ที่ ความสามารถในการขอรับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อเสนอที่พิจารณาแล้ว; ความสามารถของบริษัทในการเจรจาและทำธุรกรรมการจัดหาเงินทุนในอนาคตให้เสร็จสิ้น เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอุตสาหกรรม และการพัฒนากฎหมาย ภาษี และกฎระเบียบในอนาคต ผู้อ่านโปรดทราบว่ารายการข้างต้นไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสันนิษฐานที่อาจทำให้โอกาสที่คาดการณ์ไว้และผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก โปรดดูเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะของ Enthusiast Gaming ซึ่งมีอยู่ใน SEDAR ที่ www.sedar.com . ผู้อ่านจะได้รับคำเตือนเพิ่มเติมว่าอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกินควร เนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าแผน ความตั้งใจ หรือความคาดหวังที่วางไว้จะเกิดขึ้น ข้อมูลดังกล่าว แม้ว่าผู้บริหารจะพิจารณาแล้วว่าสมเหตุสมผลในขณะที่เตรียมการ แต่อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องและผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้รับการรับรองโดยชัดแจ้งจากข้อความเตือนนี้ และสะท้อนถึงความคาดหวังของเรา ณ วันที่ในที่นี้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง การเล่นเกมที่กระตือรือร้นปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดATLANTIC CITY, NJ, Sept. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ Phil Murphy จะกลับมาเป็นวิทยากรในงานประชุม East Coast Gaming Congress & NexGen Gaming Forum (ECGC) ประจำปีครั้งที่ 24 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุม Harrah’s Waterfront ผู้ว่าการ Murphy จะเป็นวิทยากรในการเลี้ยงอาหารกลางวันในวันที่ 26 ตุลาคม โดยเขาจะกล่าวถึงนโยบายของรัฐนิวเจอร์ซีย์ในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่อุตสาหกรรมเกมกำลังเผชิญอยู่

ผู้ว่าการรัฐเมอร์ฟียังคงสานต่อประเพณีอันยาวนานที่เริ่มขึ้นในปี 2539 ของผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ โดยกล่าวถึงการประชุมอุตสาหกรรมชั้นนำของชายฝั่งตะวันออกในเมืองแอตแลนติกซิตี เมืองหลวงของการเล่นเกมชายฝั่งตะวันออก

“นี่เป็นคำปราศรัยสำคัญครั้งที่สามโดย Governor Murphy ที่ East Coast Gaming Congress เขาเป็นแชมป์เกมมายาวนานในฐานะเครื่องมือนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และนโยบายของเขาจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก” Lloyd D. Levenson ซีอีโอของสำนักงานกฎหมาย Cooper Levenson และผู้ก่อตั้งการประชุมกล่าว “นิวเจอร์ซีย์เป็นผู้นำในนโยบายการเล่นเกมมานานแล้ว และผู้ว่าราชการเมอร์ฟีมุ่งมั่นที่จะรักษาบทบาทความเป็นผู้นำนั้นไว้”

ผู้ว่าการคนแรกที่กล่าวถึงการประชุมคือเบรนแดน เบิร์น ผู้เป็นแชมป์การเล่นเกมในแอตแลนติกซิตีในช่วงเวลาที่เนวาดาเป็นรัฐเดียวในประเทศที่เสนอคาสิโนที่ถูกกฎหมาย ผู้ว่าการคนต่อมา ได้แก่ James Florio, Jon Corzine และ James McGreevey

ผู้ประกอบการเกม ผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้กำกับดูแล ทนายความ สถาปนิก นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านเกมอื่น ๆ คาดว่าจะเข้าร่วม ECGC ตารางการประชุมและการลงทะเบียนเต็มสองวันอยู่ที่ www.ecgc.us เงินฝากออมทรัพย์การลงทะเบียนล่วงหน้ามีให้บริการแล้ว

ECGC จัดและผลิตโดย Cooper Levenson, Attorneys at Law, Spectrum Gaming Group, Esports Entertainment Group และ Sports Illustrated Sportsbook

SANTA MONICA, Calif., Sept. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Super League Gaming (Nasdaq: SLGG) ผู้นำระดับโลกด้านประสบการณ์การเล่นเกมและอีสปอร์ตและความบันเทิงสำหรับผู้เล่นทุกวัย จะเข้าร่วมในการเงินเสมือนจริงต่อไปนี้ การประชุมในเดือนกันยายน 2564

การประชุมเกตเวย์ประจำปีครั้งที่ 10
นำเสนอในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13:00 น. ET
Webcast: Register and Join

HC Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference
วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
การประชุมแบบตัวต่อตัวเท่านั้น

การกำหนดเวลาการประชุมหนึ่งในหนึ่งขอเชิญจัดงานประชุมหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนการประชุมของคุณหรือทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซูเปอร์เล่นเกมลีกที่ +1 949.574.3860 หรือSLG @ กรัม atewayir.com

เกี่ยวกับเกมซูเปอร์ลีก
Super League Gaming (Nasdaq: SLGG) เป็นบริษัทชั้นนำด้านความบันเทิงวิดีโอเกมและประสบการณ์ที่ให้ผู้เล่นหลายสิบล้านคนสร้าง เชื่อมต่อ แข่งขัน และเพลิดเพลินกับวิดีโอเกมที่พวกเขาชื่นชอบได้หลายวิธี ขับเคลื่อนโดยระบบเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และจดสิทธิบัตร ข้อเสนอของบริษัทรวมถึงคุณสมบัติการเล่นเกมที่นักเล่นเกมรุ่นเยาว์สร้างชุมชนในเกมที่มีชีวิตชีวา แพลตฟอร์มการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนการถ่ายทอดสด และซีรีส์วิดีโอตามคำขอที่สร้างการดูหลายพันล้านครั้งต่อปีผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก และการแข่งขันเกมการแข่งขันที่มีชื่อระดับโลกที่ได้รับความนิยมสูงสุดมากมาย ผ่านการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ผู้บริโภคชั้นนำ ผู้เล่นในเกมและการสร้างรายได้จากแบรนด์ และสตูดิโอผลิตวิดีโอบนคลาวด์เสมือนจริง Super League กำลังสร้างธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเนื้อหา การสร้างรายได้จากครีเอเตอร์ และการเล่นเกมแบบสบาย ๆ และแข่งขันได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ superleague.com .นิวยอร์ก, Sept. 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Wall Street Reporter ชื่อที่เชื่อถือได้ในข่าวการเงินตั้งแต่ปี 1843 ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความคิดเห็นล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำที่: Penn National Gaming (NASDAQ: PENN), FansUnite (OTC: FUNFF) (CSE: FANS), Rush Street Interactive (NYSE: RSI) และ Genius Sports Limited (NYSE: GENI) Wall Street Reporter เน้นย้ำความคิดเห็นล่าสุดจากผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ความบันเทิงดิจิทัล และตลาดเกม:

FansUnite (OTC: FUNFF) (CSE: FANS) “มีตำแหน่งสำหรับการเติบโตของรายได้แบบทวีคูณใน iGaming, E-Sports, การเดิมพันกีฬาออนไลน์”

ในการนำเสนอล่าสุดของเขาที่สตรีมสด NEXT SUPER STOCK ของ Wall Street Reporter สก็อตต์ เบอร์ตัน ซีอีโอของ FansUnite (OTC: FUNFF) (CSE: FANS) ได้แชร์ความคืบหน้าและเหตุการณ์สำคัญของบริษัทเกมระดับโลกในด้านเกมและกีฬามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ตลาดการเดิมพัน FUNFF เพิ่งได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมของสหราชอาณาจักร ทำให้บริษัทสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีแบบธุรกิจต่อธุรกิจและผู้ประกอบการระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคในตลาดการพนันออนไลน์มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดการพนันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก FUNFF อยู่ในตำแหน่งที่จะมีบทบาทสำคัญในการเดิมพันกีฬาของแคนาดาในขณะที่ตลาดนั้นเปิด

ชม FansUnite (OTC: FUNFF) (CSE: FANS) วิดีโอ NEXT SUPER STOCK: https://bit.ly/3BzfqBt

FUNFF ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม i-gaming ที่ไม่ซ้ำแบบใคร โดยมุ่งเน้นด้านกีฬาและ esports สำหรับนักพนันออนไลน์และผู้เล่นคาสิโนรุ่นต่อไป แพลตฟอร์มนี้รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับการเดิมพันก่อนการแข่งขัน การเดิมพันขณะแข่งขัน แฟนตาซีรายวัน เนื้อหา และ RNG ที่ผ่านการรับรองเพื่อผลิตเกมเสี่ยงโชคสไตล์คาสิโน สก็อตต์ เบอร์ตันเล่าว่าเกม RNG คาดว่าจะเป็นแหล่งรายได้หลัก ต้องขอบคุณข้อตกลงการจัดจำหน่ายกับผู้รวบรวมเกมคาสิโนออนไลน์รายใหญ่ซึ่งสามารถให้สิทธิ์เกมแก่คาสิโนออนไลน์หลายพันแห่ง ซึ่งเป็นเวทีสำหรับโอกาสในการเพิ่มรายได้แบบทวีคูณ

เมื่อเร็วๆ นี้ FUNFF ได้แต่งตั้งไมค์ ลี ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเกม i-Gaming เป็นรองประธานด้านการเล่นเกมเพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาและการเติบโตของการดำเนินงานคาสิโนของ FUNFF โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ i-Gaming ใหม่และขยายการจัดจำหน่ายไปทั่วโลก Mike Lee เป็น CEO ของ Genesis Gaming ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกมที่โดดเด่น ซึ่งเขาดูแลการดำเนินธุรกิจทั่วโลกของบริษัท เป็นผู้นำในการพัฒนาแพลตฟอร์มการส่งมอบเกมของ Genesis Gaming และดูแลพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขวางของชื่อเกมมากกว่า 100 รายการ Burton ยังบอกด้วยว่า FUNFF ที่เพิ่งปิดตัวไป $24.7 นั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสในการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ชม FansUnite (OTC: FUNFF) (CSE: FANS) วิดีโอ NEXT SUPER STOCK: https://bit.ly/3BzfqBt

Jay Snowden ซีอีโอของ Penn National Gaming (NASDAQ: PENN) กล่าวว่า “การสร้างบริษัทเกมและเทคโนโลยีเนื้อหาด้านกีฬาดิจิทัลชั้นนำของอเมริกาเหนือ”

“…เรากำลังเตรียมที่จะเปิดตัวแอพ Barstool Sportsbook ในอีกสี่หรือห้ารัฐภายในต้นฤดูกาล NFL ในเดือนหน้า และภายในสิ้นปีปฏิทินนี้ เราคาดว่าจะใช้งานได้อย่างน้อย 10 รัฐ พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หลายอย่างในแอป เช่น พาร์เลย์เกมเดียวกันและสลิปเดิมพันที่แชร์ได้ ซึ่งเรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับ.. ด้วยขนาดการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ที่มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงและกลยุทธ์การตลาดที่สร้างมูลค่าที่ไม่เหมือนใคร เราเชื่อว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากสำหรับการตกต่ำอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่เราเข้าสู่ช่วงเวลาโปรดของปีของ Barstool Sports ซึ่งเป็นฤดูกาลฟุตบอล ต่อจากการเข้าซื้อกิจการ theScore ซึ่งเป็นแอปกีฬาอันดับหนึ่งและชื่อสื่อกีฬาในแคนาดา และชื่อแอปกีฬาและสื่อกีฬาที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับสามในอเมริกาเหนือ”

“เมื่อเราเพิ่มสื่อและแพลตฟอร์มการเดิมพันแบบบูรณาการที่เป็นเอกลักษณ์ของ theScore และเทคโนโลยีล้ำสมัยให้กับผู้ชมจำนวนมากของ Barstool Sports และบุคลิกและเนื้อหาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เราจะสร้างเกมและเทคโนโลยีเนื้อหากีฬาดิจิทัลชั้นนำของอเมริกาเหนือ บริษัท…เราอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ซ้ำใครในการให้บริการลูกค้าของเราอย่างราบรื่นด้วยระบบนิเวศน์กีฬา เกม และสื่อที่ทรงพลังที่สุดในอเมริกาเหนือ ท้ายที่สุดก็สร้างชุมชนที่ไม่มีอยู่จริงในปัจจุบัน…ธุรกรรมนี้จะช่วยให้เราสามารถให้บริการของรัฐ – การเดิมพันกีฬาบนมือถือและ iCasino ที่มีการเดิมพันที่ปรับแต่งได้สูงและโอกาสในการเดิมพันในเกมที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับเนื้อหากีฬาและสื่อส่วนบุคคลที่มีส่วนร่วมสูง สถิติคะแนนและวิดีโอแบบเรียลไทม์

“…เราเชื่อว่ามู่เล่ใหม่อันทรงพลังนี้จะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วม การรักษาลูกค้า และความภักดีที่ดีที่สุด และระบบนิเวศการโปรโมตข้ามสายที่ใหญ่ขึ้นนี้จะทำให้เรามีช่องทางการเติบโตที่หลากหลายซึ่งอยู่เหนือแนวดิ่งของธุรกิจปัจจุบันของเรา ในระยะอันใกล้นี้ เราจะแค่เริ่มต้นเพียงว่าสุดท้ายแล้วเราจะพาบริษัทนี้ไปถึงไหนได้ การทำธุรกรรมนี้ยังทำให้เรามีเส้นทางในการควบคุมสแต็คเทคโนโลยีของเราอย่างเต็มที่ด้วยความสามารถด้านวิศวกรรมที่ลึกล้ำ…”

Penn National Gaming (NASDAQ: PENN) ไฮไลท์รายได้: https://bit.ly/3kKjI2k

เล่น Royal Online V2 Rush Street Interactive (NYSE: RSI) Richard Schwartz ซีอีโอ: ”การสร้างโมเมนตัมสำหรับการเดิมพันกีฬาและเกมคาสิโนออนไลน์”
“…รายได้อยู่ที่ 122.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสดังกล่าว เพิ่มขึ้น 89% เมื่อเทียบเป็นรายปี ไม่เพียงแต่เราเพิ่มรายได้คาสิโนตามลำดับในช่วงเวลานั้น แต่ยังรวมถึงรายรับจากหนังสือกีฬาด้วยแม้จะมีปฏิทินกีฬาที่เบากว่า ด้วยความสำเร็จและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจของเรา เราจึงเพิ่มคำแนะนำของเราอีกครั้ง ตอนนี้เราคาดว่าคำแนะนำทั้งปี 2564 ของเราจะอยู่ระหว่าง 455 ล้านดอลลาร์ถึง 495 เล่น Royal Online V2 ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายถึงการเติบโตระดับบนสุด 72% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่จุดกึ่งกลาง”

“เรามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มการเข้าถึงตลาดของเรา… เราได้รับเลือกจากการจับสลากคอนเนตทิคัตให้เป็นพันธมิตรการเดิมพันกีฬา ทำให้ RSI เป็นหนึ่งในสามผู้ให้บริการหนังสือกีฬาที่จะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในรัฐ .. .นิวยอร์กเพิ่งยอมรับการประมูล… เราส่งการเสนอราคาของเราอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ เรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสในการเสนอหนังสือกีฬาออนไลน์ของเราในรัฐนิวยอร์ก…เราไม่ขาดโอกาสในระยะสั้นและคาดว่าจะมีการเปิดตัวของรัฐในอีกสองสามไตรมาสข้างหน้านี้ และทีมพัฒนาธุรกิจของเราก็ทำงานอย่างหนักเพื่อสานต่อแรงผลักดันอันแข็งแกร่งเพื่อรักษาความเป็นหุ้นส่วนในเขตอำนาจศาลใหม่หลายแห่ง”

“เรายังได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากแรงผลักดันทางกฎหมายสำหรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์และการเพิ่มคาสิโนออนไลน์ในหลายรัฐที่อนุมัติการเดิมพันกีฬาแล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าเรากำลังดูตัวเลขในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เพนซิลเวเนีย และมิชิแกนว่าคาสิโนออนไลน์เป็นแหล่งรายได้เงินสดที่มากขึ้น และสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐหลายคนตระหนักถึงโอกาสนี้”

Rush Street Interactive (NYSE: RSI) ไฮไลท์รายได้: https://bit.ly/3yHz38y

Genius Sports Limited (NYSE: GENI) Mark Locke ซีอีโอ: ”หัวใจของกีฬา การเดิมพัน และระบบนิเวศของสื่อ”

“…อัจฉริยะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในหัวใจของระบบนิเวศกีฬาที่เชื่อมโยงกีฬา การเดิมพัน และสื่อ ตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของเรา เราได้สร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งพันธมิตรของเราพึ่งพาเพื่อปรับปรุงการรวบรวมและแจกจ่ายข้อมูล ดึงดูดผู้ชม และสร้างรายได้จากแฟนกีฬาในท้ายที่สุด ด้วยการเป็นพันธมิตรกับลีกกีฬาและสหพันธ์หลายร้อยแห่ง ผู้ดำเนินการหนังสือกีฬาและแบรนด์สื่อทั่วโลก เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากการเติบโตในตลาดการเดิมพันกีฬา ในขณะที่ตลาดการเดิมพันกีฬาที่เติบโตอย่างรวดเร็วของเรานำเสนอโอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้จากแฟนกีฬาในปัจจุบัน วิสัยทัศน์ของเรานั้นอยู่เหนือขอบเขตของการเดิมพันกีฬาเพียงอย่างเดียว เรามุ่งเน้นที่การสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ช่วยให้พันธมิตรของเราสร้างรายได้จากผู้ชมได้หลายวิธีในวันพรุ่งนี้ ไม่ว่าจะผ่านการเดิมพัน การออกตั๋ว

“รูปแบบธุรกิจที่เรามีอยู่แล้วช่วยให้เรามีส่วนร่วมในตลาดสหรัฐได้ ในขณะที่ตลาดสหรัฐฯ รายได้จากการเล่นเกมเติบโตขึ้น รายได้ของเราก็เพิ่มขึ้นด้วย ไม่ว่าผู้เล่น B2C คนใดจะได้รับส่วนแบ่ง ขณะนี้เราได้รับอนุญาตให้จัดหา – ใน 13 รัฐของสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลของชนเผ่าสามแห่งและมีกลยุทธ์ใบอนุญาตในเชิงรุกของสหรัฐฯ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีตลาดในสหรัฐอเมริกาที่เราไม่สามารถดำเนินการได้… เรากำลังแก้ไขทั้งปีของเรา แนวทางรายได้ในปี 2564 อยู่ที่ 250 ล้านดอลลาร์ถึง 260 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 30% ถึง 35% จากที่เราเคยนำตลาดมาก่อนหน้านี้…”

Genius Sports Limited (NYSE: GENI) ไฮไลท์รายรับ: https://bit.ly/38C9ewi

นักข่าววอลล์สตรีท

Wall Street Reporter (Est. 1843) เป็นผู้ให้บริการข่าวการเงินชั้นนำ โดยมุ่งเน้นที่การให้นักลงทุนเข้าถึงโดยตรงของ CEO ของบริษัทที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านตลาด www.WallStreetReporter.com . ไม่มีสิ่งใดในสรุปข่าวนี้จะตีความว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน คำพูด/เนื้อหาอาจแก้ไขเพื่อความกระชับและบริบท ข้อจำกัดความรับผิดชอบแบบเต็มและการเปิดเผยข้อมูล SEC 17B ที่เกี่ยวข้องที่นี่: http://bit.ly/39kkE7K

เกี่ยวกับการประชุม Super Stock ครั้งต่อไปของ Wall Street Reporter:

NEXT SUPER STOCK ของ Wall Street Reporter ถ่ายทอดสด! การประชุมจัดขึ้นเพื่อนำเสนอบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งมีตัวเร่งปฏิกิริยาในระยะสั้นซึ่งสามารถขับเคลื่อนการเติบโตเพื่อการเปลี่ยนแปลง (และการแข็งค่าของหุ้น) ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสตรีมสดครั้งต่อไป: https://www.wallstreetreporter.com/next-superstock-online-investor-conference/

แทงพนันบอล เว็บบอลสด ข้อตกลงในการระดมทุน

แทงพนันบอล รีสอร์ทคาสิโนที่ได้รับการพัฒนาในเมืองฮอยอานา ประเทศเวียดนาม ด้วยความช่วยเหลือของ Suncity Group Holdings ยังคงเดินหน้าต่อไป แม้ว่าจะเจออุปสรรคสองสามอย่างเนื่องจากไวรัสโคโรน่า ไม่น่าแปลกใจเลย เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่อุตสาหกรรมการพนันทั้งหมดได้รับ แต่โลกไม่สามารถหยุดได้เพียงเพราะความพ่ายแพ้เพียงเล็กน้อย นั่นเป็นเหตุผลที่ Suncity สามารถทำข้อตกลงบางอย่างเพื่อช่วยในการจัดหาเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังโครงการ ซึ่งจะทำให้ทุกคนสบายใจขึ้นเล็กน้อยเกี่ยวกับอนาคตของโครงการขนาดใหญ่

Suncity บอกกับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในสัปดาห์นี้ว่าสามารถเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับพันธบัตรแปลงสภาพที่ไม่มีดอกเบี้ยได้ เช่นเดียวกับตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งผู้ประกอบการคาสิโนได้รับเงินเดิมพันในรีสอร์ท เครื่องมือนี้มีมูลค่า 77.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพียงพอสำหรับ Suncity ที่จะสามารถรับ 34% ของโครงการ ซึ่งกำลังพัฒนาควบคู่ไปกับ VinaCapital Group และ VMS Investment Group ข้อตกลงใหม่นี้ทำให้วันครบกำหนดของพันธบัตรและตั๋วสัญญาใช้เงินบางส่วนขยายออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งช้ากว่าข้อตกลงเดิมสองปี

เครื่องมือคาดว่าจะครบกำหนดในเดือนหน้า ดังนั้นการขยายเวลาจึงกดดัน Suncity อย่างมาก บริษัทอธิบายในการยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงว่า “การแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดหรือบางส่วนในวันที่ 28 สิงหาคม 2020 หากไม่มีการขยายเวลา [ที่เสนอ]” จะนำไปสู่ ​​“น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนที่ออกของบริษัท เป็นของประชาชน” HKSE ยังคงต้องลงนามในข้อตกลง

เมื่อวานนี้ ข่าวดีทางการเงินมาถึง Suncity และ Hoiana เมื่อบริษัทรายงานว่าได้รับเงินกู้จากผู้สนับสนุนรายหนึ่ง Star Admiral Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Suncity ได้มอบเงินไปแล้วกว่า 30 ล้านดอลลาร์ และอีก 30 ล้านดอลลาร์มาจาก Gold Yield Enterprises Ltd. ส่วนหลังเป็นนิติบุคคลที่ Star Admiral และ Alpha Era Investments เป็นเจ้าของร่วมกัน

แทงพนันบอล สำหรับโครงการ Hoiana นั้น Suncity ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมประมาณ 159 ล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากการลงทุนเดิม Star Admiral และ Gold Yield ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ก่อนหน้านี้ได้อัดฉีดเงินสดจำนวนมหาศาลเข้าในการพัฒนา แต่มองเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญ ตามเงื่อนไขของเงินกู้ใหม่ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 14% และจะต้องชำระดอกเบี้ยค้างรับทุกไตรมาส

Hoiana เริ่มเปิดตัวอย่างนุ่มนวลเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้บุคคลและนักพนันบางคนได้สัมผัสถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยความมั่นใจที่กลับมาอีกครั้งอันเป็นผลมาจากการเตรียมการทางการเงิน ซันซิตี้ไม่ได้คาดการณ์ถึงปัญหาใดๆ ที่ทางรีสอร์ทได้เปิดประตูสู่สาธารณะอย่างเต็มที่ในปีหน้าตามแผนที่วางไว้

ทีมที่เห็นอัตราต่อรองของพวกเขาแย่ลงในระหว่างฤดูกาล:

UCLA : เปิด +2500 ตอนนี้ +12500
รัฐมิชิแกน : เปิด +2500 ตอนนี้ +10000
ฟลอริดา : เปิด +2500 ตอนนี้ +8000
แมรี่แลนด์ : เปิด +5000 ตอนนี้ +10000
เวอร์จิเนีย : เปิด +900 ตอนนี้ +5000
16 มีนาคม: Baylor หรือ Gonzaga และการเดิมพันแบบประชุมแยกกัน
การเดิมพันการประชุมที่ชนะแยกตามการจัดการที่ DraftKings:

74%: บิ๊กเท็น (+105)
5%: แพค 12 (+1250)
5%: ใหญ่ 12 (+100)
4%: การประชุมภาคตะวันออกเฉียงใต้ (+650)
4%: การประชุมฝั่งตะวันตก (+200)
การเดิมพันแบบรัฐที่ชนะจะแบ่งการเดิมพันแยกตามการจัดการที่ DraftKings:

22%: มิชิแกน (+600)
13%: สถานะอื่นใด (+150)
13%: อิลลินอยส์ (+600)
11%: เวสต์เวอร์จิเนีย (+2000)
10%: ไอโอวา (+2000)
Gonzaga หรือ Baylor vs The Field เพื่อชนะการแข่งขัน NCAA:

87%: สนาม (-124)
13%: กอนซาก้าหรือเบย์เลอร์ (+110)
16 มีนาคม: ที่ที่เหรียญ March Madness จะไปที่ William Hill
ทีม NCAA 10 อันดับแรกโดยรวมเงินดอลลาร์ที่เดิมพัน:

20%: กอนซาก้า (+210)
14%: มิชิแกน (+600)
11%: เบย์เลอร์ (+500)
7%: อิลลินอยส์ (+400)
5%: ไอโอวา (+1800)
4%: วิลลาโนวา (+10000)
3%: เท็กซัส (+3000)
3%: ฮูสตัน (+1300)
2%: เวอร์จิเนีย (+6000)
2%: แคนซัส (+4500)
Nick Bogdanovichผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ William Hill ให้ความเห็นว่า:

“ทีมที่สามารถคว้าแชมป์ได้ มิชิแกนคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา UConn, San Diego State, BYU พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้แพ้หกหลัก แต่โดยรวมแล้ว ฉันค่อนข้างพอใจกับตำแหน่งของเรา”

บิ๊ก NCAA Tournament เดิมพันที่ William Hill :

นักพนันชาวนิวเจอร์ซีย์วางเงิน15,000 ดอลลาร์ให้กับกอนซากา (+800) สำหรับการจ่ายเงินที่เป็นไปได้ทั้งหมด 135,000 ดอลลาร์
นักพนันในรัฐอิลลินอยส์เดิมพัน30,000 ดอลลาร์ในมิชิแกน (+800) จากนั้นไม่กี่วันต่อมาวางเงินอีก 30,000 ดอลลาร์ในมิชิแกน (+550) หากวูล์ฟเวอรีนได้รับตำแหน่งระดับชาติ การจ่ายเงินทั้งหมดสำหรับการเดิมพันเหล่านั้นจะเท่ากับ 465,000 ดอลลาร์
$500ในรัฐมิชิแกน (60/1) เพื่อชนะภูมิภาคตะวันออก ด้วยการจ่ายเงินที่เป็นไปได้ทั้งหมด $30,500
982.05 ดอลลาร์ในรัฐซานดิเอโก (12/1) เพื่อชนะภูมิภาคมิดเวสต์ (การจ่ายเงินที่เป็นไปได้ทั้งหมด 12,766.65 ดอลลาร์)
ฟิวเจอร์สเดิมพันหกชนะจากการจ่ายเงิน:

1,500 ดอลลาร์ในนอร์ทแคโรไลนา (200/1) สำหรับการจ่ายเงินที่เป็นไปได้ทั้งหมด 301,500 ดอลลาร์
$500สำหรับBYU (600/1 ) สำหรับการจ่ายเงินที่เป็นไปได้ทั้งหมด $300,500
3,000 ดอลลาร์สำหรับUConn (85/1) สำหรับการจ่ายเงินที่เป็นไปได้ทั้งหมด 258,000 ดอลลาร์
เดิมพัน100 ดอลลาร์ในจอร์จทาวน์ (2500/1) สองครั้งสำหรับการจ่ายเงินที่เป็นไปได้ทั้งหมด 250,100 ดอลลาร์ต่อครั้ง
$1,000ในUSC (200/1) สำหรับการจ่ายเงินที่เป็นไปได้ทั้งหมด $201,000
15 มีนาคม: เมล็ดพันธุ์ยอดนิยมที่ได้รับความรักจากนักพนัน FanDuel เพื่อคว้าแชมป์
FanDuel เปิดเผยข้อมูลการเดิมพัน NCAA Tournament ในช่วงต้น

นักเล่นเกมจะมีการสำรองชอล์กที่จะชนะการแข่งขันซีเอ

10 อันดับทีมที่ดีที่สุดตามจำนวนเดิมพันที่ FanDuel เพื่อชนะการแข่งขัน NCAA ปี 2021:

1. กอนซากา
2. มิชิแกน
3. อิลลินอยส์
4. เบย์เลอร์
5. ไอโอวา
6. เวสต์เวอร์จิเนีย
7. รัฐฟลอริดา
8. วิลลาโนวา
9. รัฐโอไฮโอ
10. เทนเนสซี

10 ทีมอันดับต้น ๆ โดยHandleที่ FanDuel เพื่อชนะการแข่งขัน NCAA 2021:

1. มิชิแกน
2. อิลลินอยส์
3. กอนซากา
4. เบย์เลอร์
5. ไอโอวา
6. รัฐโอไฮโอ
7. แอละแบมา
8. วิลลาโนวา
9. เทนเนสซี
10. เวสต์เวอร์จิเนีย

สี่ทีมแรกที่เข้ารอบ Final Fourโดยนับการเดิมพัน:

อิลลินอยส์
มิชิแกน
ไอโอวา
รัฐโอไฮโอ
เดิมพันการแข่งขัน NCAA ครั้งใหญ่ที่ FanDuel:

30,000 ดอลลาร์สำหรับ Baylor (+320) เพื่อคว้าแชมป์ NCAA Championship
20,000 ดอลลาร์สำหรับเวสต์เวอร์จิเนีย (+2400) เพื่อคว้าแชมป์แห่งชาติ
15 มีนาคม: การเคลื่อนไหวเส้นแรกที่ William Hill
น้อยกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากปล่อยวงเล็บ มีการเคลื่อนไหวแบบกระจายจุดแล้ว

Nick Bogdanovichผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ William Hill แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของเขา:

“ผู้แพ้สาธารณะได้ใช้ชีวิตของตัวเองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในทัวร์นาเมนต์นี้ และจะมีมากขึ้นในปีนี้อย่างแน่นอน ส่วนใหญ่มักจะเป็นวิชาเอกระดับกลางอย่างวินทรอป แต่นี่เป็นเรื่องยากมากที่เราเห็นสองทีมเช่น Oregon State และ Georgetown ที่กลับมาจากความตายและชนะการแข่งขันคอนเฟอเรนซ์ของพวกเขาเช่นนั้น พวกเขาอาจได้รับความรักมากมายในเกมเปิดของพวกเขา ฉันสนใจที่จะค้นหา”

จุดกระจายการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดจนถึงตอนนี้ที่ William Hill คือแชมป์ MAC ลำดับที่ 13 โอไฮโอกำลังเผชิญหน้ากับแชมป์อันดับ 4 ของประเทศเวอร์จิเนีย

“เราเปิดเวอร์จิเนีย 10.5 และเหลือ -7.5” บ็อกดาโนวิชกล่าว “เห็นได้ชัดว่าเงินที่คมชัดบนสุนัข ฉันเห็นว่าทำไม โอไฮโอจบฤดูกาลอย่างแข็งแกร่ง และเวอร์จิเนียไม่ใช่ทีมใดทีมหนึ่งที่มีพลังยิงที่พร้อมจะถอยหนี แต่ฉันยังคงคิดว่าเราต้องการโอไฮโอในเรื่องนี้ มวลชนจะอยู่ที่เวอร์จิเนีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกเขาในตอนนี้ที่ได้รับจำนวนที่ดีขึ้น”

อีกสองบรรทัดของ March Madness ลดลงเกินจุด – No. 16 Mount St. Mary’s (+2.5 ถึง +1) ในเกม First Four เทียบกับNo. 16 Texas SouthernและNo. 12 UC Santa Barbara (+8 ถึง + 6.5) กับฉบับที่ 5 เครตัน

สองการแข่งขันที่เปิดที่ pick’em ได้เหวี่ยงไป 1.5 คะแนน

No. 10 Rutgersเป็นเมล็ดพันธุ์เดียวที่สูงขึ้นซึ่งปัจจุบันเป็นที่ชื่นชอบ (-1.5) ในเกม Round One เทียบกับหมายเลข 7 เคลมสัน .

No. 8 LSUและNo. 9 St. Bonaventureย้ายจาก pick’em เป็น LSU -1.5.

“เซนต์. Bonaventure เป็นโปรแกรมที่แข็งแกร่งจริงๆ มาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้นฉันเข้าใจว่าทำไมเกมนี้จึงคาดว่าจะใกล้เคียงกันมาก” บ็อกดาโนวิชกล่าว “แต่ฉันคิดว่า LSU มีผลงานที่แข็งแกร่งในการแข่งขัน ก.ล.ต. และข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขามาจากการประชุมพลังงาน เราต้องการ Bonnies ที่นี่”

14 มีนาคม: Gonzaga, Michigan และ Oklahoma State ลงมือก่อนใครที่ BetRivers
ชั่วโมงหลังจากที่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดเผยวงเล็บหนังสือกีฬาได้เปิดเผยตัวเลขว่าทีมใดได้รับเงินต้น

ที่BetRivers และ PlaySugarHouseประชาชนกำลังสนับสนุนผู้ที่ตกอับในรอบแรก

อันดับที่ 12 เมล็ดจอร์จทาวน์ (+180)กับ 91% ของด้ามจับ ML เพื่อเอาชนะอันดับ 5 ของโคโลราโด
No. 13 เมล็ด Winthrop (+215 ML)กับ 89% ของด้ามจับ ML เพื่อเอาชนะอันดับ 4 ของ Villanova
No. 13 เมล็ด Ohio (+330 ML)พร้อมด้ามจับ ML 86% เพื่อเอาชนะอันดับ 4 ของ Virginia
No. 12 UC-Santa Barbara (+235 ML)พร้อมด้ามจับ ML 82% เพื่อเอาชนะ No. 5 seed Creighton
No. 14 seed Colgate (+370 ML)มี 76% ของ ML ที่จะเอาชนะ No. 3 seed Arkansas
การแข่งขันในช่วงต้นเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Winthrop vs. Villanova โดยคิดเป็น 11%ของการเดิมพันในเกมปัจจุบัน

เดิมพันบิ๊กซีเอทัวร์นาเมนต์:การเดิมพันเกมรอบแรกที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันคือการเดิมพัน 5,500 ดอลลาร์ในอาร์คันซอกับคอลเกตมากกว่า 157.5 คะแนน (-108) โดยสามารถจ่ายได้ 10,615 ดอลลาร์

ประชาชนสนับสนุนชอล์กที่ BetRivers และ PlaySugarHouse เลขที่ 1 เมล็ดโดยรวมซะมีการสนับสนุนด้วย23% ของการเดิมพันแชมป์และ36% ของการจัดการแข่งขันชิงแชมป์

ตัวแทนกล่าวว่า Gonzaga เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากตลอดทั้งฤดูกาลและยังคงแนวโน้มดังกล่าวด้วยการเดิมพันฟิวเจอร์สมากที่สุดนับตั้งแต่มีการเปิดตัว

อันดับที่ 1 มิชิแกน (ตะวันออก) เป็นทีมที่ได้รับการสนับสนุนมากเป็นอันดับสองที่ชนะการแข่งขัน NCAA ที่ BetRivers และ PlaySugarHouse โดยการเดิมพันทั้งสอง (9.6%) และการจัดการ (10.8%) โดยอันดับ 1 ของ Baylor (ใต้) ได้รับ 8% ของการเดิมพันชิงแชมป์และ 7.9% ของการจัดการแชมป์เปี้ยนชิพ

นำโดยCade Cunninghamซึ่งเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ใน NBA Draft ปี 2021 ลำดับที่ 4 ของ Oklahoma Stateได้รับการเดิมพัน NCAA Championship มากเป็นอันดับสองนับตั้งแต่เปิดตัวในวงเล็บ รองจาก Gonzaga เท่านั้น

14 มีนาคม: ผู้คนมากกว่า 47 ล้านคนวางแผนเดิมพัน March Madness ในปี 2021
เมื่อพูดถึงการเดิมพัน March Madness การขาดงานและการเติบโตของการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายทำให้ใจของนักพนันเติบโตขึ้น

สมาคมการเล่นเกมอเมริกันคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของขนาดใหญ่ในการเดิมพันสำหรับ2021 การแข่งขันซีเอเมื่อเทียบกับ 2019 แต่ก็จะไม่จำเป็นต้องจากคนที่กรอกวงเล็บ พวกเขาจะวางเดิมพันเกมเดียวมากกว่าแทน

AGA ประมาณการว่าชาวอเมริกันมากกว่า47 ล้านคนจะวางเดิมพันในการแข่งขัน NCAA เป็นตัวเลขเดียวกันจากปี 2019 แต่สถิติอื่นๆ แสดงภาพรวมของการตั้งค่าของนักพนัน:

36.7 ล้านคนจะกรอกวงเล็บ ลดลง 8% จากปี 2019
30.6 ล้านคนจะวางเดิมพันแบบดั้งเดิมมากขึ้นในการแข่งขันปีนี้ เพิ่มขึ้นจาก 17.8 ล้านคนในปี 2019
17.8 ล้านจะวางเดิมพันออนไลน์ เพิ่มขึ้นอย่างมาก 206% จาก 5.8 ล้านในปี 2019
8.3 ล้านจะวางเดิมพันที่เจ้ามือกีฬา เพิ่มขึ้น 79% จากปี 2019
Bill Millerประธานและซีอีโอของ AGA ให้ความเห็นว่า:

“ภูมิทัศน์การเดิมพันกีฬาเปลี่ยนไปอย่างมากตั้งแต่ปี 2019 – และผลที่ตามมาก็คือการเดิมพันทัวร์นาเมนต์เปลี่ยนไป เนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้บริโภคจำกัดเฉพาะการแข่งขันในวงเล็บ ตอนนี้เพลิดเพลินกับการเข้าถึงตัวเลือกหนังสือกีฬาที่ถูกกฎหมาย พวกเขายังวางแผนที่จะวางเดิมพันกีฬาแบบดั้งเดิมเมื่อ March Madness กลับมา”

13 มีนาคม: พาร์เลย์ 15 ทีมทำเงินได้เกือบ 1 ล้านเหรียญสหรัฐที่ Valley Forge Casino
นักพนันกล้าหาญและโชคดีที่FanDuel Sporstbookที่หุบเขาคาสิโนตีparlay 15 ทีมสำหรับ$ 998,453.52

ชนะ parlay เกือบหนึ่งล้านดอลลาร์มีการรวมกันของซีเอเอ็นบีเอและเอชแอลเกม

CEO ของPenn National Gamingกล่าวอย่างตรงไปตรงมาในการเรียกรายได้ล่าสุด จากนั้นอีกครั้งในการยื่นฟ้องต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัทของเขากำลังทำงานเพื่อเปิดตัวการพนันแบบไม่ใช้เงินสดในปีนี้

Jay Snowdenได้กำหนดไทม์ไลน์ที่เข้มงวด –แต่ด้วยประโยคหลบหนี – ในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่ยื่นต่อSEC :

“เราจะเปิดตัวประสบการณ์ 3Cs (เงินสด, ไร้บัตรและไร้สัมผัส) ตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปี 2564 ที่คาสิโนสี่แห่งของเราในเพนซิลเวเนียพร้อมการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2564ซึ่งอยู่ระหว่างรอการอนุมัติด้านกฎระเบียบ”

จุดสิ้นสุดของไตรมาสที่ 2 จะใช้เวลามากกว่าหกสัปดาห์ต่อจากนี้เล็กน้อย

Penn Nationalดำเนินการคาสิโนสองแห่งใน PA ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พวกเขาเป็นHollywood Casino ที่สนามแข่งเพนน์แห่งชาติและทุ่งหญ้า บริษัท มีแผนจะเปิดมินิคาสิโนในนิวยอร์กในช่วงสิงหาคมที่ด้านบนของไตรมาสที่สาม

โรงงานแห่งที่สี่ซึ่งเป็นมินิคาสิโนด้วยจะเปิดให้บริการในมอร์แกนทาวน์ในช่วงปลายปีในไตรมาสที่สี่

PGCB จำเป็นต้องอนุมัติตัวเลือกการเล่นเกมแบบไม่ใช้เงินสด
ตามที่โฆษกDoug Harbachคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียในปัจจุบันไม่มีข้อเสนอแบบไม่ใช้เงินสดจากใครเลย

Harbach กล่าวว่า PGCB กำลังมองหาทางเลือกแบบไม่ใช้เงินสดอยู่แล้ว แต่ไม่มีเส้นตายที่ชัดเจน

เขาเตือนผู้ประกอบการจะต้องสะกดออกและได้รับการอนุมัติให้เกณฑ์ , การควบคุมและอุปกรณ์ อุปกรณ์จะต้องผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ PGCB ยังไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น

โฆษกของ Penn National บันทึกประโยค ‘การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ’ ในแผน
หากไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม โฆษกของ Penn ได้ตอบคำถามของPlayPennsylvaniaเกี่ยวกับระยะเวลาของการเปิดตัวแบบไม่ใช้เงินสดใน PA:

“ตามที่ระบุไว้ ไทม์ไลน์ของเราคือ ‘รอการอนุมัติด้านกฎระเบียบ’”

บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำคาดการณ์การเปิดตัว Q3 ใน PA
ในช่วงปลายเดือนมีนาคมโจ Pappanoซีอีโอของหน่วยประมวลผลการชำระเงินชั้นนำ แนวการชำระเงินบอก PlayPennsylvaniaเขาเชื่อว่าตัวเลือกการชำระเงินเงินสดควรจะมาถึงในรัฐ Keystone โดยไตรมาสที่ 3 ปี 2021

Sightline, หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ดำเนินการต่างคาดหวังให้ตัวเลือกแบบไม่ใช้เงินสดช่วยส่งเสริมการพนันอย่างมีความรับผิดชอบภายในคาสิโน

บริษัท ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอล่าสุดสำหรับการอัปเดตว่าตอนนี้มีการเปิดตัวอยู่ที่ใด

จำกัดการใช้ระบบเงินสดจนถึงปัจจุบัน
Seminole ประเทศชาติ ‘s 12 คาสิโนฟลอริด้านำเสนอการพนันเงินสดผ่านเกมส์ทางวิทยาศาสตร์ คาสิโนชนเผ่าบางแห่งในแคลิฟอร์เนียยังใช้การพนันแบบไม่ใช้เงินสดในรูปแบบต่างๆ

แต่อย่างอื่นเงินสดส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในโหมดโครงการนำร่องที่เลือกเกมบอยด์ สิ่งอำนวยความสะดวกใน เนวาดา , อินเดียนาและ โอไฮโอ ใช้ของ บริษัท บัตรรางวัล, BoydPayซึ่งมาพร้อมกับ กระเป๋าสตางค์ดิจิตอล

ผู้ให้บริการเกมในเนวาดารายเล็กๆ บางรายใช้รูปแบบที่เรียกว่าระบบเดบิตพินที่รองรับโดยACS PlayOn สำหรับการเล่นแบบไม่ใช้เงินสด

สำหรับภาพรวมอย่างรวดเร็วของเงินสดในคาสิโนดูวิดีโอต่อไปนี้จาก PlayUSA

เดลเฟียอีเกิลส์เยี่ยมชมแอตแลนตาสำหรับ 1 สัปดาห์ส่วนใหญ่กีฬาเพนซิลเดิมพันปพลิเคชันที่มีนกอินทรีเป็นunderdogs 3.5 จุดด้วยคะแนนรวมสายของ48.5

2021-2022 NFL ฤดูกาลปกติจะเริ่มต้นในวันที่ 9 กันยายนเมื่อดัลลัสเยี่ยมชมปกป้องซูเปอร์โบว Champs แทมปาเบย์ ในวันอาทิตย์ ลีกที่เหลือจะกลับมาดำเนินการอีกครั้ง โดยมอบตัวเลือกและโปรโมชั่นมากมายให้กับนักพนันกีฬาและนักพนันในเพนซิลเวเนีย

2021 Philadelphia Eagles สัปดาห์ที่ 1 ไลน์
รายการสัปดาห์ที่ 1 สำหรับปี 2564 วางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม และตอนนี้ก็มาถึงแล้ว

Eagles
คาวบอย
แพร่กระจาย
+4
(-110)

-3.5
(-105)

เงิน
เส้น
+165

-189

เกิน
ภายใต้
> 51.5
(-110)

< 52 (-110) ตัวอย่างการเดิมพันของ Philadelphia Eagles vs. Atlanta Falcons สัปดาห์ที่ 1 สถิติการเดิมพันระหว่าง ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ กับ แอตแลนต้า ฟอลคอนส์ จากDraftKings ฟอลคอนมีชนะน่าจะเป็น 63% ทีมบ้านได้ครอบคลุมการแพร่กระจายในแต่ละช่วงห้าเกมระหว่างอีเกิลส์และฟอลคอน ห้าเกมหลังสุดระหว่าง Eagles และ Falcons ได้ไปต่ำกว่าเส้นคะแนนรวม ฟอลคอนชนะ 11 จาก 13 เกมที่เปิดบ้านหลังสุด ปีที่แล้ว Eagles อยู่ที่6-10 ATS ; ฟอลคอนเป็น7-9 ATS Eagles อยู่ 1-7 บนถนนเมื่อปีที่แล้ว การเดิมพัน Eagles vs. Falcons แยกกันที่ DraftKings ณ วันที่ 8 กันยายน: 56% ของเงินอยู่ใน Eagles (+3) 63% ของเงินอยู่ใน OVER 48 94% ของเงินอยู่ใน Eagles ML (+155) Philadelphia Eagles กับ Atlanta Falcons สัปดาห์ที่ 1 การเดิมพันผู้เล่น อุปกรณ์ประกอบฉากกองหลัง (กลับมาตรวจสอบเร็ว ๆ นี้) อุปกรณ์ประกอบฉากที่คุ้มค่าที่สุด (ตลาดที่คุ้มค่าที่สุดใน DraftKings ขึ้นอยู่กับอัตราต่อรองและผลลัพธ์ของห้าเกมล่าสุด เปอร์เซ็นต์แสดงถึงความถี่ที่ผู้เล่นได้รับพร็อพ) 20%: โอลาไมด์ ซัคเคียส ทัชดาวน์ครั้งแรก (+2000) 20%: เฮย์เดน เฮิร์สต์ ทัชดาวน์ครั้งแรก (+2000) 20%: รัสเซล เกจ ทัชดาวน์คนสุดท้าย (+1400) 20% รัสเซล เกจ ทัชดาวน์ครั้งแรก (+1400) โปรโมชั่นที่ sportsbooks สำหรับ NFL Week 1 DraftKings เดิมพัน $1 และรับ $200 : ผู้ใช้ใหม่ที่เดิมพัน $1+ ในเกม NFL หรือฟุตบอลวิทยาลัยจะได้รับ $200 ในการเดิมพันฟรี พาร์เลย์เกมเดียวกันที่ปราศจากความเสี่ยง : วางพาร์เลย์เกมเดียวกัน และหากเดิมพันของคุณแพ้ DraftKings จะคืนเงินเดิมพันฟรีให้คุณสูงถึง $25 TB Bucs พิเศษ : Tampa Bay Buccaneers +73 แต้มสเปรด (ผู้ใช้ทั้งหมด) BetMGM เดิมพันครั้งแรกที่ปราศจากความเสี่ยงสูงถึง $1,000 : สำหรับลูกค้าใหม่ หากเดิมพันแรกของคุณแพ้ คุณจะได้รับเงินเดิมพันคืนสูงถึง $1,000 ในการเดิมพันฟรี เดิมพันฟรี $10 : ผู้ใช้ทุกคนที่เดิมพัน NFL Futures อย่างน้อย $25 จะได้รับเงินเดิมพัน $10 ฟรีสำหรับสัปดาห์ที่ 1 เดิมพันแบบไร้ความเสี่ยง : วางเดิมพันบนผู้เล่นเพื่อทำคะแนนทัชดาวน์แรกของเกม NFL ใด ๆ และรับสูงถึง $25 ในการเดิมพันฟรีหากการเดิมพันของคุณแพ้ ประกันพาร์เลย์หนึ่งเกม:เลือกเดิมพันและเดิมพันพาร์เลย์หนึ่งเกมที่มีสี่ขาขึ้นไป หากขาข้างหนึ่งแพ้ คุณจะได้รับเงินคืนมากถึง $25 โปรโมชั่นที่ FanDuel Sportsbook ใน PA ปราศจากความเสี่ยง $1,000 : ผู้ใช้หนังสือกีฬารายใหม่จะได้รับเครดิตเว็บไซต์คืนสูงถึง $1,00 หากพวกเขาแพ้การเดิมพันครั้งแรก แจก McAfee : ลูกค้าทุกคนจะได้รับการเดิมพันแบบไร้ความเสี่ยงเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จำเป็นต้องเลือกใช้ เดิมพันสูงสุด $10 โบนัส $ 5 Futures : วางเดิมพัน $50+ กับทีมเพื่อชนะ Super Bowl และรับโบนัส $5 เป็นเครดิตเว็บไซต์สำหรับเกมประจำฤดูกาลแต่ละเกมที่ทีมของคุณชนะ เดิมพัน $ 5 เพื่อชนะ $ 200 : ผู้ใช้ใหม่จะได้รับอัตราต่อรองที่เพิ่มขึ้น 40/1 สำหรับการเดิมพันมันนี่ไลน์ NFL สัปดาห์ที่ 1 ตัวติดตามอัตราต่อรองของ Philadelphia Eagles 2021/2022 Eagles ไป4-11-1เมื่อฤดูกาลที่แล้วและพลาดรอบตัดเชือกเป็นครั้งแรกในรอบสามปี การพนันกีฬาปพลิเคชันใส่อีเกิลส์ชนะรวมที่6.5ในการขยายฤดูกาล 17 เกมและ260สำหรับพวกเขาที่จะทำให้รอบตัดเชือก พรีซีซั่น สัปดาห์ที่ 1 (1-0) ซูเปอร์โบว์ล +10000 +5000 ผู้ชนะ NFC +5000 +2500 NFC ตะวันออก +500 +350 อุปกรณ์ประกอบฉากผู้เล่นของ Philadelphia Eagles และตัวติดตามอัตราต่อรอง หนังสือกีฬาออนไลน์ของ PA มีตลาดเดิมพันสำหรับ MVP, รุกกี้รุกแห่งปี, รุกกี้แนวรับแห่งปี และผู้เล่นคัมแบ็กแห่งปี ด้วยกองหลังแฟรนไชส์กาลครั้งหนึ่งที่ถูกเนรเทศCarson Wentz แลกกับ Coltsกองหลังปีที่สองJalen Hurtsเป็นตัวจริงในสัปดาห์ที่ 1 Jalen Hurts อุปกรณ์ประกอบฉากฤดูกาล 2021 จาเลน เฮิร์ทส์ ระยะจ่ายบอล BetMGM: สูงกว่า 3600.5 (-110)/ต่ำกว่า 3600.5 (-110) DraftKings: มากกว่า 3650.5 (-115)/ต่ำกว่า 3650.5 (-115) FanDuel: มากกว่า 3750 (-112)/ต่ำกว่า 3750 (-112) จาเลน เฮิร์ทส์ส่งทัชดาวน์ BetMGM: สูงกว่า 20.5 (-125)/ต่ำกว่า 20.5 (-110) DraftKings: มากกว่า 20.5 (-125)/ต่ำกว่า 20.5 (-105) จาเลน เฮิร์ทส์ ทำทัชดาวน์ในฤดูกาลปกติ DraftKings: มากกว่า 7.5 (-130)/ต่ำกว่า 7.5 (+100) จาเลน เฮิร์ตส์ สกัดบอล มากกว่า 12.5 (-130)/ต่ำกว่า 12.5 (+100) DeVonta Smith Rookie of the Year ตัวติดตามอัตราต่อรอง หลังเอ็นเอฟแอลดราฟต์ พรีซีซั่น หลังสัปดาห์ที่ 1 อัตราต่อรองของ DeVonta Smith ROY +1400 +2200 +1000 อุปกรณ์ประกอบฉากฤดูกาลของ DeVonta Smith 2021 BetMGM : รับหลา เกิน 749.5 (-110)/ต่ำกว่า 749.5 (-110) ทัชดาวน์มากกว่า 5.5 (+105)/ต่ำกว่า 5.5 (-125) เดิมพันฟ็อกซ์ : รับหลา เกิน 725.5 (-110)/ต่ำกว่า 725.5 (-110) ทัชดาวน์มากกว่า 5.5 (+110)/ต่ำกว่า 5.5 (-150) 2021 NFL สัปดาห์ที่ 1 ไลน์ ดูบรรทัด NFL สัปดาห์ที่ 1 ที่อัปเดตด้านล่าง: เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว เอ็นเอฟแอลเปิดตัวตารางฤดูกาลปกติปี 2021 เมื่อคืนนี้ และพิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์สก็ไม่ได้รับความโปรดปรานใดๆ จากข้อมูลของSteelers.com Pittsburgh มีตารางฤดูกาลประจำที่ยากที่สุดของลีกในปี 2021 และจะเริ่มในสัปดาห์ที่หนึ่ง พิตต์สเบิร์กไปเยี่ยมบัฟฟาโล บิลส์ – ผู้ผ่านเข้ารอบ AFC Championship เมื่อปีที่แล้ว – ในการเปิดฤดูกาลในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน ดังนั้นทีมสตีลเลอร์สจะต้องเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหากพวกเขาหวังว่าจะสร้างโมเมนตัมในช่วงต้นฤดูกาล ตั๋วเงินไม่ใช่คัพเค้กอย่างแน่นอน อันที่จริงDraftKings Sportsbookมีบัฟฟาโลเป็นรายการโปรด 6 แต้มในช่วงเปิดฤดูกาล สตีลเลอร์215ใน moneyline และเกมรวมเป็นชุดที่50.5 จุด หลังจากเปิดฤดูกาล, พิตต์จะเป็นเจ้าภาพลาสเวกับุกและซินซินกาล FanDuel Sportsbookได้โพสต์เส้นเกมสำหรับการแข่งขันสัปดาห์ที่ 2 แล้ว สตีลเลอร์มี6 จุดในรายการโปรดกับลาสเวกัมีราคา moneyline ของ-255 ไลน์เกมสำหรับสัปดาห์อื่นๆ จะพร้อมให้เล่นเร็วๆ นี้ Aaron Rodgers จะเป็น QB เมื่อ Steelers เยี่ยมชม Green Bay หรือไม่? ในสัปดาห์ที่สี่ ทีม Steelers เดินทางไปยัง Green Bay เพื่อเผชิญหน้ากับPackersซึ่งอาจไม่มีAaron Rodgersกองหลังที่ได้รับสิทธิพิเศษซึ่งไม่พอใจกับทีม เกมเด่นอื่นๆ ได้แก่ เกมเหย้ากับSeattle SeahawksในSunday Night Footballในสัปดาห์ที่ 6 (17 ต.ค.) ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ทีม Steelers จะไปแข่งMonday Night Footballเมื่อทีมChicago Bearsไปเยือน Heinz Field ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พิตส์เบิร์กสัปดาห์ก่อนเป็นสัปดาห์ 7. สตีลเลอร์เล่นในวันพฤหัสบดีที่ไนท์ฟุตบอลในมินนิโซตาใน 9 ธันวาคมและโฮสต์คลีฟแลนด์ในเกมฟุตบอลคืนวันจันทร์ที่ 3 เกมสุดท้ายของทีมของฤดูกาลปกติอยู่ใน 9 มกราคมในเดือนมกราคมบัลติมอร์ ห้าจากหกเกมหลังสุดเป็นการแข่งขันกับทีมที่ผ่านเข้ารอบในปีที่แล้ว สองเกมสุดท้ายของพวกเขากับ Ravens และ Browns กำหนดการสตีลเลอร์ที่สมบูรณ์แบบสามารถใช้ได้ที่นี่ Steelers สามารถเข้ารอบตัดเชือกหลังจากการล่มสลายของปีที่แล้วได้หรือไม่? ตอนนี้ตารางการแข่งขัน NFL ออกแล้ว ผลรวมของชัยชนะในฤดูกาลของ Pittsburgh อาจได้รับความสนใจมากขึ้น DraftKings สปอร์ตมีสตีลเลอร์ฤดูกาลชนะชุดรวม8.5กับแต่ละด้านราคาที่-110 นอกจากนี้ยังมีอัตราต่อรองที่ระบุไว้หรือไม่ว่าพิตส์เบิร์กจะทำให้รอบตัดเชือก “ใช่” เป็นราคาที่170 “ไม่” มีราคาอยู่ที่-210 . ผู้เล่นรางวัลฟิวเจอร์สได้รับการโพสต์ด้วย เบนคือ100-1จะชนะMVP เอ็นเอฟแอรางวัล และมือใหม่วิ่งกลับNajee แฮร์ริสเป็น 8-1 ( 800 ) ที่จะชนะที่น่ารังเกียจหน้าใหม่แห่งปี นี่อาจเป็นจุดจบของบิ๊กเบนซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการต่อสัญญาสองปีของเขา เขาจะต้องเอาชนะความท้าทายมากมายเพื่อผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือก และต้องมากกว่านั้นเพื่อคว้าแชมป์ซูเปอร์โบวล์ที่สามให้ได้ ปีที่แล้วจบลงด้วยการล่มสลายที่น่าผิดหวัง หลังจากเริ่มต้น11-0สตีลเลอร์สแพ้สี่ในห้าและแพ้ให้กับบราวน์ที่บ้านในรอบไวด์การ์ด 48-37 ในเวลานั้น ทีม Browns ไม่เคยเอาชนะ Roethlisbergerที่ Heinz Field และไม่ชนะเกมเพลย์ออฟมา26 ปีแล้ว JuJu Smith-Schuster ที่พูดจาไร้สาระถูกถ่อมตัว และ Steelers ก็ออกไปพร้อมกับคร่ำครวญ ในปี 2564 พวกเขาจะต้องเริ่มต้นด้วยชัยชนะเหนือ 8.5 และทำให้รอบรองชนะเลิศไม่น่าเป็นไปได้ ไฮนซ์ ฟิลด์ อาจกลับมาเต็มประสิทธิภาพในฤดูกาลนี้ แต่จำนวนที่ดีที่สุดสำหรับฤดูกาลฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็น 100 - ในความจุ 100 เปอร์เซ็นต์ “เราวางแผนกำลังที่มีกำลังการผลิตเต็มรูปแบบ” สตีลเลอร์ประธานศิลปะรูนีย์ครั้งที่สองบอกSteelers.com “กระแสกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเราตื่นเต้นที่จะได้แฟน ๆ ของเรากลับมาที่สนามอีกครั้ง อีกครั้ง ฉันแค่สนับสนุนให้ทุกคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนออกไปรับการฉีดวัคซีน นั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทุกอย่างที่จะกลับมาเป็นปกติ” ดังนั้นหลังจากกำหนดการออกในวันพุธ ฤดูกาล NFL ปี 2021 ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาอีกนิด ลีกจะเตะปิดฤดูกาลปกติด้วยมิตรภาพระหว่างปกป้องซูเปอร์โบว์ลแชมป์แทมปาเบย์ (-6.5) และเยี่ยมชมเคาบอยดัลลัสใน9 กันยายน Steelers ต้องการการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในฤดูกาล NFL ที่ยืดเยื้อ จากนั้น สตีลเลอร์สจะลงสนามในอีกไม่กี่วันต่อมา โดยมีกำหนดการรวม17 เกมในฤดูกาลนี้ (NFL ได้เพิ่มเกมพิเศษให้ทุกทีมในปี 2021 ซึ่งหมายถึงโอกาสในการเดิมพัน NFLมากยิ่งขึ้น) และหากแนวโน้มในเชิงบวกยังคงดำเนินต่อไป แฟน ๆ ของพวกเขาทุกคนก็พร้อมต้อนรับเกมเหย้า ที่นั่งที่ว่างเปล่าและเศร้าโศกในฤดูกาลที่แล้วอาจหายไปได้ Heinz Fieldอาจเต็มไปด้วยแฟนๆ และผ้าขนหนูที่น่ากลัวจะโบกมือตามสายลมอย่างแน่นอน แนวโน้มของสนามกีฬาดูสดใส แต่ในสนาม พิตต์สเบิร์กจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่น่าเกรงขาม โดยมีตารางงานที่ยากที่สุดของลีกรออยู่ในฤดูกาลนี้ ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยควายในวันที่ 12 กันยายน เมื่อสตีลเลอร์สต้องออกตัวเร็ว ดาวเทียม ฟรีโรลให้วิธีอื่นในการเล่นกิจกรรม PASCOOP ดังที่ PokerStars PA ทำกับซีรีส์ก่อนหน้านี้ จะมีดาวเทียม PASCOOP หลายดวงทุกชุด นอกจากนี้ยังมีfreerolls ที่เสนอวิธีการเล่นกิจกรรมที่มีราคาไม่แพงอีกด้วย PASCOOP ฝาก Freerollกำหนดไว้สำหรับอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคมที่14:00 ETจะได้รับรางวัล$ 15,000มูลค่าของตั๋วเหตุการณ์หลัก ผู้เล่นที่ฝากเงิน$30หรือมากกว่าโดยใช้รหัส“PASCOOP”ระหว่างตอนนี้จนถึง 13:59 น. ETในวันที่ 2 พฤษภาคมจะได้รับตั๋วเข้าสู่ฟรีโรล นอกจากนี้ยังมีPASCOOP Second Chance Freerollsตลอดทั้งซีรีส์อีกด้วย ผู้เล่นคนใดก็ตามที่ถูกน็อคออกจากอีเวนต์โดยไม่ได้ทำเงินจะได้รับสิทธิ์เข้าสู่ Second Chance Freeroll ของวันถัดไป ฟรีโรลเหล่านี้แต่ละรางวัลจะมอบรางวัลสูงถึง$1,000ในตั๋วทัวร์นาเมนต์ โดยที่รายการ PASCOOP มูลค่า15,000 เหรียญจะพร้อมสำหรับการคว้าในที่สุด PASCOOP หวังที่จะยังคงโมเมนตัมของ Pennsyl-MANIA, Bounty Builder ดังที่กล่าวไว้ PASCOOP มาถึงหลังจาก PokerStars PA Bounty Builder Series รวมถึงภาคต่อของ Pennsyl-MANIA Bounty Builder Series ที่เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมมีการรับประกันเพิ่มขึ้นถึง 1.67 ล้านดอลลาร์ ในท้ายที่สุดมากกว่า$ 2 ล้านบาทได้รับรางวัลในซีรีส์75 ทัวร์นาเมนต์ การวิ่ง Pennsyl-MANIA ครั้งที่สี่ในวันที่ 4-5 เมษายนก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน กิจกรรมบายอิน $300 ดึงดูดผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,476 รายการ (919 รายการที่ไม่ซ้ำกัน, 557 รายการซ้ำ) นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างเงินรางวัลรวมได้มากกว่า$413,000ดังนั้นจึงรับประกันได้ 400,000 ดอลลาร์ของกิจกรรม ผู้เล่น“throwitinthebag”ได้รับรางวัลสูงสุดกว่า 63,000 ดอลลาร์ จากสามเหตุการณ์ใหญ่ในวันอาทิตย์อีสเตอร์บนเว็บไซต์ของ PokerStars ในสหรัฐอเมริกา มีเพียง Pennsyl-MANIA บน PokerStars PA เท่านั้นที่เกินการรับประกัน มิชิแกนคลาสสิกบนPokerStars MIยังเป็นผู้ซื้อในเหตุการณ์ $ 300 สองวัน มันดึงดูด1,551 รายการรวมแม้ว่าจะยังคงมีการซ้อนทับประมาณ $ 65,000 ขอบคุณที่ใหญ่$ 500,000 รับประกัน นิวเจอร์ซีย์คลาสสิกบนPokerStars นิวเจอร์ซีย์เป็น $ 500 ซื้อในทัวร์นาเมนต์ที่มีการรับประกัน $ 100,000 ด้วยรายการทั้งหมด 178 รายการ รายการนั้นมีโอเวอร์เลย์เพียง 16,000 เหรียญเท่านั้น กำหนดการ PA SCOOP ปี 2564 เลขที่. วันที่ เวลา (ET) เหตุการณ์ ซื้อใน จีทีดี 1-H 17 เม.ย. (สระ) 18.00 น. NLHE (ไนท์ลี่สตาร์ SE) $100 $30,000 1-M 17 เม.ย. (สระ) 18.00 น. NLHE $30 $15,000 1-L 17 เม.ย. (สระ) 18.00 น. NLHE $10 $6,000 2-H 17 เม.ย. (สระ) 21.00 น. NLHE (6-Max, เทอร์โบ, ซูม) $100 $20,000 2-M 17 เม.ย. (สระ) 21.00 น. NLHE (6-Max, เทอร์โบ, ซูม) $30 $10,000 2-L 17 เม.ย. (สระ) 21.00 น. NLHE (6-Max, เทอร์โบ, ซูม) $10 $4,000 3-H 18 เม.ย. (ซู) 15.00 น. NLHE (วันอาทิตย์มาราธอน SE) $100 $25,000 3-M 18 เม.ย. (ซู) 15.00 น. NLHE (วันอาทิตย์มาราธอน) $30 $12,500 3-L 18 เม.ย. (ซู) 15.00 น. NLHE (วันอาทิตย์มาราธอน) $10 $5,000 4-H 18 เม.ย. (ซู) 18.00 น. NLHE (วันอาทิตย์พิเศษ SE) $100 $75,000 4-M 18 เม.ย. (ซู) 18.00 น. NLHE (วันอาทิตย์อุ่นเครื่อง SE) $30 $25,000 4-L 18 เม.ย. (ซู) 18.00 น. NLHE (พายุวันอาทิตย์ SE) $10 $10,000 5-H 18 เม.ย. (ซู) 19.00 น. PLO (6-Max, KO แบบก้าวหน้า) $50 $7,500 5-M 18 เม.ย. (ซู) 19.00 น. PLO (6-Max, KO แบบก้าวหน้า) $15 $3,500 5-L 18 เม.ย. (ซู) 19.00 น. PLO (6-Max, KO แบบก้าวหน้า) $5 1,500 เหรียญสหรัฐ 6-H 18 เม.ย. (ซู) 20.00 น. NLHE (เทอร์โบ โอกาสครั้งที่สอง) $50 $10,000 6-M 18 เม.ย. (ซู) 20.00 น. NLHE (เทอร์โบ โอกาสครั้งที่สอง) $15 $5,000 6-L 18 เม.ย. (ซู) 20.00 น. NLHE (เทอร์โบ โอกาสครั้งที่สอง) $5 $2,000 7-H 18 เม.ย. (ซู) 21.00 น. NLHE (6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE) $50 $7,500 7-M 18 เม.ย. (ซู) 21.00 น. NLHE (6-Max, Hyper-Turbo, ซันเดย์ซูเปอร์โซนิค) $15 $3,500 7-L 18 เม.ย. (ซู) 21.00 น. NLHE (6-Max, Hyper-Turbo, ซันเดย์ซูเปอร์โซนิค) $5 1,500 เหรียญสหรัฐ 8-H 19 เมษายน (M) 20.00 น. NLHE (6-สูงสุด, KO แบบก้าวหน้า, Battle Royale SE) $100 $25,000 8-M 19 เมษายน (M) 20.00 น. NLHE (6-สูงสุด, KO แบบก้าวหน้า, Battle Royale) $30 $15,000 8-L 19 เมษายน (M) 20.00 น. NLHE (6-สูงสุด, KO แบบก้าวหน้า, Battle Royale) $10 $5,000 9-H 19 เมษายน (M) 21.00 น. NLHE (แอนเทสที่เพิ่มขึ้น) $50 $15,000 9-M 19 เมษายน (M) 21.00 น. NLHE (แอนเทสที่เพิ่มขึ้น) $15 $7,000 9-L 19 เมษายน (M) 21.00 น. NLHE (แอนเทสที่เพิ่มขึ้น) $5 $2,500 10-H 20 เม.ย. (ท) 20.00 น. NLHE (ซูเปอร์วันอังคาร SE) $200 $35,000 10-M 20 เม.ย. (ท) 20.00 น. NLHE (มินิซุปเปอร์วันอังคาร SE) $50 $20,000 10-L 20 เม.ย. (ท) 20.00 น. NLHE (บิ๊ก $ 20 SE) $20 $7,500 11-H 21 เม.ย. (ญ) 20.00 น. NLHE (8-Max, ลูกกลิ้งสูง) $2,000 $100,000 11-M 21 เม.ย. (ญ) 20.00 น. NLHE (8-Max, ลูกกลิ้งสูง) $500 $50,000 11-L 21 เม.ย. (ญ) 20.00 น. NLHE (8-สูงสุด) $200 $30,000 12-H 21 เม.ย. (ญ) 21.00 น. NLHE (8-Max, Turbo, H Roller โอกาสครั้งที่สอง) $200 $20,000 12-M 21 เม.ย. (ญ) 21.00 น. NLHE (8-Max, เทอร์โบ) $50 $10,000 12-L 21 เม.ย. (ญ) 21.00 น. NLHE (8-Max, เทอร์โบ) $20 $4,000 13-H 22 เม.ย. (พ.) 20.00 น. NLHE (ก้าวหน้า KO, พฤหัสบดีตื่นเต้น SE) $200 $35,000 13-M 22 เม.ย. (พ.) 20.00 น. NLHE (โปรเกรสซีฟ KO, Mini Thursday Thrill SE) $50 $20,000 13-L 22 เม.ย. (พ.) 20.00 น. NLHE (KO แบบก้าวหน้า, ตัวสร้างเงินรางวัล $20 SE) $20 $7,500 14-H 23 เม.ย. (F) 18.00 น. NLHE (ซื้อซ้ำ) $50 $20,000 14-M 23 เม.ย. (F) 18.00 น. NLHE (ซื้อซ้ำ) $15 $10,000 14-L 23 เม.ย. (F) 18.00 น. NLHE (ซื้อซ้ำ) $5 $4,000 15-H 23 เม.ย. (F) 20.00 น. NLHE (4-สูงสุด) $100 $15,000 15-M 23 เม.ย. (F) 20.00 น. NLHE (4-สูงสุด) $30 $7,500 15-L 23 เม.ย. (F) 20.00 น. NLHE (4-สูงสุด) $10 $3,000 16-H 24 เม.ย. (สระ) 18.00 น. NLHE (8-Max, KO แบบก้าวหน้า, Bigstack) $200 $25,000 16-M 24 เม.ย. (สระ) 18.00 น. NLHE (8-Max, KO แบบก้าวหน้า, Bigstack) $50 $15,000 16-L 24 เม.ย. (สระ) 18.00 น. NLHE (8-Max, KO แบบก้าวหน้า, Bigstack) $20 $7,500 17-H 24 เม.ย. (สระ) 20.00 น. PLO 5 ใบ (6-สูงสุด) $100 $10,000 17-M 24 เม.ย. (สระ) 20.00 น. PLO 5 ใบ (6-สูงสุด) $30 $5,000 17-L 24 เม.ย. (สระ) 20.00 น. PLO 5 ใบ (6-สูงสุด) $10 $2,000 18-H 24 เม.ย. (สระ) 21.00 น. NLHE (Heads-Up, Turbo, Progressive KO, Zoom, Total KO) $50 $15,000 18-M 24 เม.ย. (สระ) 21.00 น. NLHE (Heads-Up, Turbo, Progressive KO, Zoom, Total KO) $15 $7,500 ผู้เล่น NFL มีเกมที่กำลังจะมาถึงตามกำหนดการในวงกลม อาจเป็นกับทีมเก่าหรือจากคู่แข่งที่ทำให้พวกเขาพ่ายแพ้อย่างคร่าวๆ แฟน ๆ ของฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์เป็นที่รู้จักว่าเดินทางได้ดีและพวกเขามีเกมเยือนบางเกมอย่างแน่นอน ในปีนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมทันทีกระโจนปิดหน้าเกมในลาสเวกัสกับเรดเดอ การเดินทางไปลาสเวกัสเพื่อชม Eagles ทำให้วันหยุดพักผ่อนในฝันของแฟนกีฬาในฟิลาเดลเฟียเป็นจริง ตารางการแข่งขัน Philadelphia Eagles 2021 NFL ได้ประกาศกำหนดการอย่างเป็นทางการในปี 2021เมื่อคืนนี้ อย่างไรก็ตาม มีการรั่วไหลของ Twitter อย่างไม่เป็นทางการตลอดทั้งวัน อินทรีทวีต 2,021 ตารางเวลาของพวกเขาที่จะเริ่มต้นในแอตแลนตากับฟอลคอนได้ที่12 กันยายน ตารางการแข่งขัน Philadelphia Eagles 2021ฤดูกาล 17 เกมที่ขยายออกไปดูเหมือนจะเป็นการสร้างใหม่ให้กับ Eagles หลังจากทำลายสถิติ 4-11-1 อย่างน่าผิดหวังในปีที่แล้ว พวกเขาไล่หัวหน้าโค้ชดั๊ก เพเดอร์สันโค้ชคนเดียวที่เคยคว้าแชมป์ซูเปอร์โบวล์สำหรับแฟรนไชส์นี้ออก แล้วพวกเขาก็ไม่พอใจส่งแฟรนไชส์กองหลังคาร์สันเวนซ์กับอินเดียนาโปลิสโคลท์ สัญญาณทั้งหมดชี้ไปที่กองหลังปีที่สองJalen Hurts ที่จะเริ่มต้นสัปดาห์ที่ 1 เพนซิล sportsbooks ออนไลน์แล้วมีสัปดาห์ 1 เส้นขึ้น ที่BetMGMอินทรีมีunderdogs 3.5 จุดที่มีเส้นคะแนนรวมที่47 ความต้องการการเดินทางของ Eagles ไปยัง Vegas สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา Joe DiBiaggioเป็นเจ้าของPhans of Phillyซึ่งจัดแพ็คเกจการเดินทางสำหรับทีมกีฬาในฟิลาเดลเฟีย ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี เขาได้รับความสนใจในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสำหรับทริปฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ เวกัส อินทรีแวะไปที่ลาสเวกับุก บน24 ตุลาคม DiBiaggio กล่าวว่า "ฉันเริ่มรับเงินฝากที่มีลำดับความสำคัญสูงเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ... แม้กระทั่งก่อนการเปิดตัววัคซีน" “ฉันคิดว่าผู้คนจำนวนมากกระตือรือร้นที่จะออกไปท่องเที่ยว เราได้รับเงินฝาก 300 รายการที่สำคัญและได้รับอีเมลมากมายที่สอบถามเกี่ยวกับการเดินทาง” Raiders ย้ายจากโอ๊คแลนด์ไปลาสเวกัสเมื่อปีที่แล้ว Allegiant Stadiumบ้านหลังใหม่มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ของ The Raiders ไม่ได้เป็นเจ้าภาพให้กับแฟนๆ ในปี 2020 เนื่องจากข้อจำกัดของ coronavirus ทริป Phans of Philly Vegas เป็นแพ็คเกจการเดินทางสี่คืนซึ่งรวมถึงตั๋วเครื่องบินไปกลับแบบไม่แวะพัก ห้องพักในโรงแรมบนเวกัสสตริป งานเลี้ยงต้อนรับแบบรวมทุกอย่าง ปาร์ตี้ประตูท้ายแบบรวมทุกอย่าง และตั๋วเข้าชมเกม ( นั่งกับแฟน Eagles) แฟน ๆ ที่สนใจในการเดินทางสามารถปรับแต่งแพ็คเกจและควรติดต่อ DiBiaggioเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม แม้จะชนะ 6.5 สูง/ต่ำของ Eagles ที่แอพเดิมพันกีฬาออนไลน์ของเพนซิลเวเนีย แฟน ๆ ก็กระตือรือร้นที่จะออกเดินทาง “เวกัสขายตัวมันเอง” DiBiaggio กล่าว “เกมนี้เป็นจุดดึงดูดหลัก แต่ก็ยังมีอะไรให้ทำอีกมาก ฉันคิดว่าแฟน ๆ จำนวนมากกำลังเดินทางไปที่จุดนี้ แฟนบอลบางคนตื่นเต้นเพราะพวกเขาไม่สามารถไปเล่นเกมในปีที่แล้ว และมีความสุขที่ได้ไปเล่นเกม” การเดินทางของ Eagles ไปเดนเวอร์ในวันที่ 14 พ.ย.เป็นทางเลือกการเดินทางบนท้องถนนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นอันดับสอง DiBiaggio กล่าว เคล็ดลับสำหรับแฟนๆ Eagles และ NFL ที่มาเยือนลาสเวกัส มาร์คเมลท์มีส่วนช่วยในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งPlayNevada.com เขาเขียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนัน การดื่มและการรับประทานอาหารในลาสเวกัส Instagramของเขาเต็มไปด้วยฉากจาก Sin City ที่ทำให้คุณต้องจองเที่ยวบินโดยเร็วที่สุด ฉันกำลังพิจารณาที่จะย้ายไปเป็นผู้ช่วยของเขาอย่างจริงจัง (ฉันไม่รู้ว่าจะพูดถึงบรรณาธิการของฉันอย่างไร…หรือสามีของฉัน) PlayPennsylvaniaถามคำถาม Meltzer เกี่ยวกับการไปเยือนลาสเวกัสเพื่อเล่นเกม Eagles…หรือช่วงสุดสัปดาห์ NFL อื่นๆ โรงแรมใดบ้างที่อยู่ใกล้กับ Allegiant Stadium ที่สุด Meltzer:มัณฑะเลย์เบย์และลักซอร์อยู่ใกล้ที่สุด Excalibur ตามมาด้วย Tropicana, MGM Grand และ New York-New York หากคุณไม่ได้ไปแข่งขัน/ไม่สามารถซื้อตั๋วได้ คุณควรดูหนังสือกีฬาประเภทใดบ้าง? Meltzer:มัณฑะเลย์เบย์มีขนาดใหญ่และอยู่ใกล้ซึ่งควรให้สภาพแวดล้อมที่สนุกสนาน มีหน้าจอที่ค่อนข้างใหม่เช่นกัน Circa Sportsbook และ Stadium Swim เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม อย่างหลังน่าจะน่าทึ่งสำหรับช่วงต้นฤดูกาลที่ผู้คนต้องการออกไปข้างนอก Westgate ยังคงเป็นหนึ่งในหนังสือกีฬาที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุด มิราจเป็นอีกตัวเลือกขนาดใหญ่บนเวกัสสตริป ฉันชอบหนังสือกีฬาขนาดใหญ่สำหรับฟุตบอลเพราะบรรยากาศมักจะเข้มข้น คำแนะนำสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมเวกัสในช่วงสุดสัปดาห์ของ NFL? Meltzer:เยี่ยมชมคาสิโนและให้ทุนกับแอพหนังสือกีฬาก่อนวันแข่งขัน ทำร้านอาหารและแสดงการจองล่วงหน้า เพราะช่วงสุดสัปดาห์น่าจะมีนักท่องเที่ยวเยอะ สุดท้าย ตรวจสอบรายการบันเทิงก่อนเข้าชม ควรมีการแข่งขันในวันศุกร์และวันเสาร์ก่อนเกมเหย้า แนะนำร้านอาหาร? เฮอริเทจสเต็กที่ The Mirage สเต็กเนื้อที่อ่าวมัณฑะเลย์ Yardbird และ Majordomo ที่ The Venetian Jean Georges ที่ Aria Bavettes ที่ Park MGM อาหารเช้าข้างนอกที่ Mon Ami Gabi ที่ Paris ค่าทริปฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์เวกัสราคาเท่าไหร่? ถามคนสิบคนว่าค่าเดินทางในเวกัสราคาเท่าไหร่และคุณจะได้คำตอบที่แตกต่างกันสิบข้อ สำหรับการเดินทางในฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ เวกัส เราจะกำหนดราคาตั๋วเครื่องบิน ตั๋ว และห้องพักในโรงแรม ณ บ่ายวันพฤหัสบดีราคาตั๋วสำหรับ Eagles vs. Raiders ที่Ticketmasterอยู่ระหว่าง540 ถึง 2,400 ดอลลาร์ (บวกค่าธรรมเนียม) เที่ยวบินแบบ non-stopบนสายการบินอเมริกันออกจากฟิลาเดลเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคมและกลับมาในวันที่ 25 ตุลาคมค่าใช้จ่าย$ 712บิน ห้องพักที่ลักซอร์ (เช็คอิน 23 ต.ค. และเช็คเอาท์ 25 ต.ค.) จะอยู่ที่360 ดอลลาร์ต่อคืน (ก่อนคิดค่าธรรมเนียม) มั ณ ฑะเลย์เบย์เป็น$ 762 เครดิตภาพ: AP Photo/David Becker ที่น่าผิดหวัง เพนกวินจากพิตต์สเบิร์กสร้างแรงผลักดันในช่วงท้ายฤดูกาลปกติเพื่อคว้าแชมป์ NHL's Eastern Conference และคว้าอันดับ 1 เมล็ดพันธุ์ พวกเขาขึ้นไป 2-1 ใน New York Islanders ในรอบแรกของรอบตัดเชือกถ้วยสแตนลีย์ แล้วทุกอย่างก็พังทลาย เพนกวินแพ้สามเกมติดต่อกันระหว่างทางไปสู่การออกรอบแรกที่น่าผิดหวัง การทำประตูของพวกเขาสะดุด ซุปเปอร์สตาร์ของทีมอย่าง Sidney Crosby และ Evgeni Malkin นั้นอยู่ห่างไกลจากความโดดเด่น และแฟนบอลหลายคนสงสัยว่าทีมจะไปทางไหนต่อไป แต่อย่างน้อยตามที่ผู้จัดการทั่วไป Ron Hextall จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขายส่ง ดูเหมือนว่าแฟรนไชส์กำลังวางแผนที่จะอยู่ในหลักสูตรและจะมองหาการปรับปรุงในส่วนขอบ “เราพอใจกับทีมของเรา” Hextall กล่าวในบทความ Associated Press ที่โพสต์บน ESPN “เรามีฤดูกาลปกติที่ดีและเล่นได้ดีในรอบตัดเชือก เว็บบอลสด ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ดีขึ้น คุณมักจะดูดีขึ้นเสมอ หากเราสามารถหาวิธีปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ และดีขึ้นได้ เราจะทำ”

ดังนั้นด้วยยุทโธปกรณ์ที่ยาวนานใกล้เข้ามา จึงแทบไม่มีความหวังสำหรับการปรับปรุงครั้งใหญ่

การเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โต

ความผิดหวังที่เอ้อระเหยจะไม่ถูกกวาดล้างไปด้วยการย้ายรายชื่อครั้งใหญ่

อันที่จริงมันอาจจะค้างอยู่ชั่วขณะหนึ่ง

อย่างน้อยก็จนกว่าผลรอบรองชนะเลิศที่ดีกว่าจะสามารถลบได้

พิตต์สเบิร์กมีสตรีคเพลย์ออฟที่ยาวที่สุดในบรรดาลีกกีฬาใหญ่ๆ
พิตส์เบิร์กเพนกวินถึงรอบตัดเชือกเป็นฤดูกาลที่ 15 ติดต่อกัน เป็นสตรีคในฤดูกาลที่แอ็คทีฟยาวนานที่สุด ในบรรดาทุกทีมในลีกกีฬาอาชีพที่สำคัญๆ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เพนกวินอยู่ในรอบตัดเชือกของ NHL (รอบแรกกับชาวเกาะนิวยอร์ก ) พวกเขาไม่ได้คิดถึงสตรีคอีกต่อไป

เพนกวินกำลังจดจ่ออยู่กับการจับภาพถ้วยสแตนลีย์อีกถ้วยก่อนที่หน้าต่างจะปิดลงสำหรับดาวอายุมากของพวกมัน เพนกวินชนะฝ่ายตะวันออก ( 37-16-3, 77 คะแนน ) และเผชิญหน้ากับชาวเกาะเป็นครั้งที่สองในสามฤดูกาลระหว่างรอบตัดเชือก

ก่อนซีรีส์นี้ แอพเดิมพันกีฬาของเพนซิลเวเนียมีนกเพนกวินเป็นรายการโปรด ( -136 ) เพื่อเอาชนะชาวเกาะในรอบแรกและก้าวไปข้างหน้า นี่คือรายละเอียดของวิธีเดิมพันเพนกวินในรอบตัดเชือกของ NHL ข้อมูลการเดิมพันและอื่น ๆ

ตารางการแข่งขันรอบเพลย์ออฟของ Pittsburgh Penguins ปี 2021
เกมที่ 1: ชาวเกาะ 4, เพนกวิน 3
เกม 2: Penguins 2, Islanders 1
เกม 3: Penguins 5, Islanders 4
เกมที่ 4: ชาวเกาะ 4, เพนกวิน 1
เกม 5: ชาวเกาะ 3, เพนกวิน 2 OT
เกมที่ 6: ชาวเกาะ 5, เพนกวิน 3
ระหว่างการแข่งขันแบบตัวต่อตัวกับชาวเกาะในฤดูกาลนี้ เพนกวินก็ประสบความสำเร็จ เพนกวินโพสต์สถิติ6-2 ในเกมกับเดอะไอล์ส โดยได้เปรียบ25-19ประตู

เดิมพันฟรีความเสี่ยง $1,000

Pittsburgh Penguins อัพเดทอัตราต่อรองของเกมเพลย์ออฟ
ค้นหาอัตราต่อรอง PA ที่ดีที่สุดสำหรับเกมเพลย์ออฟครั้งต่อไปของ Penguins ที่นี่:

ความรับผิดที่ใหญ่ที่สุดของนกเพนกวินถ้วยสแตนลีย์
เกมที่ 2 ในวันอังคารที่เพนกวินแพ้ชาวเกาะ2-1 เมื่อวันพุธที่FanDuel กีฬาออนไลน์กล่าวว่าเพนกวิน ( 1300 ) เป็นหนังสือของความรับผิดที่ใหญ่ที่สุดในตลาดผู้ชนะถ้วยสแตนลีย์

ทีมที่มีเงินเดิมพันมากที่สุดที่ FanDuel เพื่อชนะถ้วยสแตนลีย์ ได้แก่:

โคโลราโดถล่มพร้อมที่จับ 20%
พิตต์สเบิร์ก เพนกวิน (10%)
New York Islanders vs. Pittsburgh Penguins ผู้เล่นต้องชมในรอบที่ 1
เพนกวินส์เข้าสู่รอบตัดเชือกถ้วยสแตนลีย์ปี 2021 ในสตรีคที่ร้อนแรง พวกเขาชนะเก้าจากสิบเอ็ดเกมสุดท้ายของพวกเขา The Pens ทำประตูได้มากที่สุด ( 195 ) ในฤดูกาลปกติ

ผู้ทำประตูสูงสุดของ Penguins ปี 2021
ซิดนีย์ ครอสบี้ (25 ประตู 28 แอสซิสต์ 62 แต้ม)
เจค เกนท์เซล (23 ประตู 34 แอสซิสต์ 57 แต้ม)
คริส เลทัง (7 ประตู 38 แอสซิสต์ 45 คะแนน)
ไบรอัน รัสต์ (22 ประตู, 20 แอสซิสต์, 42 แต้ม)
จาเร็ด แม็คแคน (14 ประตู 18 แอสซิสต์ 32 แต้ม)
เกิดอะไรขึ้นกับEvgeni Malkin ? เขาได้รับบาดเจ็บที่ร่างกายส่วนล่างในเดือนมีนาคมและกลับมาในต้นเดือนพฤษภาคม ในเกมประจำฤดูกาล 33 เกม เขามีแปดประตูและ20แอสซิสต์

นี้รอบหนึ่งมิตรภาพคู่พิตส์เบิร์กด้านบนการกระทำผิดกฎหมายกับเกาะของการป้องกันตระหนี่ ชาวเกาะยอมแพ้เป้าหมายน้อยที่สุดเป็นอันดับสอง ( 124 ) ในลีก ชาวเกาะผู้รักษาประตูเซมยอน Varlamovเป็นเจ้าของตระหนี่2.04 GAA

ผู้ทำประตูสูงสุดของชาวเกาะปี 2021
แมทธิว บาร์ซาล (17 ประตู 28 แอสซิสต์ 45 แต้ม)
Josh Bailey (8 ประตู 27 แต้ม 35 แต้ม)
บร็อค เนลสัน (18 ประตู 15 แอสซิสต์ 33 แต้ม)
จอร์แดน เอแบร์เล่ (16 ประตู 17 แอสซิสต์ 33 แต้ม)
นิค เลดดี้ (2 แอสซิสต์ 29 แต้ม 31 แต้ม)

รอยัลคาสิโนออนไลน์ ทดลองเล่นรูเล็ต จดหมายเกี่ยวกับการพนันทางอินเทอร์เน็ต

รอยัลคาสิโนออนไลน์ ผู้นำของพรรคประชาธิปัตย์และพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาได้ส่งจดหมายถึงอัยการสหรัฐฯ เรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับการพนันทางอินเทอร์เน็ต อะไรกันแน่ขึ้นอยู่กับผู้อ่าน การทดสอบหมึกพิมพ์ Rorschach นี้ช่วยให้ผู้เสนอและฝ่ายตรงข้ามแสดงความหวังและความปรารถนาว่ารัฐบาลกลางจะทำอะไรได้บ้างนอกเหนือจากการจับกุมที่ฉูดฉาดเล็กน้อยเกี่ยวกับเกมออนไลน์

รอยัลคาสิโนออนไลน์ ความจริงที่ว่าผู้เขียนสามารถตกลงกันได้แม้กระทั่งจดหมายก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่ง Harry Reid เป็นผู้นำเสียงข้างมากและเป็นพรรคประชาธิปัตย์สายกลาง เขาเป็นตัวแทนของเนวาดาซึ่งทำให้เขาเป็นนักพนัน Jon Kyl (R.-AZ) เป็นพรรครีพับลิกันหัวโบราณ ความซ้ำซ้อนเนื่องจากพรรครีพับลิกันทั้งหมดยกเว้นสองคน (วุฒิสมาชิกจากรัฐเมน) เป็นพรรคอนุรักษ์นิยม เขาเป็น GOP Whip ซึ่งเป็นพรรครีพับลิกันที่มีอำนาจมากที่สุดเป็นอันดับสามและรับผิดชอบในการลงคะแนนเสียงของพรรคในวุฒิสภา ที่สำคัญกว่านั้นคือ เขาต่อต้านการพนันทางอินเทอร์เน็ตมากจนชื่อของเขามีความหมายเหมือนกันกับความพยายามที่จะออกกฎหมายดังกล่าว เช่นเดียวกับใน “การเรียกเก็บเงินของ Kyl”

แล้วศัตรูที่สาบานมารวมกันในเรื่องนี้ได้อย่างไร? และพวกเขาตกลงกันอย่างไร?

ผู้มองโลกในแง่ดีมองว่าจดหมายนี้เป็นความก้าวหน้า ที่ Kyl พร้อมที่จะอนุญาต อย่างน้อย โป๊กเกอร์อินเทอร์เน็ตภายในรัฐ ตามหลักฐานเพิ่มเติม พวกเขาชี้ไปที่ภาษานี้จากเว็บไซต์ของ Kyl:

“ความพยายามที่จะแยกส่วนเกมอย่างโป๊กเกอร์ ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นเกมแห่งทักษะ อาจจะได้รับการพิจารณาในปลายปีนี้ จนกว่าฉันจะมีโอกาสทบทวนพวกเขา ฉันไม่สามารถตัดสินเกี่ยวกับข้อดีของพวกเขาได้ แต่ฉันจะพิจารณาพวกเขาอย่างรอบคอบตราบใดที่พวกเขาปล่อยให้ข้อกำหนดในวงกว้างสำหรับการเดิมพันออนไลน์”

แต่ถ้าใครคิดว่าคิลมีเหตุผลขึ้นมาทันใด นี่คือย่อหน้าก่อนหน้า:

“ในอดีต ฉันคัดค้านความพยายามที่จะทำให้การพนันทางอินเทอร์เน็ตถูกกฎหมาย เพราะมีหลักฐานที่ชี้ว่าการพนันสร้างปัญหาไม่เหมือนการพนันรูปแบบอื่น ผู้เล่นออนไลน์สามารถเล่นการพนันได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากที่บ้าน เด็ก ๆ สามารถเล่นได้โดยไม่มีการตรวจสอบอายุเพียงพอ และเดิมพันด้วยเครดิต การ์ดสามารถตัดราคาการรับรู้ของผู้เล่นเกี่ยวกับมูลค่าของเงินสด ซึ่งนำไปสู่การเสพติดที่เป็นไปได้ และในทางกลับกัน การล้มละลาย อาชญากรรม และแม้กระทั่งการฆ่าตัวตาย”

ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง? ไม่ใช่เรื่องเหยียดหยามที่จะจำไว้ว่าเรากำลังติดต่อกับนักการเมืองมืออาชีพ ตัวอย่างเช่น โปรดสังเกตว่า ภาษาที่ระมัดระวังของ Kyl เกี่ยวกับการพนันทางอินเทอร์เน็ตนั้น “แตกต่างจากการพนันรูปแบบอื่นๆ” คิลเป็นพวกหัวโบราณทางสังคม หนึ่งในประเภทพี่ใหญ่ที่ต้องการรัฐบาลในโบสถ์แต่งงาน ห้องนอน และห้องทำงานของแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิง เขาต่อต้านการพนัน แต่ชนเผ่าคาสิโนในรัฐแอริโซนามีอำนาจทางการเมืองและสามารถให้หรือระงับเงินบริจาคหาเสียงได้หลายล้านดอลลาร์

Reid กล่าวว่าเขาต่อต้านการพนันทางอินเทอร์เน็ตเป็นการส่วนตัว แต่เขาเป็นตัวแทนของคาสิโนเนวาดา ดังนั้น ตำแหน่งของเขาจึงเปลี่ยนไปเมื่อสมาคมเกมอเมริกันเปลี่ยน เรดไปไกลถึงขั้นแนะนำบิลเกมออนไลน์ของเขาเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ Harrah’

การแยกโครงสร้างจดหมายนั้นชัดเจนว่าศัตรูที่แท้จริงคือลอตเตอรีของรัฐ สิ่งหนึ่งที่ Reid และ Kyl สามารถตกลงกันได้คืออินเทอร์เน็ตโปกเกอร์ควรดำเนินการโดยองค์ประกอบของพวกเขา: คาสิโนอินเดียสำหรับ Kyl และคาสิโนเชิงพาณิชย์สำหรับ Reid ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่สภาคองเกรสอาจออกกฎหมายภายในรัฐและตลอดไป โป๊กเกอร์ออนไลน์ระหว่างรัฐ หากพวกเขาสามารถหาวิธีป้องกันลอตเตอรีของรัฐจากการเป็นผู้ดำเนินการ

แน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องการให้สภาคองเกรสต้องทำอะไรบางอย่างจริงๆ เรดได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้นำที่อ่อนแอจนทำให้พรรคเดโมแครตไม่สามารถทำได้สำเร็จตามวาระ แม้ว่าพวกเขาจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ควบคุมสภา และได้คะแนนเสียง 60 คะแนนในวุฒิสภาที่พิสูจน์ว่าฝ่ายค้านไม่ได้ และพรรครีพับลิกันได้รับรางวัลในการเลือกตั้งปี 2010 ว่าเป็น “พรรคหมายเลข” พวกเขาเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลตั้งแต่แรก ยกเว้นการพยายามกำหนดมุมมองทางศาสนาต่อคนอื่น และเชื่อว่าพวกเขาสามารถชนะในปี 2555 หากโอบามาทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้

พรรคอนุรักษ์นิยมบางคน เช่น ตัวแทน Joe Barton (R.-TX) ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีในการขอโทษ BP สำหรับทำเนียบขาวที่กล้าที่จะตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันในอ่าวได้ออกมาสนับสนุนโป๊กเกอร์ทางอินเทอร์เน็ต แต่สิ่งที่ต้องทำคือจดหมายฉบับหนึ่งจากกลุ่มศาสนาที่ต่อต้านการพนัน เช่น Focus on the Family เพื่อกำจัดฝ่ายขวา งานเลี้ยงน้ำชาควบคุม GOP และในขณะที่พรรคเดโมแครตยังคงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและส่วนใหญ่ในวุฒิสภา พรรครีพับลิกันมีอำนาจยับยั้งทุกสิ่ง

LONDON (PRESS RELEASE) — Global Gaming Events ได้ร่วมทีมกับ EuroPoker.com เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดตัวงาน “Automatic Win” ที่เพิ่มเงินสด 2,000 ดอลลาร์

กิจกรรมเปิดให้ผู้เล่นทุกคนลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว โดยจะสิ้นสุดการลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 14.00 น. EST

พันธมิตรที่ต้องการโปรโมตกิจกรรมนี้สามารถทำได้ฟรีโดยใช้ลิงก์พันธมิตร EuroPoker ของตนเอง หากคุณไม่เคยโปรโมตกิจกรรมของ Global Gaming Event มาก่อน โปรดไปที่ไซต์พันธมิตร GGE Partners (www.ggepartners.com) และลงทะเบียนไซต์ของคุณ นี่เป็นบริการฟรีทั้งหมดและพันธมิตร GGE ยังมอบสื่อการตลาดเพื่อโปรโมตกิจกรรมให้คุณ – ทั้งหมดนี้ฟรี

รายละเอียดของเหตุการณ์ EuroPoker รวมถึง $ 500 Freerollในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม และงานบายอินในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พร้อมเงินสดเพิ่ม $2,000

ผู้เล่นทุกคนที่ฝากหรือโหลดใหม่ภายใน 30 วันของกิจกรรมบายอินและเล่นในกิจกรรมบายอินจะได้รับ $10 ในบัญชีผู้เล่นของตนภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมบายอิน

ประธานของ Global Gaming Events Jason “Wolf” Rosenberg ให้ความเห็นว่า “GGE มีความสุขมากที่ได้เป็นพันธมิตรกับ EuroPoker เพื่อจัดกิจกรรมชุดนี้กับพวกเขา พวกเขาเสนอโบนัสที่น่าดึงดูดใจให้กับผู้เล่นและรูปแบบความภักดีซึ่งทำให้ผู้เล่นยังคงเล่น EuroPoker ต่อไปได้แม้จะสิ้นสุดกิจกรรมของเราแล้วก็ตาม”

กิจกรรมเปิดให้ผู้เล่นทุกคนของ EuroPoker ทั้งใหม่และเก่า อย่างไรก็ตาม วิธีเดียวที่จะมีสิทธิ์เล่นคือลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของ Global Gaming Event

ลอนดอน (ข่าวประชาสัมพันธ์) — กิจกรรมการเล่นเกมระดับโลกดำเนินมาเป็นเวลากว่าห้าปี โดยทำงานร่วมกับผู้ให้บริการในการออกแบบ สร้าง และอำนวยความสะดวกการแข่งขันโป๊กเกอร์และคาสิโนสำหรับบริษัทในเครือเพื่อใช้และโปรโมตบนเว็บไซต์ของพวกเขา ทัวร์นาเมนต์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อผลลัพธ์สูงสุดและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทในเครือทุกขนาดเพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต

GGE Partners (www.ggepartners.com) ได้เปิดตัวเพื่อช่วยบริษัทในเครือทั้งหมดในการสรรหา เปิดใช้งานใหม่ และรักษาผู้เล่นของตนไว้

เป็นเครื่องมือฟรีสำหรับ Affiliate เพื่อช่วยพวกเขาโปรโมต Global Gaming Events โดยใช้ลิงก์ติดตาม Affiliate ของตนเอง (จากผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง) ด้วยการใช้ลิงก์ของตนเอง พวกเขาจึงเก็บ 100 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่สร้างโดยผู้เล่นที่เล่นในทัวร์นาเมนต์

GGE Partners ไม่ได้ตรวจสอบว่าไซต์ของคุณใหญ่แค่ไหนหรือมาจากประเทศใดที่ผู้เล่นของคุณมาจาก ทุกคนสามารถโปรโมตกิจกรรมได้ ประโยชน์เพิ่มเติมในการโปรโมตกิจกรรมคือเปิดให้ผู้เล่นใหม่และผู้เล่นที่มีอยู่

Jason “Wolf” Rosenberg ผู้ก่อตั้งและประธานของ Global Gaming Event ให้ความเห็นว่า: “เราภูมิใจมากที่ได้เปิดตัวเว็บไซต์ Partners ของเราและมีประวัติที่พิสูจน์แล้วว่าการโปรโมตกิจกรรมของเราสร้างรายได้ให้กับบริษัทในเครือมากขึ้น เว็บไซต์ใหม่ของเราแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเราที่มีต่อบริษัทในเครือเหล่านี้และมอบเครื่องมือมากมายให้พวกเขาเพื่อโปรโมตงานให้ประสบความสำเร็จ”

การมีส่วนร่วมและเริ่มโปรโมตกิจกรรมเหล่านี้ทำได้ง่ายมาก เพียงส่งอีเมลรายละเอียดของคุณไปที่ GGE Partners ใน affiliates@globalgamingevents หรือกรอกรายละเอียดในหน้าติดต่อ คุณก็จะพร้อมตั้งค่าทันที

กิจกรรมใน Global Gaming Events ดำเนินการกับผู้ให้บริการหลายรายรวมถึง PokerStars, Cake Poker, Pacific Poker, Betfair, Unibet, Full Tilt Poker , Intertops, Carbon Poker, Doyles Room, myBet, UB.comUB และอื่น ๆ อีกมากมาย

ขณะนี้มีกิจกรรมที่ Carbon Poker และ EuroPoker.com สำหรับรายละเอียดทั้งหมดและเริ่มโปรโมตกิจกรรมเหล่านี้ โปรดไปที่เว็บไซต์ (www.ggepartners.com)

บิงโกกำลังจะสนุกยิ่งขึ้นไปอีกที่โต๊ะของSparkling Bingo ! เกมที่มีข้อเสนอที่น่าสนใจและน่าผิดหวังเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์บิงโกออนไลน์นี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเชื่อว่ากีฬาชนิดหนึ่งของทีมช่วยได้จริง ทำไมคุณไม่ลองเล่นเกม Team Bingo ของ Sparkling Bingo ล่ะ? เกมนี้ดูเหมือนว่าจะนำจิตวิญญาณของทีมและมอบรางวัลแมมมอธ 1,000,000 คะแนนสะสม!

หากคุณเป็นผู้เล่น Sparkling Bingo ตัวยงในตอนนี้ คุณต้องรู้ว่าพวกเขาให้รางวัลแก่ผู้เล่นที่ภักดีด้วยคะแนนโบนัสพิเศษ ส่วนที่น่าสนใจคือ คุณสามารถสะสมคะแนนสำหรับการทำสิ่งง่ายๆ เช่น การสมัคร ซื้อการ์ด แนะนำเพื่อน เป็นต้น เมื่อคุณสะสมคะแนนสะสม 1,000 คะแนน คุณสามารถแลกรับฟรี 1 ปอนด์

หากต้องการเล่นเกม Team Bingo คุณเพียงแค่เลือกเพื่อนบิงโกที่คุณชื่นชอบสามคนและให้ผู้จัดการทีมบิงโกรู้ชื่อผู้ใช้และชื่อผู้ใช้ของเพื่อนของคุณ จดบันทึก ID อย่าลืมส่งรายการไปที่ teambingo ที่ bingomanager.net เพียงเท่านี้คุณก็เล่นเกมได้ตามปกติที่ Sparkling Bingo ภายในสิ้นเดือน ผู้จัดการทีมจะมอบตำแหน่งให้กับทีมที่ชนะฟูลเฮาส์มากที่สุดในช่วงเดือนนั้นเป็นผู้ชนะ ในกรณีที่เสมอกัน ทีมที่ทำคะแนนบิงโกมากที่สุดในรูปแบบ ‘T’ จะได้รับรางวัลเป็นผู้ชนะ

ลุยเลย พับแขนเสื้อขึ้นแล้วเริ่มลงมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์กี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ ยิ่งคุณเล่นเกมมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีโอกาสได้รับมงกุฎ Team Bingo มากขึ้นเท่านั้น ผึ้งบิงโกจดบันทึกว่าคุณต้องส่งผลงานของคุณก่อนวันที่ 7 ของทุกเดือน ผลงานที่ได้รับหลังวันที่ 7 จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันของเดือน ทั้งคะแนนบิงโก 90 ลูกและคะแนนบิงโก 75 ลูกจะถูกนำมาพิจารณาและเกมจะถ่ายทอดสดตั้งแต่ 8.00 น. ถึงเที่ยงคืน หากคุณไม่มีทีม ไม่ต้องกังวลเพียงแค่ป๊อปอินคำขอของคุณ ทีม Sparkling Bingo จะดูแลส่วนที่เหลือเอง! ไปต่อ นำทีมของคุณ แข่งบนกระดานผู้นำ และแบ่งปัน 1,000,000 แต้ม!

แมนเชสเตอร์, อังกฤษ — (ข่าวประชาสัมพันธ์) — เจ้ามือรับแทง Betfred จะคืนเงินเดิมพันที่แพ้ทั้งหมดในตลาดทันทีหาก ​​Rory McIlroy ชนะการแข่งขัน Open Championship

ชาวไอริชเหนือเป็นคนโปรด 8/1 และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่สิ่งนี้ไม่ได้หยุดเจ้ามือรับแทงม้า Fred Done ที่มาพร้อมกับข้อเสนอนี้

หัวหน้าของ Betfred กล่าวว่า
“มันจะเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมถ้า Rory ชนะกลับมาเป็นเอก แต่ฉันยินดีที่จะมอบข้อเสนอที่โดดเด่นให้กับนักพนัน และถ้ามันเกิดขึ้นฉันจะดีใจสำหรับเด็กเล็ก”

ข้อเสนอนี้มีให้ในร้านค้าของ Betfred ทั้งหมด ทางออนไลน์และบนมือถือ สูงสุด 500 ปอนด์ จนกว่า Rory McIlroy จะออกเวลา 9.09 น. ในเช้าวันพฤหัสบดี

Open Championship เอาท์ไรท์มาร์เก็ต (ew ¼ อัตราต่อรอง 1,2,3,4,5,6):

8/1 Rory McIlroy
11/1 ลุค โดนัลด์
12/1 ลี เวสต์วูด
20/1 มาร์ติน เคย์เมอร์
28/1 นิค วัตนีย์
30/1 เซร์คิโอ การ์เซีย
33/1 เจสัน เดย์
33/1 ปาเดรก แฮร์ริงตัน
33/1 แกรม แมคโดเว
ลล์33/1 ฟิล มิคเคลสัน
35/1 สตีฟ สตริคเกอร์
40/1 บาร์ (อัตราต่อรองทั้งหมดอาจมีความผันผวน)

มิลาน, อิตาลี (PRESS RELEASE) — William Hill ผู้ให้บริการเดิมพันกีฬาและเกมชั้นนำของสหราชอาณาจักรได้ยืนยันแผนการของพวกเขาที่จะเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของอิตาลี

เว็บไซต์ใหม่ของบริษัท www.williamhill.it ซึ่งจะเปิดตัวในปลายเดือนนี้ เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มแรกที่ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมออนไลน์ AAMS จากทางการอิตาลี

บริษัทรับพนันและเกมยักษ์ใหญ่จะเปิดตัวเว็บไซต์คาสิโน William Hillตามมาด้วย William Hill Bingo, William Hill Sportsbook & Racebook และ William Hill Poker การเปิดตัวในอิตาลีจะได้รับการสนับสนุนโดยแคมเปญการตลาดเชิงจินตนาการ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ William Hill ในอิตาลีให้สูงสุด

Hills ใช้เวลากว่าหนึ่งปีในการพัฒนาเว็บไซต์อิตาลีของพวกเขาโดยมีเป้าหมายเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแย่งชิงตลาดการพนันและเกมออนไลน์ของอิตาลีประมาณ 6 พันล้านยูโร

Henry Birch ซีอีโอของ William Hill Online กล่าวถึงการเปิดตัวของบริษัทในอิตาลีว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากกับการร่วมทุนในอิตาลีของเรา การรวมกันของความหลงใหลในกีฬาและการเล่นเกมทำให้อิตาลีเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดในแผนการขยายธุรกิจระหว่างประเทศของเรา”

“เราได้ใช้เวลามากในการพัฒนาไซต์และสร้างความมั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดของ AAMS เราพอใจกับผลลัพธ์ของไซต์และเราเชื่อว่ามันจะได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่นชาวอิตาลี” เบิร์ชกล่าว

The Reel Life สนุกกับการหยุดพักจากเด็ก ๆ ทุก ๆ ครั้งเพื่อเล่นสล็อตออนไลน์ แต่เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อดูแลพวกเขา ดังนั้นเราจะไม่ปล่อยให้พวกเขาถูกขังอยู่ในรถโดยเปิดกระจกในวันที่อากาศร้อน

เมื่อ Heather Elliott เห็นเด็กชายสองคนอายุ 4 ขวบและ 1 คน ถูกขังอยู่ในรถโดยเปิดกระจกหน้าต่างขึ้นในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวด้วยค่าดัชนีหัว 97 องศาในอินเดียแนโพลิส ประเทศอินเดีย เธอรู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อย จากนั้นเธอก็เห็นเด็กวัย 4 ขวบ “กรีดร้องสังหารนองเลือด” เธอจึงตัดสินใจทำบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้

เธอเผชิญหน้ากับแม่ของเด็ก Heather แบบสอบถามที่บอกเธอว่ามันไม่ได้เป็นธุรกิจของเธอและเธอในเจาะใบหน้าตามเรื่องราวในtheindychannel.com

หลังจากที่ตำรวจถูกเรียกตัว Query ก็ถูกจับในข้อหาเพิกเฉยต่อผู้อยู่ในอุปการะและแบตเตอรี เด็ก ๆ ได้รับการปล่อยตัวให้พ่อของพวกเขาและเราไม่คิดว่า Query จะได้รับรางวัลแม่แห่งปีในเร็ว ๆ นี้

เข้าสู่เกมคุณยาย เกมบิงโกนี้พร้อมเล่นแล้ว!

ผู้เล่นสล็อตที่โชคดีคนหนึ่งในสหราชอาณาจักรได้เข้าสู่ช่วงที่ร้อนแรงที่ King Solomons Casino หนึ่งสัปดาห์หลังจากชนะรางวัลGreat Blue Slots เกือบ 43,500 ปอนด์ผู้เล่นคนเดิมได้รับเงินรางวัล 52,270 ปอนด์จาก Great Blue Slots อีกครั้ง

ด้วยกิจกรรมหลักของ World Series of Poker ในสัปดาห์ที่สองนี้ คุณอาจรู้สึกอยากเล่นโฮลเด็ม หากคุณต้องการโอกาสของคุณกับบ้านมากกว่ากับฉลามที่โต๊ะที่ให้คาสิโนโฮลด์จากวิลเลียมฮิลล์คาสิโนลอง

หลังจากวางเดิมพัน ante ผู้เล่นและเจ้ามือจะได้รับไพ่สองใบและไพ่สามใบ “flop” ของไพ่ชุมชนถูกวางหงายขึ้น ผู้เล่นที่ต้องการเล่นต่อด้วยมือต้อง “เรียก” เดิมพันสองเท่าของ ante มิฉะนั้นอาจหมอบและริบเงินเดิมพัน ante ของตน

เมื่อมีการโทรออก ไพ่ชุมชนอีกสองใบจะถูกเปิดเผย และมือของผู้เล่นจะถูกเปรียบเทียบกับมือของเจ้ามือ หากมือของผู้เล่นเอาชนะเจ้ามือ การเดิมพัน ante จะจ่ายตามอันดับของมือ (ตรงหรือต่ำกว่าจ่าย 1:1 ฟลัชจ่าย 2:1 ฟูลเฮาส์จ่าย 3:1 โฟร์ออฟอะไคนด์จ่าย 10 :1, สเตรทฟลัชจ่าย 20:1 และรอยัลฟลัชจ่าย 100:1) และหากมือของเจ้ามือมีคุณสมบัติ (คู่ของ 4s หรือดีกว่า) การเดิมพันการโทรจะจ่ายออกที่ 1:1

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือก “AA Bet” ซึ่งจะจ่ายไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้ในมือ ถ้าไพ่โฮลของคุณและไพ่ชุมชนสามใบแรกมีคู่เอซหรือดีกว่า ตารางการจ่ายสำหรับการเดิมพันข้างคือ 7:1 สำหรับสเตรทหรือต่ำกว่า, 20:1 สำหรับฟลัช, 30:1 สำหรับฟูลเฮาส์, 40:1 สำหรับโฟร์-ออฟ-a-kind, 50:1 สำหรับสเตรทฟลัช, และ 100:1 บนรอยัลฟลัช

Casino Hold’em สามารถทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็น “ผู้ทำเงิน” ที่แท้จริง แต่ถ้าคุณเล่นไพ่อย่างถูกต้อง ตรงไปที่ William Hill Casino และลองเล่นเกม

Vin Narayanan จาก Casino City และ Dan Igo ร่วมกับ Aaron Todd ถ่ายทอดสดจากลาสเวกัส ซึ่งวันที่ 3 ของงานหลักของ World Series of Poker กำลังจะเริ่มต้นขึ้น หัวข้อสำหรับการแสดงจะรวมถึงการฟื้นตัวที่น่าตื่นตาตื่นใจในวันที่ 2 ของ Phil Hellmuth แผนการของ ESPN ในการออกอากาศตาราง “สด” ในความล่าช้า 30 นาที พร้อมไพ่โฮล คืนนี้ การตัดสินใจของ PokerPro ที่จะไม่บันทึกภาพวิดีโอวันที่ 2B และข่าวWSOPอื่น ๆ อีกมากมาย.

ลอนดอน, อังกฤษ – รัฐบาลอังกฤษสรุปการปราบปรามบริษัทการพนันนอกชายฝั่งเมื่อวานนี้ เดอะการ์เดียน รายงาน

แผนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อ “ปกป้องผู้บริโภค” และ “ปิดช่องโหว่” ซึ่งปัจจุบันทำให้พวกเขาได้เปรียบเหนือบริษัทอังกฤษ รายงานการ์เดียนกล่าว

ข้อเสนอรวมถึงข้อเสนอหนึ่งเพื่อเปลี่ยนพระราชบัญญัติการพนันเพื่อควบคุมตำแหน่งที่วางเดิมพันมากกว่าที่ บริษัท ยอมรับพวกเขานั้นเดอะการ์เดียนกล่าว

รายงานระบุความตั้งใจที่จะเก็บภาษีผู้ประกอบการในต่างประเทศด้วย โดยคาดว่าจะมีแถลงการณ์ฉบับเต็มในเร็วๆ นี้

LONDON, England — (PRESS RELEASE) — ตามคำแถลงก่อนหน้านี้โดย Minster for Tourism and Heritage, John Penrose ว่าผู้ประกอบการเกมที่ขายในตลาดอังกฤษจะต้องถือใบอนุญาตของสหราชอาณาจักรในเร็ว ๆ นี้เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมกับ ผู้บริโภคชาวอังกฤษและเพื่อโฆษณาในสหราชอาณาจักร Bodog UK ประกาศในวันนี้ว่าได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมระยะไกลและไม่ใช่ระยะไกลที่ได้รับจาก UK Gambling Commission Bodog UK ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดในกลุ่มผู้ได้รับใบอนุญาตของ Bodog Brand จะดำเนินการ bodog.co.uk สำหรับตลาดสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะภายใต้ใบอนุญาตดำเนินการคาสิโนและการพนันกีฬาระยะไกลที่ออกใหม่ และยังมีแผนที่จะวางตำแหน่งตัวเองอย่างมีกลยุทธ์บนถนนสูง ใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการที่ไม่ใช่ระยะไกลเพื่อเริ่มการโจมตีธุรกิจอิฐและปูน

Patrik Selin ซีอีโอของ Bodog UK ให้ความเห็นว่า: “การถือครองใบอนุญาตที่ได้รับจากระบอบการปกครองที่เข้มงวดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในโลกนั้นเป็นกระดานสปริงขนาดใหญ่ที่ Bodog UK สามารถเปิดตัวได้ ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่สหราชอาณาจักรมีอยู่แล้วในเกมออนไลน์ อุตสาหกรรมนั้นนับไม่ถ้วน การที่ Bodog UK สามารถเปิดตัว Bodog UK ด้วยใบอนุญาตเหล่านี้ถือเป็นโบนัสมหาศาลสำหรับเรา และไม่เพียง แต่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของเรา แต่ยังช่วยให้เราดึงดูดผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมมาร่วมงานกับเราด้วย”
สหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางของชุมชนเกมระดับโลกมาโดยตลอด และการตัดสินใจที่จะยกระดับชื่อเสียงนั้นด้วยการสร้างโครงสร้างการออกใบอนุญาตใหม่และยุติธรรมที่ยกระดับสนามแข่งขันสำหรับผู้ปฏิบัติงานในขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานระดับสูงของสหราชอาณาจักรในการคุ้มครองผู้บริโภคไว้อย่างสม่ำเสมอ หนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก Bodog UK

LONDON, England – (PRESS RELEASE) – สถิติข้อพิพาทครึ่งปี 2554 ที่เผยแพร่โดย eCOGRA Fair Gaming Advocate Tex Rees ในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก eCOGRA รักษาอัตราส่วนการร้องเรียนที่ต่ำอย่างน่าทึ่งไว้ต่ำกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อไซต์โดยเฉลี่ย ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2554

การร้องเรียนที่ถูกต้องส่วนใหญ่ที่ได้รับจากหน่วยงานคุ้มครองผู้เล่นอิสระและหน่วยงานมาตรฐานได้รับการแก้ไขภายใน 72 ชั่วโมง

“ผู้ดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็วและให้ความร่วมมือในกรณีที่ฉันได้ขอข้อมูลและคำอธิบาย และเคารพการค้นพบของฉันในแต่ละกรณีอย่างรวดเร็ว” รีสรายงาน พร้อมเสริมว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้เล่นบางส่วนยังคง พยายามหลีกเลี่ยงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเล่นและการจ่ายเงิน

“ผู้เล่นกลุ่มเล็กๆ นี้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในยุทธวิธีของพวกเขา แต่ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาวิธีการที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับเพื่อระบุและล็อคพวกเขาออก” เธอกล่าว

eCOGRA ดูแลกิจกรรมการพนันออนไลน์ของไซต์การพนันออนไลน์ระดับ 145 บางแห่งซึ่งเป็นเจ้าของโดยผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต และให้บริการระงับข้อพิพาทฟรีแก่ผู้เล่นที่ใช้ไซต์เหล่านั้นซึ่งได้รับรางวัล “ปลอดภัยและยุติธรรม” ของ eCOGRA ” ผนึก.

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2011 ได้รับการร้องเรียนทั้งหมด 475 เรื่อง โดย 57 เรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับไซต์ที่อยู่นอกขอบเขตอิทธิพลของ eCOGRA ดังนั้นจึงไม่ได้รับการยอมรับ อีก 60 คนไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอหรือการสอบถามที่ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อร้องเรียนที่ถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย 358 ข้อที่ FGA ยอมรับคือปัญหาเงินสดเข้า (41 เปอร์เซ็นต์) ปัญหาโบนัส (23 เปอร์เซ็นต์) และบัญชีที่ถูกล็อก (21 เปอร์เซ็นต์) เป็นข้อพิพาทหลัก โดยมีอัตราการร้องเรียนเฉลี่ย 13 ต่อสัปดาห์จากทั้งหมด 145 รายการ การดำเนินงานที่ได้รับการรับรอง

จำนวนข้อพิพาทที่ถูกต้องได้รับการแก้ไขเพื่อสนับสนุนผู้เล่นลดลงเหลือ 40 เปอร์เซ็นต์ ลดลง 3 เปอร์เซ็นต์จากตัวเลขในปี 2010 Rees รายงาน

“การลดลงนี้เกิดจากสมาคมการพนันจำนวนหนึ่งที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกเปิดเผยโดยผู้ประกอบการผ่านการใช้เทคนิคการติดตามที่ซับซ้อนมากขึ้น” Rees กล่าว “การใช้บัญชีหลายบัญชีและเอกสารที่เป็นการฉ้อโกงกำลังถูกหยิบขึ้นมาอีกมากมาย เป็นประจำ”

ลาสเวกัส – สำหรับผู้เล่น 693 คน วันศุกร์เป็นวันที่ดีที่งานหลักของโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ เป็นวันที่พวกเขาเริ่มได้รับเงิน

การกระทำของวันศุกร์ที่ 4 เริ่มต้นด้วยผู้เล่น 852 คนที่เหลืออยู่จากสนามเดิมที่ 6,865 คน แต่ทัวร์นาเมนต์แบบบายอิน No-Limit Hold’emมูลค่า 10,000 ดอลลาร์เป็นการมอบเงินให้กับผู้เล่นที่จบอันดับที่ 693 ขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้นวันนี้มีผู้เล่น 159 คนกลับบ้านโดยไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆ

เมื่อเหลือผู้เล่น 695 คน การต่อสู้แบบประชิดตัวเริ่มขึ้นในห้องอเมซอนที่ริโอเพื่อตัดสินว่าผู้เล่นคนใดจะจบด้วยเงิน. ในการเล่นแบบตัวต่อตัว แต่ละโต๊ะจะแจกไพ่ และผู้เล่นต้องรอจนกว่ามือนั้นจะเสร็จทุกโต๊ะในทัวร์นาเมนต์ก่อนที่จะได้รับอีกมือหนึ่ง เป้าหมายของการดำเนินการแบบตัวต่อตัวคือการระบุให้แน่ชัดว่าผู้เล่นคนใดในสนามถูกไล่ออก และในลำดับที่พวกเขาแยกออกดังนั้นผู้เล่นสามารถได้รับเงิน (หรือไม่จ่าย) ได้อย่างถูกต้อง

ผู้เล่นเข้าใกล้ฟองสบู่เงินด้วยวิธีต่างๆ

Ilia Lekach กล่าวว่าเขาจะ
Ilia Lekach กล่าวว่าเขาจะไม่เล่นมือใด ๆ รวมทั้งเอซในขณะที่เขารอให้ฟองสบู่แตก (ภาพโดย วิน นารายณ์นันท์)

ก่อนเริ่มดำเนินการแบบตัวต่อตัว Ilia Lekach ได้พูดคุยกับ Casino City เกี่ยวกับกลยุทธ์ของเขา

“ฉันมี 122,000” Lekach กล่าว “จนกว่าฉันจะหาเงินได้ ฉันจะไม่เล่นเป็นมืออื่น”

ในฐานะที่เป็น Lekach พูดสองขนาดเล็กกองย้ายแบบ all-inกับแต่ละอื่น ๆ ในตารางที่อยู่ติดกัน ผู้เล่นคนหนึ่งถือเอซคิง อีกคนมีพ็อกเก็ตดิวส์ — และดิวซ์ก็ถือขึ้น

“ทำไมฉันจะเล่น” Lekach กล่าวหลังจากดูผลของมือนั้น “ฉันยังพับเอซอยู่”

ในขณะที่ Lekach ประสบความสำเร็จในการพับเงิน Daniel Negreanu ก็ใช้วิธีตรงกันข้ามกับกองเล็ก ๆ ของเขา Negreanu พยายามอย่างเต็มที่ในการเล่นฟองเงินบนกระดานอ่าน Ac-7d-6s Mario Silvestri เรียกการเดิมพันว่า Ah-10h Negreanu มี As-Qh และเพิ่มเป็นสองเท่าประมาณ 160,000 เมื่อเอซของเขากับนักเตะที่ดีกว่าถือขึ้น

Lekach และ Negreanu ต่างก็เข้าสู่วันที่ 5 Lekach ปิดท้ายวันด้วยชิปมากกว่า 100,000 ชิป ในขณะที่ Negreanu จบด้วย 619,000

การคัดออกทั้งสองครั้งเกิดขึ้นที่โต๊ะเดียวกัน ในมือข้างที่สองของเงินเล่นฟองดีแลน Linde ย้ายทั้งหมดในที่นี้สำหรับ 110,000 จากขนาดเล็กตาบอด ดารุส ซูฮาร์โต ซึ่งมาถึงโต๊ะสุดท้ายของงานเมนอีเวนต์ในปี 2551 ได้รับการเรียกจากใหญ่ตาบอด ซูฮาร์โตมีกระเป๋าสิบ ลินเด้มีกระเป๋าแปดและมือของซูฮาร์โตแตกไม่ได้ ลินเด้ จบในอันดับที่ 695 – ได้เงินไปสองจุด Suharto ปิดท้ายวันด้วยชิป 425,000 ชิ้น

ในมือที่หกของ Money-bubble play, 2010 พฤศจิกายน-Niner และหมัดเด็ดอันดับสาม Joseph Cheong เอาชนะ Reza Kashani ออกจากการแข่งขันในอันดับที่ 694 Kashani ย้าย all-in บนกระดานอ่าน Kh-Qc-9c Cheong โทรหาพ็อกเก็ตควีน ในขณะที่ Kashani มี Ks-Js ราชินีลดลงในแม่น้ำให้ Cheong ล่ามและ Kashani เดินทางไปราวหนึ่งจุดในระยะสั้นของเงิน

Kashani ชนะการซื้อเข้าฟรีในWSOP .ในปีหน้าอีเว้นท์หลักในการเป็น “bubble boy” ประจำปีนี้ และชองจบวันด้วยชิป 862,000 ชิ้น

ผู้เล่นเฉลิมฉลองการทำเงินในกิจกรรมหลัก WSOP โดยการดื่มช็อตกามิกาเซ่
ผู้เล่นเฉลิมฉลองการทำเงินในกิจกรรมหลัก WSOP โดยการดื่มช็อตกามิกาเซ่ (ภาพโดย วิน นารายณ์นันท์)

เมื่อฟองสบู่แตก การเฉลิมฉลองในห้องอเมซอนก็สงบลง มีเสียงปรบมือบ้าง แต่ไม่มีอะไรเหมือนกับเสียงเชียร์ที่แหบห้าว พร้อมด้วยอ้อมกอดและจูบจากครอบครัวที่เคยเห็นในกิจกรรมหลักครั้งก่อน

การเฉลิมฉลองฟองสบู่แตกของเงินดูเหมือนจะสะท้อนถึงอารมณ์ของทัวร์นาเมนต์จนถึงขณะนี้ – ความเข้มข้นที่เงียบสงบและมีการประโคมเล็กน้อย

หนึ่งโต๊ะฉลองด้วยการยิงกามิกาเซ่ที่โต๊ะ โต๊ะซื้อช็อตที่ประกอบด้วยเตกีลา ทริปเปิ้ลเซค และน้ำมะนาวล่วงหน้าเพื่อเฉลิมฉลองการเอาตัวรอดจากฟองสบู่ พวกเขายังคงภาพบนโต๊ะและในบางกรณีในชิปของพวกเขารอให้ประกาศว่าพวกเขามีเงิน

เมื่อมีการประกาศว่า Kashani หลุดอันดับที่ 694 ผู้เล่นก็ดื่มชอตของพวกเขา – และกลับมาพยายามแย่งชิปของกันและกัน

จอห์น จอร์จ จากกรอสส์ พอยต์ รัฐมิชิแกน เป็นผู้เล่นคนแรกที่ตกรอบเมื่อผู้เล่นถึงเงินแล้ว เขาได้รับรางวัล 19,359 ดอลลาร์จากการจบอันดับที่ 693

เมื่อเปิดเกมในวันศุกร์ อดีตแชมป์ Main Event สามคนพยายามหาเงินให้ได้ แต่มีคนเดียวที่ทำได้

Robert Varkonyi (2002) อยู่ได้นานกว่า Berry Johnston (1986) และ Phil Hellmuth (1989) ในวันศุกร์ Varkonyi จบอันดับที่ 514 คว้าเงินรางวัล 23,876 ดอลลาร์

การออกจากงานของ Johnston นอกระบบเงินนับเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปีที่เขาไม่สามารถขึ้นเงินในกิจกรรม WSOP

สิ่งต่าง ๆ กำลังมองหา Vanessa Rousso เมื่อเธอแตกเครื่องหมาย 1 ล้านชิปในวันศุกร์ แต่โชคชะตาของเธอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเธอก็ต้องตกรอบการแข่งขัน
สิ่งต่าง ๆ กำลังมองหา Vanessa Rousso เมื่อเธอแตกเครื่องหมาย 1 ล้านชิปในวันศุกร์ แต่โชคชะตาของเธอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเธอก็ต้องตกรอบการแข่งขัน (ภาพโดย วิน นารายณ์นันท์)

Hellmuth เริ่มต้นวันใหม่บนโต๊ะโทรทัศน์ที่มีชิปจำนวน 77,000 ชิป เขาสามารถปีนขึ้นไปได้ประมาณ 110,000 ก่อนที่จะสูญเสียพื้นดินอีกครั้ง ในมือสุดท้ายของเขา เขาทุ่มสุดตัวหลังจากความล้มเหลวของ Qc-Js-2s Martin de Knijff โทรหา Kx-Qx Hellmuth มีกระเป๋าสามใบและไม่สามารถไล่ตามราชินีคู่ของ de Knijff ได้ เฮลมุทจับมือผู้เล่นแต่ละคนที่โต๊ะและเดินออกไป เหมือนกับที่คนอีกครึ่งหนึ่งกำลังดูอยู่ในอารีน่าโต๊ะเด่น มีคนเหลืออยู่บนอัฒจันทร์ประมาณ 25 คนเมื่อ Hellmuth ออกจากเวที

Hellmuth กลับไปที่ Aria เพื่อสลัดการคัดออกของเขา

“การจัดการกับ WSOP Big One ที่ Aria Hotels Spa: เพิ่งเสร็จสิ้น ‘Royal shave’ ตอนนี้อาบแดดที่สระว่ายน้ำ นวดเนื้อเยื่อชั้นลึกครั้งต่อไป … ” ทวีต Hellmuth

กลับมาที่ริโอ ผู้เล่นหายตัวเร็วกว่าตั๋วแฮร์รี่ พอตเตอร์

สองชั่วโมงหลังจากฟองสบู่เงินแตก กิจกรรมหลักสูญเสียผู้เล่นไป 194 คน เหลือผู้เล่นเพียง 499 คนในการแข่งขัน ในตอนท้ายของวันที่ 4 ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา เหลือผู้เล่นเพียง 378 คน และมันคือวาเนสซ่า รูสโซ ผู้ซึ่งหลุดพ้นจากความสง่างามอย่างงดงามที่สุด

Rousso ได้ทำลายเครื่องหมายชิป 1 ล้านก่อนหน้านี้ในวันนั้น แต่ David Bach เพิ่มเป็นสองเท่ากับเธอและสิ่งต่าง ๆ เริ่มตกต่ำ ในมือดับเบิ้ลอัพขนาดใหญ่ Bach ย้าย all-in ก่อนความล้มเหลวด้วยเอซกระเป๋า Rousso คิดเกี่ยวกับมันแล้วเรียกกับ ace-king เอซยกขึ้นและรูสโซลดลงเหลือประมาณ 800,000 และบาคเลื่อนขึ้นเป็นประมาณ 400,000

ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา Rousso ก็ยุ่งกับ Bach อีกครั้งและทำให้เธอต้องเสียเงินทั้งหมด Bach ผลักดัน all-in ด้วยกระดานอ่าน 5s-Jc-6c-9s Rousso โทรหา Qc-Js บาคมีเอซอีกครั้งและเคาะรูสโซออกจากการแข่งขัน

รุสโซชนะ 23,876 ดอลลาร์จากการจบอันดับที่ 511 Bach ปิดท้ายวันด้วยชิป 1.142 ล้านชิป

“หลังจากวันแบบนี้เกิดขึ้น ฉันลองซูม 2 ครั้งแล้วมองภาพใหญ่” รูสโซผิดหวังหลังจากเธอคัดออก “ฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีสิ่งที่สำคัญกว่าโป๊กเกอร์”

Manoj Viswanathan เป็นผู้นำชิปหลังจากวันที่ 4 ของ World Series of Poker Main Event เขาจบวันด้วยชิป 2.115 ล้านชิป
Manoj Viswanathan เป็นผู้นำชิปหลังจากวันที่ 4 ของ World Series of Poker Main Event เขาจบวันด้วยชิป 2.115 ล้านชิป (ภาพโดย วิน นารายณ์นันท์)

ขณะที่รุสโซนั่งรถไฟเหาะชิป มาโนจ วิสวานาธาน ยังคงรวบรวมชิปและกลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำลายเครื่องหมายชิป 2 ล้านชิ้น เหลือเวลาอีกประมาณ 1 ชั่วโมงในวันนั้น วิสวานาธานมี 2.18 ล้าน มือที่ทำให้เขามากกว่า 2 ล้านเป็นคลินิกในโป๊กเกอร์กองใหญ่ Viswanathan วางเดิมพันบนทุกถนนของกระดานที่อ่าน Jc 10c 9h 6s 10h รวมถึงการเดิมพัน 300,000 ชิปในแม่น้ำ ฝ่ายตรงข้ามสองคนของเขาจากไป ไม่ยอมให้กองที่เล็กกว่าอยู่ในมือนั้น และเขาก็ชนะเงินกองกลาง Viswanathan จบวันด้วยการเป็นผู้นำชิปด้วยชิป 2.115 ล้านชิป

ผู้เล่นคนอื่นๆ ที่อยู่บนสุดของลีดเดอร์บอร์ด ได้แก่ Sam Barnhart (1.925 ล้าน), Pius Heinz (1.887 ล้าน), Stephane Albertini (1.867 ล้าน) และ Daryl Jace (1.849 ล้าน)

ผู้เล่นที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในการแข่งขัน ได้แก่ : Bryan Devonshire (1.365 ล้าน), Ben Lamb (1.268 ล้าน), Jean-Robert Bellande (1.134 ล้าน), Allen Cunningham (582,000), Erick Lindgren (492,000), Christian Harder (175,000) และ เท็ด ฟอร์เรสต์ (75,000).

ผู้เล่นที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่ถูกตัดออก ได้แก่ Todd Brunson ($ 30,974), Ronnie Bardah ($ 27,103), Bryan Micon ($ 23,876), Blair Hinkle ($ 23,876), Adam Junglen ($ 19,359) และ Jeffrey Lisandro (ไม่ใช่เงินสด)

ลาสเวกัส – เนื้อเรื่องเกือบจะเป็นที่คาดหมาย โปรโป๊กเกอร์รุ่นเยาว์เรียนรู้การเล่นเกมออนไลน์ จากนั้นเขาก็เล่นใน World Series of Poker Main Event ขึ้นเป็นผู้นำชิปและชนะการแข่งขัน – ดูเหมือนจะไม่มีที่ไหนเลย นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแชมป์ Main Event สามคนสุดท้าย Jonathan Duhamel (2011), Joe Cada (2010) และ Peter Eastgate (2009)

แต่ถ้าWSOP Main Event Day 4 ผู้นำชิป Manoj Viswanathan (2.115 ล้าน) ชนะในปีนี้ เขาจะทำลายส่วนหนึ่งของแนวโน้มนี้

วิศวนาธานยังเด็ก เขาเป็นทนายความอายุ 26 ปีจากนิวยอร์ก เขาไป MIT สำหรับวิทยาลัยและ NYU สำหรับโรงเรียนกฎหมาย แต่เขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์

หากมาโนช วิศวะนาธาน คว้าแชมป์ Main Event ปีนี้ เขาจะเป็นแชมป์คนแรกในรอบ 3 ปีที่ไม่ได้เรียนรู้วิธีเล่นเกมออนไลน์
หากมาโนช วิศวะนาธาน คว้าแชมป์ Main Event ปีนี้ เขาจะเป็นแชมป์คนแรกในรอบ 3 ปีที่ไม่ได้เรียนรู้วิธีเล่นเกมออนไลน์ (ภาพโดย วิน นารายณ์นันท์)

“ฉันขลุกเล่น [ที่เล่นออนไลน์] แต่ฉันจะไม่เรียกตัวเองว่าผู้เล่นออนไลน์จริงๆ” Viswanathan กล่าวกับ Casino City

“ฉันเริ่มเล่นโป๊กเกอร์เพียงเพื่อความสนุกสนาน” วิศวนาธานกล่าว “ฉันไป MIT หลายคนที่ไป MIT เล่นไพ่กัน ดังนั้นเพื่อนที่ดีของฉัน Benny Wang เราเล่นด้วยกันเยอะมาก และฉันมีเวลาว่างระหว่างวิทยาลัยและโรงเรียนกฎหมาย ฉันเลยเล่นเยอะ แต่ไม่เคยมีบทบาทหลักในชีวิตของฉัน มีสิ่งอื่นๆ อีกมากในโลกที่ฉันชอบทำ แต่เมื่อพูดไปแล้ว ฉันเพิ่งมีระเบิดที่นี่จนถึงตอนนี้ [ในกิจกรรมหลัก] .”

Viswanathan กำลังแบ่งปันประสบการณ์กิจกรรมหลักของเขากับเพื่อน ๆ ที่ช่วยซื้อเขาเข้าร่วมการแข่งขัน

“ฉันอยากเล่นมันมาโดยตลอด” วิศวนาธานกล่าว “แต่ผมไม่เคยท้องเสียต่อหน้าเงิน ไม่ใช่เพราะตัวเงินนั้นเป็นจำนวนที่ผ่านไม่ได้ แต่เพียงเพราะมันดูเหมือนเป็นการสิ้นเปลืองครั้งใหญ่เมื่อโอกาสต่ำมาก

ดังนั้นในการพูดคุยกับเพื่อนๆ ของผม พวกเขาจึงพูดว่า ‘จะวางครึ่งถ้าฉันวางครึ่งดังนั้นฉันจึงพูดว่า ‘แน่นอน’ แบบนั้นมันเหมือนเรื่องทีม เราแยกกำลังมัน 50/50 – ตรงแยก เป็นเรื่องสนุกมากกว่าความเสี่ยงร่วมกัน และพวกเขาก็รักมัน พวกเขาตื่นเต้นพอๆ กับที่ฉันเป็น”

ครอบครัวของ Viswanathan ยังสนับสนุนความพยายามของเขาในการคว้าแชมป์ Main Event อีกด้วย

“พวกเขาสนับสนุน” Viswanathan กล่าว “พวกเขา”

Viswanathan กล่าวว่าการเข้าร่วม Main Event ครั้งแรกของเขา เขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากในแง่ของประสบการณ์ที่จะได้รับ แต่ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่บ้าง

“ผู้คนเป็นมิตรมากกว่าที่ฉันคิด” วิศวนาธานกล่าว “โต๊ะนุ่มกว่าที่ฉันคิด” เขากล่าวเสริม

“ผมคิดว่าผู้คนจะดีมากจริงๆ และมีคนที่ยอดเยี่ยมอยู่บ้าง แต่ก็มีสองที่นั่งที่แต่ละโต๊ะเสมอ – นักเตะที่เฉยเมยสองคนและฉันไม่ได้คาดหวังสิ่งนั้น

” ฉันคาดหวังให้ทุกคน ในยุคนี้ให้รู้จักการเล่นที่ดีจริงๆ และไม่ใช่แม้แต่วินาทีเดียวที่ฉันจะพูดว่าฉันเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยม แต่ฉันพบว่าฉันสามารถรักษาตัวเองได้”

Viswanathan ยังบอกด้วยว่าในขณะที่เขามีความสุขที่ได้เงินสด ตอนนี้เขากำลังซื้อสร้อยข้อมือ

“ ณ จุดนี้ ฉันไม่ได้พยายามที่จะล็อคเงินเพิ่มเติมใด ๆ ด้วยการเล่นอย่างปลอดภัย ฉันต้องการชนะ ฉันต้องการเงินสด หลังจากนั้นก็เป็นเพียงครีมเท่านั้น ฉันเล่นเพื่อชนะ”

ลาสเวกัส – เวิลด์ซีรีส์ของโป๊กเกอร์เมนอีเวนต์สอนบทเรียนสำคัญสามบทแก่เราในวันอาทิตย์:

1. กองชิป 10 ล้านชิปไม่เกี่ยวข้องเมื่อเบ็น แลมบ์ไล่ตามคุณ
2. ระมัดระวังเมื่อคุณย้ายกองชิปไปที่โต๊ะใหม่
3. หากผู้เล่น กับเพื่อน และครอบครัว ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่งานหลัก พวกเขาจะได้ดูการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงรอบชิงชนะเลิศ

ฟิล คอลลินส์ (ไม่ใช่นักร้อง) เป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำลายเครื่องหมายชิป 10 ล้านชิป เขาทำคะแนนได้ถึง 10 ล้านในช่วงต้นของการดำเนินการในวันที่ 6 ในวันอาทิตย์ แต่กลับลดลงเหลือเพียง 9 ล้านชิปก่อนพักทานอาหารเย็น เขาจบวันที่ห้าด้วยชิปด้วย 7.24 ล้านชิป

Ryan Lenaghan เป็นผู้นำชิป WSOP Main Event เข้าสู่การแข่งขันในวันจันทร์ด้วยชิป 12.865 ล้านชิป แต่เขาควรระวัง Ben Lamb กำลังจิกส้นเท้าของเขา
Ryan Lenaghan เป็นผู้นำชิปWSOP Main Event เข้าสู่การแข่งขันในวันจันทร์ด้วยชิป 12.865 ล้านชิป แต่เขาควรระวัง Ben Lamb กำลังจิกส้นเท้าของเขา (ภาพโดย วิน นารายณ์นันท์)

คอลลินที่เริ่มวันด้วย 4,109,000 เริ่มขึ้นเขาไปยังที่ราบสูง 10 ล้านชิปโดยการส่งจูเซปเป้ Pastura กับรถไฟ Collins ดันAll-in pre-flop ด้วย Ad-Kh Pastura ซึ่งเปิดวันด้วย 2.095 ล้านเรียกกับ Ac-Jc. หลังจากที่ทั้งสองสโมสรตีคณะกรรมการเมื่อล้มเหลว, คอลลินหลบ Pastura เหลือลึกหนาบางและขยับขึ้นไปที่ 6200000

คอลลินส์รู้สึกว่าแมทธิว วอนแมนเป็นคนต่อไปเพื่อปีนขึ้นไปเกือบ 7 ล้านคน จากนั้นเขาก็หันไปสนใจโจเซฟชอง

Cheong ซึ่งจบที่สามใน WSOP Main Event เมื่อปีที่แล้วเรียก Collins all-in bet อีกครั้งด้วย Ad-Qd น่าเสียดายสำหรับ Cheong คอลลินส์มีกระเป๋าเอซ (As-Ac). ชองหยิบราชินีขึ้นมาจากความล้มเหลว แต่ทางกลับและแม่น้ำก็พลาดเขาไป และกองชิปของคอลลินส์ก็เพิ่มสูงขึ้นกว่า 8.5 ล้าน

แลนซ์ สไตน์เบิร์กกลายเป็นเหยื่อรายที่สี่ของคอลลินส์ประมาณ 30 นาทีต่อมา (ไม่มีใครสนใจโต๊ะนี้เลยเหรอ?!) ด้วยกระดานที่อ่านได้ 7s-10c-Qh-8h คอลลินส์จึงยกระดับ all-in ใหม่ Steinberg เรียกและแสดงให้เห็นว่าเขา 10h-9h สำหรับคู่ของนับเป็นgutshot ตรงวาดและวาดล้าง คอลลินส์แสดง Jd-9d ของเขาสำหรับการทำสเตรท แม่น้ำพลาด Steinberg และ Collins แตกเครื่องหมายชิป 10 ล้านชิ้นด้วย 10.021 ล้าน

Ryan Lenaghan ข้ามกำแพงชิป 10 ล้านชิ้นประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนสิ้นสุดการเล่นของวันนั้น การย้ายล่าช้าของเขา (ซึ่งทำให้แลมบ์ขาดเวลาในการจับเขา) เกิดขึ้นเมื่อไบรอันฟอลเลนใช้ชิป 4 ล้านชิปเพื่อเรียกเดิมพันพรีฟล็อปของ Lenaghan กับ Ah-Qd อย่างลึกลับ เลนาฮันมีพ็อกเก็ตแจ็ค และแจ็คที่ยกขึ้นเพื่อมอบชิปของฟอลแลงทั้งหมดของเลนาฮันและกองชิปจำนวน 12.3 ล้านชิ้น Lenaghan สิ้นสุดวันด้วยการเป็นผู้นำชิปด้วยจำนวน 12,865 ล้าน

Ben Lamb ไม่มีตะกั่วชิป แต่หลังจากผ่าน Phil Hellmuth ในการแข่งขัน WSOP Player of the Year วันนี้ เห็นได้ชัดว่าเขาคือผู้ที่จะเอาชนะใน Main Event
Ben Lamb ไม่มีตะกั่วชิป แต่หลังจากผ่าน Phil Hellmuth ในการแข่งขัน WSOP Player of the Year วันนี้ เห็นได้ชัดว่าเขาคือผู้ที่จะเอาชนะใน Main Event (ภาพโดย วิน นารายณ์นันท์)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การวิ่งแบบนี้จะจบลงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี Collins หรือ Lenaghan ออกวิ่งในแบบ Darvin Moon และครองตำแหน่ง Chip Lead ไปตลอดทาง หรือ Collins/Lenaghan ไปตามเส้นทางของ Billy Kopp และแจกชิปทั้งหมดของเขาอย่างลึกลับในหม้อมอนสเตอร์ใบเดียว

แต่นี่ไม่ใช่ปีส่วนใหญ่ ปีนี้เป็นปีของเบ็นแลมบ์ และแน่นอนว่า หลังจากที่คอลลินส์ทำคะแนนได้ถึง 10 ล้าน แลมบ์ก็เริ่มได้รับชิป และคอลลินส์ก็ตกลงสู่พื้นโลกเล็กน้อย

คอลลินส์ลดลงไปประมาณ 9 ล้านชิปเมื่อเขาเพิ่ม All-in (อีกครั้ง) ก่อนความล้มเหลวกับ Mario Silvestri Silvestri ผู้เริ่มเล่นด้วยเงินประมาณ 900,000 คน โทรหา Ac-8h คอลลินส์โชว์พ็อกเก็ตดิวซ์ และแปดปรากฏตัวบนความล้มเหลวและเอซตีที่แม่น้ำเพื่อให้ Silvestri สองคู่และชัยชนะเล็กน้อยกับคอลลินส์ Silvestri ปิดท้ายวันด้วยชิป 1.725 ล้านชิป

ขณะที่คอลลินส์กำลังคละคลุ้งผู้คนและเลนาฮันกำลังกำจัดฟอลเลน แลมบ์ก็สะสมชิปอย่างเงียบๆ ด้วย 9.98 ล้าน เขาตามรอย Lenaghan เท่านั้น แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะบอกคุณไม่ได้ว่าเขาได้รับชิปเหล่านั้นมาได้อย่างไร แต่นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นผู้เล่น WSOP แห่งปี (เขาผ่าน Phil Hellmuth สำหรับตำแหน่งที่หนึ่งในวันนี้)

แม้แต่ผู้เล่นคนอื่นๆ ของ Lamb ก็ยังเกรงใจว่า Lamb กำลังเล่น (และวิ่ง) ได้ดีเพียงใด

อดีตผู้บริหาร Facebook Chamath Palihapitiya ซึ่งออกจากงานหลักในอันดับที่ 101 ($ 54,851) กล่าวถึง Lamb ในขณะที่เขาบอก Casino City เกี่ยวกับประสบการณ์ World Series of Poker ของเขา

Chamath Palihapitiya เห็นคนดังที่โต๊ะของเขาในวันอาทิตย์
Chamath Palihapitiya เห็นคนดังที่โต๊ะของเขาในวันอาทิตย์ (ภาพโดย วิน นารายณ์นันท์)

“ฉันจบอันดับที่ 15 ในการแข่งขันครั้งก่อน” ปาลีหปิติยะกล่าว โดยอ้างถึงงานโฮลเอ็มแบบไม่จำกัด จำนวน 1,500 ดอลลาร์ของ WSOP (กิจกรรม #32) “ผมวิ่งได้ไม่ดีในทัวร์นาเมนต์นั้น” ปาลีหปิติยา ซึ่งออกจาก Facebook ในเดือนมิถุนายนเพื่อเริ่มต้นบริษัทร่วมทุนกล่าว “ฉันก็วิ่งได้ไม่ดีในเรื่องนี้เหมือนกัน” ปาลีหปิติยะกล่าวเสริม “ฉันไม่เคยได้ ‘วิ่งเหมือนเบ็นแลมบ์’” ปาลีหปิติยะพูดพร้อมกับหัวเราะ “ฉันจับข้อผิดพลาดของทัวร์นาเมนต์ได้ ฉันชอบมัน” ปาลีหปิติยะกล่าว “ก่อนหน้านี้ฉันเล่นแต่เกมเงินสดเท่านั้น” Palihapitiya ไม่เพียงจับข้อผิดพลาดของการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สนุกสนานที่สุดในการแข่งขันด้วย

“ผมมีเควิน เฟเดอร์ไลน์อยู่ที่โต๊ะ” ปาลีฮาปิติยาพูดด้วยรอยยิ้ม กล่าวถึงโรเบิร์ต เพลเทคชี่ “และ Ryan Phillippe อยู่ในที่นั่งที่สาม” เขากล่าวโดยพูดถึง Steve Brecher

Robert Peltecci ได้รับการยกย่องว่าเป็น Kevin Federline ที่มีลักษณะคล้ายกัน
Robert Peltecci ได้รับการยกย่องว่าเป็น Kevin Federline ที่มีลักษณะคล้ายกัน (ภาพโดย วิน นารายณ์นันท์)

เมื่อเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกล่าวว่าปาลีหปิติยาดูเหมือนกับเอ็ม. ไนท์ ชยามาลาน เสียงคร่ำครวญของปาลีหปิติยาก็ได้ยิน “ไม่ใช่ชยามาลาน” ปาลีหปิติยากล่าว “คุณคิดถึงคนผิวสีคนอื่นๆ บ้างไหม” เขาถาม.

เจ้าหน้าที่การแข่งขันกล่าวว่าเขาหมายถึงเป็นการชมเชยก่อนที่จะทำลายโต๊ะและส่ง Palihapitiya ไปยังจุดใหม่ในห้องอเมซอน Palihapitiya ถูกกำจัดออกจากการแข่งขันเมื่อ Pocket Kings ของเขาถูกทำลายโดย Pocket Queens ของ Per Linde

ในขณะที่การกระทำส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ แต่ก็มีข้อโต้แย้งอยู่บ้าง

ในช่วงพักทานอาหารเย็น (หลังจากเล่นไปสี่ชั่วโมง) WSOP และ ESPN ได้ย้ายโต๊ะผู้เล่นใหม่ไปที่โต๊ะทีวีหลัก (รายการเด่น) เมื่อผู้เล่นกลับมาจากช่วงพักทานอาหารค่ำ Erick Lindgren บอกเจ้าหน้าที่ทัวร์นาเมนต์ว่าชิปของเขาไม่ครบทั้งหมด

Lindgren คิดว่าเขามี 2.8 ล้านในช่วงพักทานอาหารเย็น แต่เมื่อเขากลับมาจากอาหารค่ำ เขามีที่นั่ง 2.5 ล้าน

Erick Lindgren ยังคงไล่ตามมงกุฎ WSOP Main Event แรกของเขา
Erick Lindgren ยังคงไล่ตามมงกุฎ WSOP Main Event แรกของเขา (ภาพโดย วิน นารายณ์นันท์)

“ฉันนับผิดไป 300k หรือพวกเขาใส่ชิปของฉันผิดที่เมื่อย้ายไปที่ตารางคุณลักษณะ” ทวีต Lindgren Lindgren ยังกล่าวถึงในทวีตว่า Lamb คิดว่าเขาไม่มีชิปเช่นกัน

เจ้าหน้าที่การแข่งขัน WSOP บอกกับ Casino City ว่าผู้ดูแลการแข่งขันได้ย้ายชิปไปที่ตารางเด่น และผู้เล่นคนหนึ่งคิดว่าเขาเป็นชิปสั้นหลังจากการย้าย เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาตรวจสอบวิดีโอการเฝ้าระวังและจำนวนชิปอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีชิปสูญหาย – และมีแนวโน้มว่าผู้เล่นเพิ่งนับผิด เจ้าหน้าที่ WSOP ยังกล่าวอีกว่าพวกเขาไม่ทราบถึงชิปที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์นั่งอยู่บนที่นั่งตามที่มีรายงานจากสำนักข่าวบางแห่ง

“เดาว่าฉันคิดผิด” ลินด์เกรนทวีต “พวกเขาบอกว่าพวกเขาเห็นวิดีโอนี้ ไม่แน่ใจว่าทำไมพวกเขาถึงได้รับอนุญาตให้ย้ายชิปของฉันโดยไม่มีฉันอยู่ที่นั่น”

Lindgren เป็นหนึ่งในผู้เล่น 57 คนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อสิ้นสุดการเล่นในวันที่ 6 เขาจะเข้าสู่การดำเนินการในวันจันทร์ด้วยชิป 2.195 ล้านชิป

โป๊กเกอร์ไม่ใช่สิ่งเดียวที่สร้างความตื่นเต้นในห้องอเมซอนที่ริโอซันเดย์ การแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นถูกแสดงทางโทรทัศน์ในห้อง (นอกพื้นที่เล่น) และเสียงคำรามที่ดังที่สุดของวันก็มาถึงเมื่อ Abby Wambach พยักหน้าให้เป้าหมายที่สองของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำ 2-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ

นาทีหลังประตู นักเตะพัก 25 นาที และส่วนใหญ่ก็นั่งดูทีวีจนจบช่วงต่อเวลาพิเศษและจุดดวล. เมื่อสหรัฐฯ แพ้ญี่ปุ่นในการเตะจุดโทษ ผู้คนส่วนใหญ่ที่รับชมก็คร่ำครวญ แต่เสียงเชียร์แบบเงียบ ๆ ก็ได้ยินมาจากผู้ที่เดิมพันในญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมรองบ่อน 2-1 (นี่คือเวกัสหลังจากนั้น)

ผู้เล่นที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่ถูกตัดออกในวันอาทิตย์ ได้แก่ Amanda Musumeci ($ 130,997) Jean-Robert Bellande (108,412), Allen Cunningham ($ 108,412), Claudia Crawford ($ 76,146), Sorel Mizzi ($ 64,531) และ Eli Elezra ($ 54,851)

ผู้เล่นที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่รอดชีวิตจากการกระทำของวันอาทิตย์ ได้แก่ Matt Gianetti (7.94 ล้าน), Andrey Pateychuk (7.255 ล้าน), Bryan Devonshire (5.97 ล้าน), Per Linde (3.75 ล้าน), Tony Hachem (2.25 ล้าน), Erika Moutinho (2.075 ล้าน) และ Sebastian Ruthenberg (890,000)

แอตแลนติกซิตี้ รัฐนิวเจอร์ซีย์ – เฉพาะในแอตแลนติกซิตีเท่านั้นที่จะมีข่าวว่ารายรับจากการเล่นเกมลดลง 4% เป็นสาเหตุของการเฉลิมฉลอง

สื่อของแอตแลนติกซิตีพบว่าหากนักพนันที่มีมือฉกาจฉกรรจ์ไม่ได้ใช้ ทรอปิคานาแอตแลนติกซิตี้คาสิโนแอนด์รีสอร์ทมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว การลดลงของเดือนมิถุนายนก็จะลดลงเพียง 2 เปอร์เซ็นต์

หลังจาก 34 เดือนติดต่อกันของตัวเลขการเล่นเกมที่เน่าเปื่อยย้อนกลับไปในเดือนกันยายน 2008 เจ้าหน้าที่ในตลาดคาสิโนอันดับ 2 ของประเทศได้เรียนรู้ที่จะคว้าข้อมูลอันเป็นอาหารอันโอชะในแง่ดี

“เราพ่ายแพ้ในเกมโต๊ะค่อนข้างแย่” โทนี่ โรดิโน ซีอีโอของทรอปิคานาบอกกับหนังสือพิมพ์ “ผมคิดว่าการก้าวไปข้างหน้า จูนเป็นสัญญาณเชิงบวกของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น”

นอกเหนือจากรายได้จากการเล่นเกมแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่ายินดีเกิดขึ้นในแอตแลนติกซิตี

เมื่อเดือนที่แล้ว ร้านอาหารของ Landry’s ได้คืนชื่อ Golden Nugget Atlantic City ออกสู่ตลาดโดยถอด Trump Marina ออกจากอาคารที่มีค่าใช้จ่าย 38 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อในเดือนกุมภาพันธ์ Landry’s ใช้เงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในการปรับปรุงและอัพเกรดคาสิโนโรงแรม 728 ห้อง

ปีที่ผ่านมาผู้บริหารการเล่นเกมมานานเดนนิสเมสหัวหน้ากลุ่มที่ใช้เวลา 31.5 $ ล้านซื้อริ้วรอยรีสอร์ทโรงแรมคาสิโน ทดลองเล่นรูเล็ต การปรับปรุงใหม่ผ่านวงเงินอนุญาตให้ทีมผู้บริหารของ Gomes ปรับปรุงบางส่วนของคาสิโนโรงแรม 942 ห้องในธีม Roaring ’20

ดูเหมือนว่างานจะได้ผล ตลอดเดือนมิถุนายน รายได้จากการเล่นเกมของ Resorts เพิ่มขึ้น 0.3% จากช่วงหกเดือนเดียวกันของปี 2010

ความคาดหมายของเมืองส่วนใหญ่อยู่ที่โครงการ Revel มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งกลับมาก่อสร้างอีกครั้งและตั้งเป้าว่าจะเปิดในเดือนพฤษภาคม 2555

ในวันพฤหัสบดี นักพัฒนากล่าวว่าเขากำลังเสนอให้สร้างศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัวมูลค่า 848 ล้านดอลลาร์บนสนาม Bader ที่ถูกทิ้งร้างซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่คาสิโนริมทะเลของแอตแลนติกซิตี เว็บไซต์ดังกล่าวจะมีสวนน้ำในร่ม คอนโดมิเนียม ร้านอาหาร คาสิโนขนาด 100,000 ตารางฟุต ห้องโถงบิงโกและโมโนเรลเพื่อดึงดูดผู้มาเยี่ยมชมและจาก Bader Field

“การลงทุนรายจ่ายฝ่ายทุนที่ประกาศและโครงการใหม่เป็นสัญญาณเชิงบวกสำหรับแอตแลนติกซิตีและอาจผลักดันให้มีการเยี่ยมชมเพิ่มขึ้น” Bill Lerner หัวหน้ากลุ่มเกม Union Gaming กล่าว

ถึงแม้ว่ารายได้จากการเล่นเกมของตลาดจะลดลง 7% ในช่วงหกเดือนแรกของปี และ 9 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีความหวัง แม้กระทั่งในการแข่งขันที่ขยายตัวจากการเติบโตของคาสิโนในเพนซิลเวเนียและนิวยอร์ก

นักวิเคราะห์กล่าวว่าหนึ่งในศักยภาพการลงทุนที่ดีที่สุดคือมาตรการที่ลงนามในกฎหมายในเดือนมกราคมโดย Gov. Chris Christie ที่อนุญาตให้แอตแลนติกซิตีเพิ่มคาสิโนสองแห่งที่มีห้องพักน้อยกว่า 500 ห้อง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Pinnacle Entertainment ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ผู้ดำเนินการคาสิโนระดับภูมิภาคในลาสเวกัสได้ยื่นหนังสือแสดงความสนใจกับหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมในรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อขอใบอนุญาตคาสิโนบูติกแห่งหนึ่ง

“เราเพียงแค่ยื่นหนังสือแสดงความสนใจเพื่อให้ตัวเลือกของเราเปิดกว้างและตรงตามกำหนดเวลา” โฆษกหญิงของ Pinnacle Kerry Andersen กล่าวกับ The Philadelphia Inquirer

Pinnacle คาดว่าจะเปิดเผยแผนการเพิ่มเติมสำหรับ Atlantic City ภายในวันที่ 19 ส.ค. Lerner เชื่อว่าบริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านใบอนุญาตบูติกอย่างง่ายดาย กลุ่มท้องถิ่นสองกลุ่มมีความสนใจในใบอนุญาต รวมถึงบริษัทที่เสนอให้วางฮาร์ดร็อคคาสิโนที่ทางใต้สุดของทางเดินริมทะเล

Pinnacle สามารถเข้าถึงเงินสดที่มีอยู่ งบดุลที่แข็งแกร่ง และที่ดินเพียงพอสำหรับหลายโครงการ

ในปี 2549 Pinnacle ใช้เงิน 270 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Sands Casino ที่เก่าแก่และที่ดินที่อยู่ติดกัน The Sands ถูกปิดและระเบิดในปี 2550 และบริษัทได้ประกาศแผนสำหรับรีสอร์ท Boardwalk มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจถดถอยและรายได้จากการเล่นเกมของแอตแลนติกซิตี้เริ่มคลุ้มคลั่ง Pinnacle ยกเลิกโครงการในปลายปี 2008 บริษัทได้รับข้อมูลเพียงเล็กน้อยจากนักเก็งกำไรด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับพื้นที่ 19 เอเคอร์ตั้งแต่ออกสู่ตลาดเมื่อ 20 เดือนที่แล้ว แนวความคิดแบบบูติกทำให้ Pinnacle สามารถใช้ประโยชน์จากไซต์และให้บริษัทซึ่งมีคาสิโนที่เป็นเอกลักษณ์ในเซนต์หลุยส์ หลุยเซียน่า และอินเดียน่า ความหวังใหม่บนทางเดินริมทะเล

“ทีมผู้บริหารที่ค่อนข้างใหม่ของ Pinnacle ยังคงมีถนนที่เพียงพอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร จัดสรรเงินทุนอย่างรอบคอบ และมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักและสินทรัพย์” Joe Greff นักวิเคราะห์เกมของ JP Morgan กล่าวกับนักลงทุนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

นักวิเคราะห์หลายคนคิดว่าอาจต้องใช้เวลาสำหรับโรงแรมบูติกเพื่อได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบและสร้างขึ้น แต่การเกิดขึ้นของพวกเขาอาจสร้างความหายนะให้กับรีสอร์ตที่เก่ากว่าและอ่อนแอกว่าในแอตแลนติกซิตี

Dan Igo ของ Casino City ออกอากาศจากนอกเมืองบอสตันและเข้าร่วมโดย Vin Narayanan ในลาสเวกัสเพื่อหารือเกี่ยวกับWSOP Main Event ซึ่งกำลังจะเริ่มต้นที่บ้านจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พวกเขาพูดถึงการวิ่งที่น่าทึ่งของ Ben Lamb อะไรและใครที่จะได้เห็นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและการรายงานสดของ ESPN เกี่ยวกับงานหลัก

ลอนดอน, อังกฤษ – กระทรวงการคลังอังกฤษประกาศทบทวนการเก็บภาษีของการพนันออนไลน์นอกชายฝั่งเมื่อเช้านี้ ตามรายงานของรอยเตอร์

รายงานดังกล่าวรวมถึงการเปลี่ยนไปใช้การพนันออนไลน์แบบเสียภาษี “ที่ที่มีการบริโภค” มากกว่าที่ซัพพลายเออร์ตั้งอยู่

กระทรวงการคลังจะทบทวนข้อเสนอที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม John Penrose เพื่อระงับและปิดช่องโหว่ในบริษัทการพนันนอกชายฝั่ง รายงานของ Reuters กล่าว

สมัครพนันออนไลน์ เว็บเล่นปั่นแปะ Rockets

สมัครพนันออนไลน์ Tate มาจากที่ไหนก็ไม่รู้เพื่อจบอันดับที่ 75 ในมูลค่ารวม (8 แมว) ในฐานะมือใหม่เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาไม่ได้ครองประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่ Tate เล่นใน 70 เกมจาก 72 เกมที่เป็นไปได้และมีคะแนนเฉลี่ย 11.3 แต้ม 5.3 รีบาวน์ 2.5 ผู้ช่วย 1.2 ขโมย 0.5 บล็อกและ 0.9 3 ต่อการแข่งขัน แน่นอน Tate เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมทีมและมีหน้าที่ในการแทงค์ที่เข้มงวด ดังนั้นเขาอาจมีปัญหาในการทำซ้ำการผลิตในฤดูกาลที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมาถึงของ Jalen Green เลือกอันดับ 2 โดยรวมและ Daniel Theis ผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงานอิสระ

ทีเจ วอร์เรน, เพเซอร์ส
สมัครพนันออนไลน์ อาการบาดเจ็บทำให้วอร์เรนปรากฏตัวเพียงสี่นัดในฤดูกาลที่แล้ว ปิดกั้นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นมินิเบรกเอาต์ในช่วงกลางอาชีพหลังจากการแสดงที่แข็งแกร่งในฟองสบู่ของเอ็นบีเอ วอร์เรนควรจะมีสุขภาพแข็งแรงทันเวลาของงาน Opening Night แต่เขากลับมาที่บัญชีรายชื่อ Pacers ที่ตอนนี้มี Caris LeVert ร่วมกับ Malcolm Brogdon และ Domantas Sabonis มีโอกาสที่จะปล่อยให้ Warren เป็นตัวเลือกอันดับ 4 ในบางครั้ง ดังนั้นข้อดีของเขาที่มุ่งหน้าสู่ปี 2021-22 จึงไม่สูงเท่าที่เคยเป็นมาในปีที่แล้ว

การแบ่งชั้นเป็นหนึ่งในวิธียอดนิยมที่สุดในการเตรียมตัวสำหรับดราฟต์แฟนตาซีบาสเกตบอล ภายในกลุ่มตำแหน่งแต่ละกลุ่ม การแยกผู้เล่นออกเป็นระดับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงมูลค่าทั่วไปและจัดระเบียบไว้ในระหว่างการร่างของคุณ หากคุณอยู่ในตำแหน่งที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การปรึกษากลุ่มระดับสามารถช่วยยุติการโต้เถียงระหว่างผู้เล่นสองคนที่มีมูลค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน

เตรียมร่างเพิ่มเติม
ระดับพอยต์การ์ด
เมื่อเข้าสู่ฤดูกาล 2021-22 กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ NBA กลับมีความลึกอย่างไม่น่าเชื่ออีกครั้ง ดังนั้นการทำแผนของคุณด้วยแผนจึงมีความจำเป็นมากกว่าที่เคย ในช่วงต้นๆ การร่างผู้มีความสามารถระดับสูงควรมีความสำคัญเป็นอันดับแรก แต่เมื่อการร่างดำเนินไป สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าตำแหน่งใดที่คุณกำลังสะสมอยู่ และตำแหน่งใดที่คุณจะต้องกำหนดเป้าหมายในรอบกลางถึงปลาย ระดับสามารถช่วยให้บรรลุความสมดุลของบัญชีรายชื่อที่ผู้จัดการแฟนตาซีส่วนใหญ่หวังว่าจะได้รับ

นี่คือระดับการป้องกันการยิงของเรา ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางทั่วไปสำหรับผู้ที่เล่นในลีกมาตรฐาน

ระดับถือว่าการตั้งค่าแปดหมวดหมู่ ผู้เล่นแต่ละคนจะปรากฏในระดับหนึ่งชุดเท่านั้น ผู้เล่นจะได้รับมอบหมายให้อยู่ในตำแหน่งที่พวกเขาน่าจะเล่นมากที่สุด

ระดับ 1
พอล จอร์จ , คลิปเปอร์ส
ตัวเลขของจอร์จนั้นดีพอสำหรับการจบ 20 อันดับแรกในแฟนตาซีต่อเกมในฤดูกาลที่แล้ว แคมเปญที่จะมาถึงนี้น่าจะดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดสำหรับจอร์จ ซึ่งจะเป็นจุดศูนย์กลางอย่างไม่ต้องสงสัยในความผิดของ Clippers เกือบตลอดทั้งฤดูกาล ขณะที่Kawhi Leonardฟื้นตัวจากการผ่าตัด ACL จอร์จพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถรับมือกับภาระนี้ได้หลังจากที่ลีโอนาร์ดตกชั้นในรอบตัดเชือกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยทำคะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่ 29.6 แต้ม, 11.0 รีบาวน์, 5.6 แอสซิสต์ และ 1.4 ขโมยจากการแข่งขันทั้งแปดรายการ

แบรดลีย์ บีลพ่อมด
Beal มีฤดูกาลที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาในช่วงฤดูกาล 2020-21 นักเตะวัย 28 ปีลงเล่นในเกมออลสตาร์เกมที่ 3 ของเขาและจบอันดับที่สองในการคว้าแชมป์ลีก ตามหลังสตีเฟน เคอร์รี (32.0 PPG) บทบาทของบีลน่าจะเพิ่มขึ้นในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ เนื่องจากรัสเซล เวสต์บรู๊คการ์ดที่ครองบอลไม่ได้อยู่กับวิซาร์ดส์อีกต่อไป Beal เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในรอบแรกหลังจบอันดับ 13 ในแต่ละฤดูกาลที่ผ่านมา

ระดับ 2
ไช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ , ธันเดอร์
กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ลงเล่นเพียง 35 เกมในฤดูกาลที่แล้ว เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เท้าทำให้เขาต้องพักตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ผู้พิทักษ์ปีที่สามอยู่ในอันดับที่ 32 ในการผลิตแฟนตาซีต่อเกมหลัง 23.7 คะแนน, 5.9 ผู้ช่วย, 4.7 รีบาวน์และ 1.5 ขโมยรวมบวกบล็อก เมื่อพิจารณาถึงสถานะของ Thunder ในฐานะทีมสร้างใหม่ ผู้จัดการ Fantasy ไม่ควรกังวลเกี่ยวกับการใช้งานของการ์ด

แซค ลาไวน์ , บูลส์
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ LaVine ยังคงดำเนินต่อไปในฤดูกาลที่แล้ว ในขณะที่เขาอยู่ในอันดับที่ 16 ใน Fantasy ในแต่ละเกม ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในอาชีพของเขา มุ่งหน้าสู่ปี 2021-22 การใช้งานของ LaVine อาจลดลงเล็กน้อย ชิคาโกทำกระเด็นในยุโดยการซื้อทั้งLonzo บอลและเดมาร์เดโรซาน ผู้เล่นทั้งสองมีความสามารถในการเล่นบทบาทออกไปจาก LaVine ยังคงสมเหตุสมผลที่จะดราฟ LaVine ในช่วงครึ่งหลังถึงรอบแรกถึงสาม เนื่องจากศักยภาพของเขาสำหรับฤดูกาลอื่นที่มีประสิทธิภาพ 25/5/5 อย่าคาดหวังว่าเขาจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเขา

เดวิน บุ๊คเกอร์ , ซันส์
ฤดูกาลที่แล้ว Booker อยู่ในอันดับที่ 53 ใน Fantasy ต่อเกม ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดของเขาในช่วงสี่ฤดูกาลที่ผ่านมา ที่กล่าวว่า Booker อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่จะปรับปรุงตัวเลขของเขาจากปีที่แล้ว คริส พอลจะอายุ 36 ปี และอาจพึ่งพาบุคเกอร์วัย 25 ปีเพื่อทำหน้าที่รุกมากกว่านี้ และบุ๊กเกอร์มีประสบการณ์รอบรองชนะเลิศเพื่อสร้างเสริม แม้จะมีโอกาสที่เขาจะทำซีซั่นต่อที่อันดับ 50 ได้ แต่ชั้นสูงและศักยภาพในการปรับปรุงของบุ๊คเกอร์ก็หมายความว่ามันสมเหตุสมผลแล้วที่จะดึงเขาให้สูงขึ้น

โดโนแวน มิตเชลล์ , แจ๊ส
ฤดูกาลที่แล้วเป็นการเลือก All-Star ติดต่อกันเป็นครั้งที่สองของ Mitchell ใน 33.4 นาทีต่อเกม การ์ดยิงปืนทำคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในอาชีพ (26.4) แอสซิสต์ (5.2) และเปอร์เซ็นต์ 3 แต้ม (38.6) เขาอาจถูกรายล้อมไปด้วยพรสวรรค์ที่มากเกินกว่าจะเป็นผู้เล่น 30 แต้มต่อเกม แต่นั่นก็ทำให้มิทเชลล์มีโอกาสที่จะฝึกฝนประสิทธิภาพ การเล่น และการป้องกันของเขา ผู้จัดการแฟนตาซีรู้ดีว่าพวกเขาได้อะไรจากมิตเชลล์ ณ จุดนี้ เขามีชั้นสูงสุดของผู้เล่นที่ไม่ใช่ All-NBA และเป็นตัวเลือกที่ง่ายในรอบที่สามของดราฟต์แฟนตาซีส่วนใหญ่

เจย์เลน บราวน์ , เซลติกส์
หลังจากฤดูกาล All-Star แรกของเขา บราวน์กลับมาที่ Celtics ด้วยความคาดหวังที่สูงกว่า

ด้วยการจากไปของKemba Walkerไปยัง OKC บราวน์และเพื่อนดาราดังJayson Tatumเป็นผู้นำที่ไม่มีปัญหาในบอสตัน การขาดงานของวอล์คเกอร์ควรเปลี่ยนช็อตเพิ่มเติมและโอกาสในการจับบอลเป็นบราวน์ เขาได้ปรับปรุงคะแนนของเขาต่อเกมในแต่ละฤดูกาลทั้งห้าของเขาและยิงได้ดีที่สุดในอาชีพ 76.4 เปอร์เซ็นต์จากแถบการกุศลเมื่อปีที่แล้ว

CJ McCollum , เทรลเบลเซอร์ส
เท้าหักจำกัด McCollum ถึง 47 เกมในฤดูกาลที่แล้ว แต่เขาทำได้ยอดเยี่ยมเมื่อพร้อมใช้งาน เขารวบรวมผลงานการผลิตแฟนตาซีที่ดีที่สุดต่อเกม (อันดับ 42) ตั้งแต่ปี 2016-17 (29) มุ่งหน้าสู่ 2021-22 ผู้จัดการแฟนตาซีมีเหตุผลที่จะร่าง McCollum สูงกว่าปกติเล็กน้อย Damian Lillardข่าวลือการค้าจะบินและถ้าเขากระทำในที่สุดก็มีแนวโน้มที่จะเปิดการใช้งานมากขึ้นสำหรับ McCollum แม้ว่าจะเป็น McCollum ที่แลกมา เขาก็สามารถลงจอดในจุดที่เขาได้รับตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์มากขึ้น และถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเหล่า Blazers ยังคงไม่บุบสลาย McCollum ก็อาจยังคุ้มกับการเลือกรอบที่สี่ในลีก Fantasy ส่วนใหญ่

ระดับ 3
ไทรีส Haliburton , คิงส์
Haliburton กลายเป็นผู้นำในแคมเปญ NBA ครั้งแรกของเขา โดยได้รับเลือกให้เป็นทีม All-Rookie First Team ด้วยคะแนน 13.0 แต้ม, 5.3 แอสซิสต์, 3.0 รีบาวน์, 2.1 แต้ม 3 แต้ม และ 1.3 สตีลต่อการแข่งขัน เขาเป็นนักแม่นปืนที่มีประสิทธิภาพ โดยล้มลง 47.2% ของความพยายามในสนามของเขา (รวมถึง 40.9 เปอร์เซ็นต์ของความพยายามของเขาจากระยะ 3 แต้ม) และ 85.7 เปอร์เซ็นต์ของการยิงของเขาจากแถบการกุศล แม้จะมีมินิล็อกแจมที่คอยคุ้มกันกับDe’Aaron Fox , Buddy HieldและDavion Mitchellมือใหม่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Haliburton จะได้รับเวลาเล่นอย่างมากในแคมเปญปีที่สองของเขา

Buddy Hield ราชา
การผลิตของ Hield ย้อนกลับไปเล็กน้อยในปี 2020-21 แต่เขายังคงทำ 3 วินาที (282) ใน NBA ที่คลิป 39.1 เปอร์เซ็นต์ มุ่งหน้าสู่ปี 2564-2565 Hield ยังคงเป็นภัยคุกคาม 3 จุดที่ยอดเยี่ยม แต่บทบาทของเขาค่อนข้างตกอยู่ในอันตราย การปรากฎตัวของ Tyrese Haliburton สร้างแรงกดดันต่อ Hield และ Kings ก็เกณฑ์ทหารยาม Davion Mitchell ซึ่งเป็นกองหลังที่ดีกว่า Hield มาก มีข่าวลือว่า Hield อยู่ในกลุ่มการค้าขาย แต่หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงก่อนฤดูกาล การร่าง Hield นั้นค่อนข้างจะมีความเสี่ยง

Collin เซกซ์ตัน , ตะลึง
Sexton กำลังจะออกจากฤดูกาล 2020-21 ซึ่งเขายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหมวดหมู่สถิติส่วนใหญ่ และเขาอยู่ในอันดับที่ 74 ในการผลิตแฟนตาซีต่อเกม 24.3 คะแนนต่อเกมของเขานั้นดีเป็นอันดับที่ 18 ใน NBA แม้ว่าสถิติของ Sexton จะยังคงซบเซากับทีมที่ได้รับการปรับปรุงรอบตัวเขา แต่ก็อาจมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วย ในที่สุด นักเตะวัย 22 ปีรายนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในรอบกลาง

เทอร์รี่ โรเซียร์ , ฮอร์เน็ตส์
แม้จะมีการเปิดตัวที่น่าประทับใจของ LaMelo Ball แต่ Rozier ก็สามารถเพิ่มการใช้งานของเขาได้จริงในฤดูกาลที่แล้วและเป็นหนึ่งในความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Fantasy Rozier โพสต์จุดสูงสุดในอาชีพด้วยคะแนน (20.4) แอสซิสต์ (4.2) และขโมย (1.3) ต่อเกม นอกเหนือจากเปอร์เซ็นต์การยิงประตู (45.0%) มุ่งหน้าสู่ปี 2021-22 บทบาทของ Rozier ไม่ควรเปลี่ยนแปลง Devonte’ Grahamถูกส่งไปยังนิวออร์ลีนส์ และในขณะที่ Charlotte นำ Kelly Oubre และJames Bouknightเข้ามา ทีมงานก็มีชุดค่าผสมมากมายให้เลือกใช้

แอนโธนี่ เอ็ดเวิร์ดส์ , ทิมเบอร์วูล์ฟส์
Rookie of the Year รองชนะเลิศ เอ็ดเวิร์ดส์มีฤดูกาลเปิดตัวที่น่ายินดีเป็นส่วนใหญ่ในมินนิโซตา เขาออกสตาร์ทอย่างช้าๆ แต่ระหว่าง 32 เกมสุดท้ายของเอ็ดเวิร์ดส์ เขาทำคะแนนเฉลี่ย 23.3 แต้มจากการยิง 45/34/76, 5.4 รีบาวน์, 3.5 แอสซิสต์ และ 2.1 สตีล-พลัส-บล็อกรวม หากผู้จัดการแฟนตาซีสามารถละทิ้งการเริ่มต้นฤดูกาลมือใหม่ที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างน่ากังวล โปรไฟล์ของเอ็ดเวิร์ดส์ในฐานะผู้ทำประตู 20 แต้มต่อเกมที่มีศักยภาพในปี 2564-2565 ในการแยกการยิงที่ผ่านได้

ปั้นจั่นสีขาว , สเปอร์ส
ไวท์อาจเป็นผู้เล่นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจากไปของ DeMar DeRozan สู่ Bulls ในขณะที่เขาพบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นหนึ่งในสุนัขอัลฟ่าของความผิดสเปอร์ส เขากำลังออกจากฤดูกาลที่แข็งแกร่งในปี 2020-21 ซึ่งเห็นว่าเขาทำผลงานได้ดีในทั้งคะแนน (15.4) และ 3 พอยน์เตอร์ (2.3) ต่อเกม เขาน่าจะทำผลงานได้ดีพอที่จะเป็นตัวเลือกกลางรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาสามารถนำสิ่งอื่น ๆ มาที่โต๊ะได้ เช่น การจ่ายบอล (เสียไปอย่างน้อย 3.5 สลึงต่อเกมในสามฤดูกาลหลังสุด) และแนวรับ (รวมกัน 1.7) บล็อกและขโมยต่อเกมในปี 2020-21)

คาริส เลอเวิร์ต , เพเซอร์ส
LeVert ใช้เวลา 12 เกมกับNetsก่อนที่จะถูกจัดการกับ Pacers ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงJames Hardenสี่ทีม อย่างไรก็ตาม เมื่อไปอินเดียน่า ร่างกายของเขาเผยให้เห็นมะเร็งไตข้างซ้าย เขาเข้ารับการผ่าตัดเพื่อจัดการกับมวลและสามารถกลับมาได้ในเดือนมีนาคม เขาลงเล่นให้ทีมใหม่ 35 เกม และทำคะแนนเฉลี่ย 20.7 แต้ม 4.9 แอสซิสต์ 4.5 รีบาวด์ และ 1.5 สตีล ใน 32.9 นาที นอกเหนือจากเกมที่พลาดไป แคมเปญ 2020-21 ของ LeVert ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอาชีพของเขา เนื่องจากเขาอยู่ในอันดับที่ 55 ใน Fantasy ในการผลิตต่อเกม มุ่งหน้าสู่ปี 2021-22 LeVert ควรยังคงเป็นการ์ดยิงเริ่มต้นของ Pacers และจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีการใช้งานมากที่สุดในทีมควบคู่ไปกับDomantas SabonisและMalcolm Brogdon. อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเลือก LeVert ให้สูงที่สุดเท่าที่รอบที่สี่หรือห้า ผู้จัดการทีม Fantasy ควรพิจารณาประวัติการบาดเจ็บที่กว้างขวางของเขา (ไม่รวมถึงมะเร็งไต) อาการบาดเจ็บเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ LeVert ตกไปอยู่อันดับที่ 20 ใน NBA Draft ปี 2016 และเขาได้ลงเล่นมากกว่า 57 เกมในอาชีพค้าแข้งของเขาเพียงครั้งเดียว

ระดับ 4
บ็อกดาน บ็อกดาโนวิช , เหยี่ยว
อาการบาดเจ็บที่ขาทำให้บ็อกดาโนวิชเหลือ 44 เกมในฤดูกาลที่แล้ว แต่เขาเล่นได้ดีมากในการเดบิวต์กับเหยี่ยว เขาเล่นบทบาทซุปเปอร์แมน โดยดู 29.7 นาทีต่อเกมและคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในอาชีพ (16.4), รีบาวน์ (3.6), ขโมย (1.1), เปอร์เซ็นต์การยิงประตู (47.3), เปอร์เซ็นต์ 3 แต้ม (43.8) ทำ 3 วินาที (3.3) และเปอร์เซ็นต์การโยนโทษ (90.9) ผู้จัดการแฟนตาซีไม่ควรคาดหวังการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับ Bogdanovic ในปี 2564-2564

ดิลลอน บรู๊คส์ , กริซลี่ส์
บรู๊คส์กำลังจะปิดฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขาในฐานะมือโปร โดยเน้นที่การแข่งขันเพลย์ออฟที่น่าประทับใจ ในฤดูกาลปกติ เขาอยู่ในอันดับที่ 126 ในเกมแฟนตาซีต่อเกมด้วยคะแนนเฉลี่ย 17.2 แต้ม 2.9 รีบาวน์ 2.3 แอสซิสต์ และ 1.2 สตีล บทบาทของบรู๊คส์จะยังคงเหมือนเดิมในปี 2564-2564 ผู้จัดการแฟนตาซีมีเหตุผลที่จะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาของเขาหลังจากการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของ Grizzlies ดังนั้นการร่างเขาให้อยู่ใน 100 อันดับแรกจึงเป็นสิ่งที่ป้องกันได้

นิกเคล อเล็กซานเดอร์-วอล์คเกอร์ , เพลิแกนส์
นกกระทุงแยกทางกับทั้ง Lonzo Ball และEric Bledsoeในยุนี้ ดังนั้น Alexander-Walker จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะรับบทบาทที่ใหญ่กว่ามากในฤดูกาล NBA ที่สามของเขา Alexander-Walker ออกสตาร์ท 13 นัดในปี 2020-21 ได้ 19.0 คะแนน, 5.0 รีบาวน์, 3.0 แอสซิสต์, 1.1 สตีล, 0.7 บล็อค และ 3.1 3 วินาทีต่อเกม (41.2 เปอร์เซ็นต์ 3PT) แม้ว่าเขาจะทำร้ายผู้จัดการทีมในสนามฟุตบอลและเปอร์เซ็นต์การโยนโทษ แต่ผลิตภัณฑ์ของเวอร์จิเนียเทคต้องอยู่ในรายชื่อผู้เข้าชิง Fantasy Breakout

มาร์คัส สมาร์ทเซลติกส์
ด้วยเซลติกส์ที่เพิ่มเดนนิสชโรเดอร์ในหน่วยงานอิสระหลังจากไม่มี Kemba Walker มันไม่ชัดเจนว่าสมาร์ทจะเริ่มต้นที่จุดการ์ดหรือการ์ดยิงปืน ไม่ว่าเขาจะดูมากกว่า 30 นาทีต่อเกมและจะเป็นหนึ่งในผู้สร้างเกมรุกของเซลติกส์ ฤดูกาลที่แล้วเขาเฉลี่ย 5.7 แอสซิสต์สูงในอาชีพการงานต่อเกม เขายังเป็นผู้นำการป้องกันของทีมและมีค่าเฉลี่ย 2.0 ขโมยบวกบล็อกสำหรับอาชีพของเขา

เควิน พอร์เตอร์ , ร็อคเก็ตส์
พอร์เตอร์ไม่เห็นด้วยกับการจัดการของคาวาเลียร์เมื่อเริ่มต้นฤดูกาล 2020-21 และเขาถูกส่งไปที่ฮูสตันในเดือนมกราคมเพื่อคัดเลือกรอบที่สอง พอร์เตอร์ลงเล่น 26 เกม (23 นัด) กับร็อคเก็ตส์ เฉลี่ย 16.6 แต้ม 6.3 แอสซิสต์ และ 3.8 รีบาวน์ การยิงแยก (43/31/73) ทิ้งสิ่งที่ต้องการ แต่เขายังไม่ถึง 82 เกม NBA ที่เล่น ในขณะที่พอร์เตอร์เป็นจุดโฟกัสของสร้างเขายังจะต้องสัมผัสร่วมกับ Jalen สีเขียวและจอห์นกำแพง ไม่น่าแปลกใจเลยที่ตัวเลขของ Porter ค่อนข้างนิ่ง และตัวบ่งชี้หลักของความคืบหน้าน่าจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

จอร์แดน คลาร์กสัน , แจ๊ส
ชายคนที่หกแห่งปีที่ครองราชย์กำลังจะออกจากปีแห่งอาชีพของแจ๊ส ในเวลา 26.7 นาทีต่อเกม คลาร์กสันทำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุดในอาชีพ 18.4 แต้มด้วย 4.0 รีบาวน์และ 2.5 แอสซิสต์ ในฐานะผู้พิทักษ์คนแรกที่ยิง 8.8 3 พอยน์เตอร์ต่อเกม ประสิทธิภาพของคลาร์กสัน (42.5% FG) ทิ้งสิ่งที่ต้องการ แต่เขาให้ความผิดเพียงพอที่จะแอบเข้าไปใน 100 อันดับแรกในลีกแปดประเภทเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ยูทาห์กลับมาในรายชื่อเดิมกับฤดูกาลที่แล้ว ดังนั้นบทบาทของคลาร์กสันจึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่

มาลิก บีสลีย์ , ทิมเบอร์วูล์ฟส์
ในฤดูกาลแรกเต็มของเขาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ Timberwolves บีสลีย์ทำคะแนนเฉลี่ย 19.6 แต้มต่อเกมและยิงได้ 39.9 เปอร์เซ็นต์จาก 3 เกม ปัญหาคือเขาเล่นใน 37 เกมเท่านั้น เนื่องจากถูกระงับและอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายทำให้เขาต้องพัก 35 เกม ‘ 39 การแข่งขันรอบสุดท้าย เมื่อเปิดใช้งาน Beasley เป็นหนึ่งในเกมยิง 3 แต้มที่ประเมินค่าต่ำที่สุดในลีก (8.7 3PA/G ในฤดูกาลที่แล้ว) บีสลีย์จะเข้าสู่ปี 2021-22 โดยเป็นตัวจริงที่คาดการณ์ไว้บนปีกข้างเคียงคู่กับแอนโธนี่ เอ็ดเวิร์ดส์ การ์ดปีสอง สำหรับทีมระดับกลาง ทิมเบอร์วูล์ฟส์มีหลายปากให้อาหาร ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่บีสลีย์จะยอมเสียลูกยิงให้คาร์ล-แอนโธนี่ทาวน์และดีแองเจโล รัสเซลล์มากขึ้น รวมถึงเอ็ดเวิร์ดส์ที่เติบโตในช่วงปลายฤดูกาลขณะที่บีสลีย์อยู่บนหิ้ง

ระดับ 5
วิลล์ บาร์ตัน , นักเก็ตส์
Barton เป็นหนึ่งในผู้เล่นแฟนตาซีที่ขึ้นๆ ลงๆ ในแต่ละปีนับตั้งแต่เข้าร่วม Nuggets ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประวัติอาการบาดเจ็บของเขา เนื่องจากเขาลงเล่นไปเพียง 157 เกมในสามฤดูกาลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักเตะวัย 31 ปีรายนี้ยังมีศักยภาพที่จะมีฤดูกาลที่ดีที่สุดในอาชีพค้าแข้งของเขา นักเก็ตจะไม่มีจามาล เมอร์เรย์ (เข่า) ตลอดฤดูกาล 2021-21 ซึ่งน่าจะส่งบอลให้บาร์ตันบ่อยขึ้น ในขณะที่นักเก็ตมีตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ เช่นMonte Morris , Facundo Campazzo , Austin Riversและแม้แต่Aaron Gordon – Barton เป็นชิ้นส่วนกาวหลายตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมที่สามารถทำทุกอย่างที่น่ารังเกียจ

อีวาน โฟร์เนียร์ , นิกส์
ในเดือนสิงหาคมปี 2564 Fournier ตกลงเซ็นสัญญากับนิกส์เป็นเวลาสี่ปีมูลค่า 78 ล้านดอลลาร์ Fournier กำลังแล่นผ่านฤดูกาลอื่นที่มีประสิทธิผลด้วยเวทมนตร์และกำลังก้าวไปสู่การสร้างคะแนนสูงสุดต่อเกมในอาชีพการงาน (19.7) ก่อนที่เขาจะได้รับมอบหมายให้บอสตัน ในปี 2021-22 โฟร์นิเยร์จะลงเล่น 30 นาทีต่อเกมไปทางเหนือ เนื่องจากโค้ช Tom Thibodeau ชอบที่จะออกสตาร์ทให้นานขึ้น นักเตะวัย 29 ปีควรได้รับโอกาสในการจับและยิงมากมายโดยวอล์คเกอร์และจูเลียส แรนเดิลควบคุมการครองบอลส่วนใหญ่

เควิน ฮิวเตอร์ , ฮอว์กส์
มุ่งหน้าสู่ปี 2021-22 บทบาทของ Huerter ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก Hawks แทบไม่เคลื่อนไหวในช่วงยุ มีความเป็นไปได้ที่เขาจะมองเห็นไม่กี่นาทีหากCam Reddishก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง De’Andre Hunterจะมีสุขภาพแข็งแรงหลังจากหายไปจากฤดูกาลที่แล้วซึ่งขัดขวางเส้นทางของ Huerter ในการเล่นที่ง่าย ถึงกระนั้น Huerter ควรจะสามารถรวบรวมนาทีที่หกได้อย่างง่ายดายและให้การยิง 3 จุดและการเล่นรอง

เซทแกง , 76ers
นักแม่นปืนกำลังจะออกจากฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขา โดยอยู่ในอันดับที่ 150 ในแฟนตาซี (ต่อเกม) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 12.5 แต้ม 2.7 แอสซิสต์ 2.4 รีบาวด์ และที่โดดเด่นที่สุดคือ 2.2 3 วินาทีใน 28.7 นาที ฤดูกาลที่แล้วเป็นฤดูกาลที่สี่ของ Curry ใน 6 อันดับแรกด้วยเปอร์เซ็นต์ 3 คะแนน (45.0) และเขาถือเปอร์เซ็นต์ 3 ที่ดีที่สุดของผู้เล่นที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด (44.4)

Josh Hart , นกกระทุง
ฮาร์ทปรากฏตัวในเกมเพียง 47 เกมเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หลากหลายในฤดูกาลที่แล้ว แต่เขารวบรวมอีกฤดูกาลที่แข็งแกร่งในฐานะชายคนที่หกที่ไม่เหมือนใครของ Pelicans Hart มีค่ามากกว่าในชีวิตจริงในฐานะผู้เล่นอรรถประโยชน์ที่สามารถเล่นได้มากกว่าสี่ตำแหน่งในบางสถานการณ์ สำหรับข้อบกพร่องทั้งหมดของเขา นกกระทุงได้ทำสัญญากับเขาเป็นเวลาสามปีมูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ในช่วงยุ โดยบอกว่าองค์กรเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเตะวัย 26 ปี และเขาควรจะเห็นนาทีในวัย 20 ต่อไป

Eric Bledsoe นกกระทุง
หลังจากกลับมาจากมิลวอกี ตัวเลขของเบลดโซลดลงในฤดูกาลเดียวกับนกกระทุง การ์ดเฉลี่ยเพียง 12.2 คะแนน 3.8 ผู้ช่วยและ 3.4 รีบาวน์ใน 29.7 นาที เขายังยิงหยาบ 42/34/69 ผลลัพธ์ที่ไม่น่าแปลกใจคือ Bledsoe โพสต์ผลงานแฟนตาซีต่อเกมที่แย่ที่สุดของเขา (อันดับ 203) ตั้งแต่ปี 2011-12 (อันดับ 327) ด้วย Clippers เขาน่าจะสำรองReggie Jacksonหรือเริ่มที่การ์ดยิง ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด มีโอกาสที่ดีที่เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับหน่วยที่สอง เนื่องจากเขามักจะไม่แสดงพร้อมกับผู้เริ่มต้นเมื่อขนาบข้างด้วยแจ็คสันและพอล จอร์จ มีโอกาสสำหรับ Bledsoe ที่จะมีการฟื้นฟูบ้าง แต่ก็ยุติธรรมที่จะสงสัยว่าเด็กอายุ 31 ปีชนกำแพงหรือไม่

ไทเลอร์ เฮอร์โร , ฮีท
หลังจากการเล่นเพลย์ออฟที่น่าประทับใจในฟองสบู่ระหว่างรอบตัดเชือกปี 2020 ในฐานะมือใหม่ Herro ถูกมองว่ามีข้อดีมากมายในฐานะนักเรียนปีที่สองในฤดูกาลที่แล้ว ในขณะที่เขาปรับปรุง มันไม่ใช่การก้าวกระโดดที่ผู้จัดการแฟนตาซีคาดหวัง มุ่งหน้าสู่ปี 2021-22 มีปัจจัยที่ขัดแย้งกันเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพการผลิตของ Herro เขาอายุ 21 ปี ได้ก้าวขึ้นมาในฤดู และทำการปรับปรุง แต่ฮีตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงยุ – เพิ่มKyle LowryและรักษาVictor Oladipo ไว้ – หมายความว่า Herro ไม่จำเป็นต้องทำคะแนน 15 แต้มทุกคืนเพื่อให้ Heat ชนะ เป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่จะคาดหวังให้เขาติดอยู่ใน 100 อันดับแรก แต่นั่นก็ยังห่างไกลจากหลักประกันที่จะต้องจ่าย

ดันแคน โรบินสัน , ฮีท
มีผู้เล่นเพียงสองคนเท่านั้นที่ตี 3 ได้มากกว่าโรบินสันในสองฤดูกาลที่ผ่านมา (520) – Damian Lillard (545) และ Buddy Hield (553) – แต่ Robinson มีเปอร์เซ็นต์ที่ดีที่สุด (42.7) จากทั้งสามคน แม้ว่าโรบินสันจะทำอย่างอื่นในสนามเพียงเล็กน้อย (แม้ว่าเขาจะเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วก็ตาม) เขาก็ยังสามารถรั้งอันดับที่ 137 ในการผลิตต่อเกมในฤดูกาลที่แล้ว มุ่งหน้าสู่ 2021-22 ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงสำหรับ 27 ปีจากมิชิแกน

แกรี่ เทรนต์, แร็พเตอร์ส
หลังจากสองฤดูกาลครึ่งในพอร์ตแลนด์ เทรนต์ได้รับข้อตกลงการค้ากับแร็พเตอร์สในปีที่แล้ว กับโตรอนโต้ เทรนต์ลงเป็นตัวจริง 15 จาก 17 เกมและโพสต์ 16.2 แต้ม 3.6 รีบาวด์ 1.1 สตีล และ 2.6 ทำ 3 วินาที ในช่วงเวลา 31.8 นาทีต่อเกม เมื่อ Kyle Lowry ย้ายไปไมอามี ทีม Raptors ตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่า Trent ควรเป็นการ์ดยิงคนใหม่และเซ็นสัญญากับเขาเป็นเวลาสามปี ด้วยPascal Siakam ที่ทุกข์ทรมานจากการผ่าตัดไหล่และลือกันว่าอยู่ในบล็อกการค้า มีโอกาสที่ดีที่ Trent จะถูกบังคับให้ยิงมากกว่านี้

จาเลน กรีน จาก Rockets
การเลือกหมายเลข 2 ในร่างปี 2021 กรีนอาจเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชั้นเรียน แต่เกมของเขาอาจไม่ได้ช่วยให้การผลิตแฟนตาซีแข็งแกร่งในทันที กรีนเป็นการ์ดคนแรกที่ยิงกระโดดได้อย่างสวยงาม กรีนน่าจะยิงได้มากและสามารถเป็นผู้นำมือใหม่ในการทำคะแนนได้ แต่เขาไม่ใช่ผู้ส่งบอล ตัวรับ หรือแนวรับชั้นยอด ดังนั้นเมื่อพูดถึงแฟนตาซี เขาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เคด คันนิงแฮม หรือแม้แต่จาเลน ซักส์ ถึงกระนั้น Green คาดการณ์ว่าจะเป็นแหล่งที่แข็งแกร่งของคะแนนและ 3 พอยน์เตอร์ และหากเขาสามารถชิปในแอสซิสต์และขโมย 1.0 แต้มต่อเกม เขาก็สามารถทำลาย 100 อันดับแรกได้เช่นเดียวกับที่แอนโธนี่ เอ็ดเวิร์ดส์ทำเมื่อปีที่แล้ว

Donte DiVincenzo , บัคส์
ฤดูกาลที่แล้ว ผู้รักษาประตูปี 3 ทำได้ 27.5 นาทีต่อเกม และทำสถิติสูงสุดในอาชีพค้าแข้งเกือบทั่วทั้งกระดาน เฉลี่ย 10.4 คะแนน, 5.8 รีบาวน์, 3.1 แอสซิสต์ และ 1.1 สตีล DiVincenzo ควรเริ่มต้นที่การ์ดยิงอีกครั้งและมองเห็นได้เกือบ 30 นาทีต่อคืน เขาไม่มีการแข่งขันที่สำคัญในตำแหน่งนี้ แม้ว่าPat Connaughton , Grayson Allen , George Hillและบางทีแม้แต่Rodney Hoodก็จะมีค่ำคืนของพวกเขา ด้วยโครงสร้างที่เป็นที่ยอมรับของ Milwaukee ทำให้ DiVincenzo มีที่ว่างไม่มากที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่

ทิม ฮาร์ดอเวย์ จากMavericks
ฮาร์ดอเวย์ลงเล่น 70 เกมในช่วงเต็มฤดูกาลที่สองของเขาในดัลลาส เฉลี่ย 16.6 แต้มใน 28.4 นาทีต่อเกม มันเป็นฤดูกาลที่สองติดต่อกันที่ Hardaway ยิงได้มากกว่า 39.0 เปอร์เซ็นต์จาก 3 ความสามารถในการทำคะแนนของเขาทำให้เขาเป็นตัวเลือกการสตรีมที่น่าสนใจ แต่ถ้าคุณไม่จับเขาได้ในช่วงที่ร้อนแรงการผลิตเสริมของเขาอาจจะน้อย

วิคเตอร์ โอลาดิโป ฮีต
ระหว่างการคุมทีม Pacers, Rockets และ Heat เมื่อฤดูกาลที่แล้ว Oladipo ทำคะแนนเฉลี่ย 19.8 แต้ม 4.8 รีบาวด์ 4.6 แอสซิสต์ และ 1.4 ขโมยใน 32.7 นาที ซึ่งทำให้เขาอยู่ในอันดับที่ 81 ใน Fantasy ต่อเกม อย่างไรก็ตาม เขาปรากฏตัวในเกมเพียง 33 เกม รวมถึงสี่เกมกับไมอามี ก่อนจะได้รับบาดเจ็บที่สี่เหลี่ยมด้านขวาที่ผ่าตัดอีกครั้ง ทำให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งผู้จัดการทีมแฟนตาซีควรพิจารณารับโอลาดิโปในดราฟต์มาตรฐานรอบสุดท้ายเพียงเพราะเชื้อสายของเขา ในฐานะออลสตาร์ 2 สมัยที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลนี้

โคบี้ ไวท์ , บูลส์
ไวท์ทำให้จุดจบของแคมเปญหน้าใหม่ของเขากลายเป็นบทบาทเริ่มต้นที่เกือบเต็มเวลากับบูลส์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาเห็น 31.2 นาทีต่อเกมและเฉลี่ย 15.1 แต้ม 4.8 ผู้ช่วยและ 4.1 รีบาวน์ ระหว่างยุที่ Bulls ได้นำ Lonzo Ball และAlex Caruso เข้ามา ไม่ต้องพูดถึง DeMar DeRozan นอกจากนี้ Zach LaVine ยังอยู่ใกล้ ๆ และจะใช้ปริมาณมาก ขณะนี้มีทหารรักษาพระองค์จำนวนมากในชิคาโก และยังไม่ชัดเจนว่าไวท์จะเข้าข้างใคร

Klay ธ อมป์สัน , นักรบ
ธอมป์สันไม่ได้เล่นในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากทั้ง ACL ขาดและ Achilles ฉีกขาด Warriors กล่าวว่าเขาควรจะพร้อมในวันคริสต์มาส ซึ่งจำกัดศักยภาพแฟนตาซีของเขา แต่ไม่ได้ทำให้เขาไม่สามารถร่างได้ เป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากนักเตะวัย 31 ปี เนื่องจากอายุและประวัติอาการบาดเจ็บที่ผ่านมา แม้ว่าเขาจะมีสุขภาพดี แต่ก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาพักผ่อนอย่างเต็มที่และนั่งเอนหลัง การดราฟท์ทอมป์สันจะดีเพียงใดหากลีกของคุณขึ้นอยู่กับจำนวนตัวสำรองที่บาดเจ็บเป็นอย่างมาก ถ้าเขาทำจริง เปิดตัวในวันคริสต์มาส เขาจะพลาด 32 เกมแรกของโกลเด้นสเตทไปแล้ว

เจรามี แกรนท์, Pistons
หลังจากที่มามาจากเดนเวอร์ในหน่วยงานอิสระ, แกรนท์ได้ออกไปเริ่มต้นที่สีแดงร้อนและมองทุกบิตเป็นส่วนหนึ่งของผู้เล่นที่พร้อมที่จะทำให้ก้าวกระโดดจากที่เล่นบทบาทที่ดีให้กับเส้นเขตแดน-All-Star เมื่อฤดูกาลผ่านไป และชะตากรรมของ Pistons ก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ การผลิตของ Grant ค่อยๆ ลดลง แต่เขายังคงทำลายจุดสูงสุดในอาชีพของเขาในหมวดหมู่สำคัญๆ หลายประการ รวมถึงแต้ม แอสซิสต์ 3 วินาที และเปอร์เซ็นต์การโยนโทษ เมื่อ Cade Cunningham ก้าวเข้าสู่อนาคตที่ชัดเจนของแฟรนไชส์ในดีทรอยต์ บทบาทของ Grant ก็เริ่มคลุมเครือขึ้นเล็กน้อย แต่ถึงแม้คันนิงแฮมจะรับช่วงต่อในฐานะคนดูแลบอลหลัก แกรนท์ก็ควรจะสามารถเฟื่องฟูในฐานะตัวเลือกหมายเลข 2 ซึ่งเป็นบทบาทที่เขาน่าจะเหมาะสมกว่าอยู่แล้ว

ระดับ 4
แอนดรูว์ วิกกินส์ Warriors
ไม่มีใครอ้างว่า Wiggins เป็นผู้เล่นที่สนุกที่สุดใน Fantasy แต่เขาเติบโตอย่างเงียบ ๆ เป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพในการร่างในช่วงกลางหลัง วิกกินส์จบอันดับที่ 89 ต่อเกมในฤดูกาลที่แล้ว (8 แมว) แต่เขากระโดดขึ้นไปอยู่ใน 50 อันดับแรกในมูลค่ารวม เนื่องจากขาดเกมในฤดูกาลปกติเพียงเกมเดียว ด้วย Klay Thompson ที่จะกลับมาในเดือนธันวาคมและ Warriors เพิ่ม Otto Porter และ Nemanja Bjelica บวกกับปีกลอตเตอรีคู่หนึ่งมีโอกาสที่ Wiggins จะถอยกลับเล็กน้อย แต่ด้วย Golden State ที่ผลักดันให้กลับมาแย่งชิงตำแหน่ง การเลือกหมายเลข 1 เดิมควรยังคงทำหน้าที่เป็นตัวเลือกการให้คะแนนรองที่แข็งแกร่งซึ่งเพิ่ม 3 พอยน์เตอร์ (2.0 ต่อเกมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว) และเป็นแหล่งใต้เรดาร์ของ บล็อกและขโมย (1.9 รวมฤดูกาลที่แล้ว 1.8 รวมในปี 2019-20)

นอร์แมน พาวเวลล์ เทรลเบลเซอร์ส
หลังจากสี่ฤดูกาลใน NBA ครั้งแรก เส้นทางสูงสุดของพาวเวลล์ยังไม่ชัดเจน แต่เขาได้พัฒนาเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมและอยู่บนชั้นสูงในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมา พาวเวลล์ไม่ได้เสนอคะแนนและขโมยให้มากนัก แต่เปอร์เซ็นต์ของเขาเป็นข้อดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เล่นที่พยายามทำแต้มสูงสุดในอาชีพ 6.0 3s ต่อเกมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว (41.1% 3PT) หลังจากเซ็นสัญญาขยายเวลาอันมีกำไรในช่วงยุทโธปกรณ์ พาวเวลล์ควรเข้าแถวเพื่อชดใช้บทบาทของเขาในฐานะภัยคุกคามแบบจับแล้วยิงในนาทีสูงถัดจาก Damian Lillard และ CJ McCollum

De’Andre Hunter, เหยี่ยว
อาการบาดเจ็บที่เข่าทำให้ฮันเตอร์หลุดจากการแข่งขัน ซึ่งทำได้เฉลี่ย 17.9 คะแนน (จากเปอร์เซ็นต์ยอด) 5.6 รีบาวน์ 2.3 แอสซิสต์ 0.9 ขโมย และ 1.8 3 วินาทีจาก 17 เกมแรกของเขา หลังจากเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าครั้งที่ 2 เมื่อเดือนมิถุนายน ความหวังก็คือฮันเตอร์จะลงสนามในแคมป์ฝึกซ้อมได้ แต่เขาก็ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอยู่บ้าง ฮันเตอร์จะเริ่มต้นที่ปีก แต่เขายังจัดการกับแผนภูมิความลึกที่แออัดซึ่งมีเควิน Huerter, Cam Reddish, Danilo Gallinari, John Collins, Solomon Hill และ Jalen Johnson มือใหม่ที่จะแข่งขันกันเพื่อนาทีที่สม่ำเสมอในระดับที่แตกต่างกัน

ไคล์ แอนเดอร์สัน, กริซลี่ส์
หลังจากฤดูกาล 2019-20 ตกต่ำ แอนเดอร์สันก็เด้งกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยคะแนนสูงสุดในอาชีพ (12.4 PPG), แอสซิสต์ (3.6 APG) และ 3 วินาที (1.4 15:00 น./กรัม) ต่อเกมในฤดูกาลที่แล้ว เขาไม่มีเพดานสูง แต่ความสามารถของแอนเดอร์สันในการมีส่วนร่วมในแทบทุกหมวดน่าจะทำให้เขาอยู่ในส่วนผสมเพื่อจบ 90 อันดับแรกอีกครั้งในฤดูกาลนี้ ในอดีต การยิงลูกโทษถือเป็นความรับผิดที่ใหญ่ที่สุดของแอนเดอร์สัน แต่เขาได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นเป็น 78.3 เปอร์เซ็นต์เมื่อฤดูกาลที่แล้วหลังจากยิงได้ 66.7 และ 57.8 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับจากสองแคมเปญก่อนหน้า

แฮร์ริสัน บาร์นส์ คิงส์
ทหารผ่านศึกเก้าปีเป็นเหมือน Khris Middleton หรือ Andrew Wiggins เวอร์ชั่นที่น่าเบื่อยิ่งกว่า ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับเกมของ Barnes แต่เขาเป็นผู้สนับสนุนแต้ม-รีบาวด์ที่สม่ำเสมอซึ่งยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีสำหรับอย่างน้อย 1.5 3 พอยน์เตอร์ต่อเกม ไม่ว่าเขาจะสามารถรักษาการกระโดดในการช่วยในฤดูกาลที่แล้วได้หรือไม่ (สูงในอาชีพ 3.5 ต่อเกม) ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นตัวกำหนด Fantasy ของเขากลับหัวกลับหาง

โบยาน บ็อกดาโนวิช, แจ๊ส
หลังจากจบฤดูกาลติดต่อกันเป็นฤดูกาลที่ 3 โดยเฉลี่ยอย่างน้อย 17.0 แต้ม, 3.9 รีบาวด์, 1.9 แอสซิสต์ และ 2.0 3 วินาที ผู้จัดการทีมแฟนตาซีรู้ว่าจะคาดหวังอะไรจากบ็อกดาโนวิช ประสิทธิภาพโดยรวมของเขาลดลงเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ Bogdanovic ยังคงเป็นมือปืน 3 แต้ม 40 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักแม่นปืนที่ดีที่สุดในลีกที่แถบการกุศล

คาวาย ลีโอนาร์ด คลิปเปอร์ส
แม้จะสุขภาพแข็งแรงดี ลีโอนาร์ดจะเล่นกี่เกมก็เป็นคำถามสำคัญเสมอ และเนื่องจากเขาเข้ารับการผ่าตัดในเดือนกรกฎาคมเพื่อซ่อมแซม ACL ที่ฉีกขาดบางส่วน เขาจึงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยากที่สุดในการคาดการณ์ในฤดูกาลนี้ ถ้าลีโอนาร์ดสามารถเล่นได้ 20 เกมและดูเหมือนตัวเองใน All-NBA ของเขาเป็นส่วนใหญ่ เขาจะมีโอกาสเป็นผู้เล่นที่ส่งผลกระทบอย่างมากในจุดสำคัญในฤดูกาลสำหรับผู้จัดการทีมแฟนตาซี แต่มันคาิลีโอนาร์ดที่เราจัดการกับดังนั้นมันจะเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจถ้าเขาคิดถึงฤดูกาลปกติทั้งหมด? เมื่อถึงจุดหนึ่ง ข้อดีก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยง แต่ผู้จัดการแฟนตาซีทุกคนที่ลงทุนใน Leonard ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจุด IR ระยะยาว

Miles Bridges, Hornets
จากการที่กอร์ดอน เฮย์เวิร์ดหายไปในช่วงท้ายฤดูกาล บริดเจสทำประตูได้เป็นสองเท่าในปีที่ 21 จาก 21 เกมติดต่อกัน ในช่วงนั้นเขาเฉลี่ย 19.9 คะแนน, 6.8 รีบาวน์, 2.9 แอสซิสต์, 1.0 บล็อก, 0.8 ขโมยและ 3.0 3 พอยน์เตอร์ต่อเกม เฮย์เวิร์ดที่มีสุขภาพดี บวกกับการเพิ่มของ Kelly Oubre จะลดภาระงานของบริดเจสลงอย่างแน่นอน แต่เขาแสดงให้เห็นมากพอในฤดูกาลที่แล้วที่จะมีบทบาทมากขึ้น ยังมีล็อกแจมอยู่ข้างหน้ามากพอที่จะระงับความตื่นเต้นบางอย่างเมื่อร่างจดหมายเข้าใกล้

โจนาธาน ไอแซค จาก Magic
เซฟสำหรับฤดูกาล 2018-19 ซึ่งเขาปรากฏตัวใน 75 เกม ไอแซคได้รับบาดเจ็บสาหัส เขาเล่นเพียง 27 เกมในฐานะมือใหม่และปรากฏตัวเพียง 34 เกมในปี 2019-20 ก่อนที่จะล้มลงพร้อมกับ ACL ที่ขาดและวงเดือนที่กีดกันเขาไปตลอดปี 2020-21 เมื่อมีให้ Isaac เป็นทรัพย์สินแฟนตาซีที่ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดในลีกทั้งหมด แต่จนกว่าเขาจะพิสูจน์ว่าเขาสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ เขาก็ต้องลดราคาในคืนดราฟท์

ระดับ 5
อาร์เจ บาร์เร็ตต์, นิกส์
การเลือกหมายเลข 3 ในปี 2019 กำลังจะมาจากแคมเปญปีที่สองที่ดี-ไม่ดี แต่เขาแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงในสองประเด็นสำคัญ: การยิง 3 แต้มและการยิงลูกโทษ ในฐานะมือใหม่ บาร์เร็ตต์ยิงลูกโทษได้เพียง 61.4 เปอร์เซ็นต์ แต่เขาเพิ่มตัวเลขนั้นเป็น 74.6 เปอร์เซ็นต์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว ในทำนองเดียวกัน เขาเพิ่มขึ้นจาก 32.1 เป็น 40.1 เปอร์เซ็นต์จากตัวเมือง ขณะที่เพิ่มระดับเสียงจาก 3.5 เป็น 4.3 ครั้งต่อเกม บาร์เร็ตต์ยังคงต้องการเป็นผู้เล่นแนวรับที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อดมกลิ่นค่า 100 อันดับแรก แต่มีเหตุผลให้เชื่อว่าเขาจะก้าวหน้าต่อไปเมื่อเขาได้รับประสบการณ์ คำถามที่ใหญ่ที่สุดคือนิกส์นำทีมกลับมาเกือบทั้งรายชื่อ บวกกับการเพิ่ม Evan Fournier จะส่งผลกระทบต่อภาระงานที่น่ารังเกียจของ Barrett

ซัดดิก เบย์, Pistons
หนึ่งในผู้เล่นหน้าใหม่ในฤดูกาลที่แล้ว เบย์เล่นใน 70 เกมและเป็นที่ยอมรับในทันทีว่าเป็นนักแม่นปืน 3 แต้มที่ยอดเยี่ยมและมีปริมาณมาก การมาถึงของ Cade Cunningham หมายความว่าทุกอย่างจะแตกต่างออกไปเล็กน้อยใน Detroit ในฤดูกาลนี้ แต่ Bey แสดงให้เห็นมากพอจนยากที่จะจินตนาการว่าเขาจะไม่เริ่มต้นเพียงเล็กน้อยในวันเปิดงาน

Kelly Oubre, แตน
หลังจากเริ่มต้นฤดูกาลอย่างเชื่องช้า Oubre เด้งกลับมาและค่อยๆ ฟื้นฟูค่าของเขาเป็น 15.4 แต้ม, 6.0 รีบาวน์, 1.3 แอสซิสต์, 1.0 ขโมย, 0.8 บล็อค และ 1.6 3 วินาทีจากทั้งหมด 55 นัด ดีสำหรับค่าโดยรวมที่ 122 ต่อเกม การย้ายมาที่ชาร์ล็อตต์ อูเบรอน่าจะเริ่มต้นฤดูกาลโดยหนุนหลังกอร์ดอน เฮย์เวิร์ดและพีเจ วอชิงตัน ข้างหน้า แต่เขาจะต่อสู้กับไมล์ส บริดเจสเป็นเวลาไม่กี่นาที ในที่สุด Bridges vs. Oubre จะเป็นการต่อสู้ที่ต้องจับตาดู แม้ว่าการบาดเจ็บของ Hayward หรือ Washington สามารถเปิดประตูให้กับผู้เล่นทั้งสองได้

รอยซ์ โอนีล, แจ๊ส
ในฐานะผู้เล่นสวมบทบาทเป็นฝ่ายตั้งรับ O’Neale ไม่ใช่ผู้เล่นแนวแฟนตาซีแบบดั้งเดิม แต่เขากลับคืนค่าสูงสุด 90 อันดับแรกอย่างเงียบ ๆ ในลีกแปดประเภทเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ต้องขอบคุณส่วนใหญ่ที่ขาดเกมประจำฤดูกาลเพียงเกมเดียว O’Neale ทำได้เพียงสองเกมในสามฤดูกาลที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เขาชดเชยสถิติการนับที่ค่อนข้างท่วมท้น ถึงกระนั้น O’Neale ยังเป็นตัวตอบสนองที่ยอดเยี่ยมสำหรับขนาดของเขา (6.8 เกมสวมบทบาทเมื่อฤดูกาลที่แล้ว) และเขาก็เติบโตขึ้นเป็นตัวเลือกในการจับแล้วยิงล้มลงจากระยะไกล (1.5 15:00 น./กรัม; 38.5% 3PT)

Kyle Kuzma พ่อมด
Kuzma พบวิธีใหม่ในการเอาชนะฤดูกาลที่แล้วในลอสแองเจลิส และการแสดงที่หายนะในรอบที่ 1 กับทีม Suns เป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับเลอบรอน เจมส์และเลเกอร์สหน้าออฟฟิศ ซึ่งยินดีที่จะรวมนักเตะวัย 26 ปีรายนี้ไว้ในทีมรัสเซลล์ เวสต์บรูก ซื้อขาย. เครดิตของเขาแสดงให้เห็น Kuzma บางสัญญาณของความคืบหน้าในช่วงฤดูกาลปกติรวมทั้งยิงร้อยละ 36.1 จาก 3 หลังจาก toiling ใน low-30s ในสองฤดูกาลก่อนหน้านี้ แต่การย้ายไปวอชิงตันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนียภาพที่จำเป็นมาก รวมทั้งศักยภาพในการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งเริ่มต้นเต็มเวลา Kuzma ยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องพิสูจน์ก่อนที่ผู้จัดการ Fantasy จะเต็มใจลงทุนมากกว่าการเลือกรอบสุดท้าย แต่ฤดูกาลนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเขาในการสร้างตัวเองตั้งแต่แคมเปญมือใหม่ในปี 2017-18

แจฌอน เทต จาก Rockets
Tate มาจากที่ไหนก็ไม่รู้เพื่อจบอันดับที่ 75 ในมูลค่ารวม (8 แมว) ในฐานะมือใหม่เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขาไม่ได้ครองประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่ Tate เล่นใน 70 เกมจาก 72 เกมที่เป็นไปได้และมีคะแนนเฉลี่ย 11.3 แต้ม 5.3 รีบาวน์ 2.5 ผู้ช่วย 1.2 ขโมย 0.5 บล็อกและ 0.9 3 ต่อการแข่งขัน แน่นอน Tate เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการบาดเจ็บของเพื่อนร่วมทีมและมีหน้าที่ในการแทงค์ที่เข้มงวด ดังนั้นเขาอาจมีปัญหาในการทำซ้ำการผลิตในฤดูกาลที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการมาถึงของ Jalen Green เลือกอันดับ 2 โดยรวมและ Daniel Theis ผู้มีประสบการณ์ในหน่วยงานอิสระ

ทีเจ วอร์เรน, เพเซอร์ส
อาการบาดเจ็บทำให้วอร์เรนปรากฏตัวเพียงสี่นัดในฤดูกาลที่แล้ว ปิดกั้นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นมินิเบรกเอาต์ในช่วงกลางอาชีพหลังจากการแสดงที่แข็งแกร่งในฟองสบู่ของเอ็นบีเอ วอร์เรนควรจะมีสุขภาพแข็งแรงทันเวลาของงาน Opening Night แต่เขากลับมาที่บัญชีรายชื่อ Pacers ที่ตอนนี้มี Caris LeVert ร่วมกับ Malcolm Brogdon และ Domantas Sabonis มีโอกาสที่จะปล่อยให้ Warren เป็นตัวเลือกอันดับ 4 ในบางครั้ง ดังนั้นข้อดีของเขาที่มุ่งหน้าสู่ปี 2021-22 จึงไม่สูงเท่าที่เคยเป็นมาในปีที่แล้ว

การแบ่งชั้นเป็นหนึ่งในวิธียอดนิยมที่สุดในการเตรียมตัวสำหรับดราฟต์แฟนตาซีบาสเกตบอล ภายในกลุ่มตำแหน่งแต่ละกลุ่ม การแยกผู้เล่นออกเป็นระดับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแสดงมูลค่าทั่วไปและจัดระเบียบไว้ในระหว่างการร่างของคุณ หากคุณอยู่ในตำแหน่งที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การปรึกษากลุ่มระดับสามารถช่วยยุติการโต้เถียงระหว่างผู้เล่นสองคนที่มีมูลค่าค่อนข้างใกล้เคียงกัน

เตรียมร่างเพิ่มเติม
ระดับพอยต์การ์ด
เมื่อเข้าสู่ฤดูกาล 2021-22 กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของ NBA กลับมีความลึกอย่างไม่น่าเชื่ออีกครั้ง ดังนั้นการทำแผนของคุณด้วยแผนจึงมีความจำเป็นมากกว่าที่เคย ในช่วงต้นๆ การร่างผู้มีความสามารถระดับสูงควรมีความสำคัญเป็นอันดับแรก แต่เมื่อการร่างดำเนินไป สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าตำแหน่งใดที่คุณกำลังสะสมอยู่ และตำแหน่งใดที่คุณจะต้องกำหนดเป้าหมายในรอบกลางถึงปลาย ระดับสามารถช่วยให้บรรลุความสมดุลของบัญชีรายชื่อที่ผู้จัดการแฟนตาซีส่วนใหญ่หวังว่าจะได้รับ

นี่คือระดับการป้องกันการยิงของเรา ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางทั่วไปสำหรับผู้ที่เล่นในลีกมาตรฐาน

ระดับถือว่าการตั้งค่าแปดหมวดหมู่ ผู้เล่นแต่ละคนจะปรากฏในระดับหนึ่งชุดเท่านั้น ผู้เล่นจะได้รับมอบหมายให้อยู่ในตำแหน่งที่พวกเขาน่าจะเล่นมากที่สุด

ระดับ 1
พอล จอร์จ , คลิปเปอร์ส
ตัวเลขของจอร์จนั้นดีพอสำหรับการจบ 20 อันดับแรกในแฟนตาซีต่อเกมในฤดูกาลที่แล้ว แคมเปญที่จะมาถึงนี้น่าจะดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดสำหรับจอร์จ ซึ่งจะเป็นจุดศูนย์กลางอย่างไม่ต้องสงสัยในความผิดของ Clippers เกือบตลอดทั้งฤดูกาล ขณะที่Kawhi Leonardฟื้นตัวจากการผ่าตัด ACL จอร์จพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถรับมือกับภาระนี้ได้หลังจากที่ลีโอนาร์ดตกชั้นในรอบตัดเชือกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยทำคะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่ 29.6 แต้ม, 11.0 รีบาวน์, 5.6 แอสซิสต์ และ 1.4 ขโมยจากการแข่งขันทั้งแปดรายการ

แบรดลีย์ บีลพ่อมด
Beal มีฤดูกาลที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาในช่วงฤดูกาล 2020-21 นักเตะวัย 28 ปีลงเล่นในเกมออลสตาร์เกมที่ 3 ของเขาและจบอันดับที่สองในการคว้าแชมป์ลีก ตามหลังสตีเฟน เคอร์รี (32.0 PPG) บทบาทของบีลน่าจะเพิ่มขึ้นในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ เนื่องจากรัสเซล เวสต์บรู๊คการ์ดที่ครองบอลไม่ได้อยู่กับวิซาร์ดส์อีกต่อไป Beal เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในรอบแรกหลังจบอันดับ 13 ในแต่ละฤดูกาลที่ผ่านมา

ระดับ 2
ไช กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ , ธันเดอร์
กิลเจียส-อเล็กซานเดอร์ลงเล่นเพียง 35 เกมในฤดูกาลที่แล้ว เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เท้าทำให้เขาต้องพักตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยม ผู้พิทักษ์ปีที่สามอยู่ในอันดับที่ 32 ในการผลิตแฟนตาซีต่อเกมหลัง 23.7 คะแนน, 5.9 ผู้ช่วย, 4.7 รีบาวน์และ 1.5 ขโมยรวมบวกบล็อก เมื่อพิจารณาถึงสถานะของ Thunder ในฐานะทีมสร้างใหม่ ผู้จัดการ Fantasy ไม่ควรกังวลเกี่ยวกับการใช้งานของการ์ด

แซค ลาไวน์ , บูลส์
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ LaVine ยังคงดำเนินต่อไปในฤดูกาลที่แล้ว ในขณะที่เขาอยู่ในอันดับที่ 16 ใน Fantasy ในแต่ละเกม ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในอาชีพของเขา มุ่งหน้าสู่ปี 2021-22 การใช้งานของ LaVine อาจลดลงเล็กน้อย ชิคาโกทำกระเด็นในยุโดยการซื้อทั้งLonzo บอลและเดมาร์เดโรซาน ผู้เล่นทั้งสองมีความสามารถในการเล่นบทบาทออกไปจาก LaVine ยังคงสมเหตุสมผลที่จะดราฟ LaVine ในช่วงครึ่งหลังถึงรอบแรกถึงสาม เนื่องจากศักยภาพของเขาสำหรับฤดูกาลอื่นที่มีประสิทธิภาพ 25/5/5 อย่าคาดหวังว่าเขาจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเขา

เดวิน บุ๊คเกอร์ , ซันส์
ฤดูกาลที่แล้ว Booker อยู่ในอันดับที่ 53 ใน Fantasy ต่อเกม ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ำที่สุดของเขาในช่วงสี่ฤดูกาลที่ผ่านมา ที่กล่าวว่า Booker อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งที่จะปรับปรุงตัวเลขของเขาจากปีที่แล้ว คริส พอลจะอายุ 36 ปี และอาจพึ่งพาบุคเกอร์วัย 25 ปีเพื่อทำหน้าที่รุกมากกว่านี้ และบุ๊กเกอร์มีประสบการณ์รอบรองชนะเลิศเพื่อสร้างเสริม แม้จะมีโอกาสที่เขาจะทำซีซั่นต่อที่อันดับ 50 ได้ แต่ชั้นสูงและศักยภาพในการปรับปรุงของบุ๊คเกอร์ก็หมายความว่ามันสมเหตุสมผลแล้วที่จะดึงเขาให้สูงขึ้น

โดโนแวน มิตเชลล์ , แจ๊ส
ฤดูกาลที่แล้วเป็นการเลือก All-Star ติดต่อกันเป็นครั้งที่สองของ Mitchell ใน 33.4 นาทีต่อเกม การ์ดยิงปืนทำคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในอาชีพ (26.4) แอสซิสต์ (5.2) และเปอร์เซ็นต์ 3 แต้ม (38.6) เขาอาจถูกรายล้อมไปด้วยพรสวรรค์ที่มากเกินกว่าจะเป็นผู้เล่น 30 แต้มต่อเกม แต่นั่นก็ทำให้มิทเชลล์มีโอกาสที่จะฝึกฝนประสิทธิภาพ การเล่น และการป้องกันของเขา ผู้จัดการแฟนตาซีรู้ดีว่าพวกเขาได้อะไรจากมิตเชลล์ ณ จุดนี้ เขามีชั้นสูงสุดของผู้เล่นที่ไม่ใช่ All-NBA และเป็นตัวเลือกที่ง่ายในรอบที่สามของดราฟต์แฟนตาซีส่วนใหญ่

เจย์เลน บราวน์ , เซลติกส์
หลังจากฤดูกาล All-Star แรกของเขา บราวน์กลับมาที่ Celtics ด้วยความคาดหวังที่สูงกว่า

ด้วยการจากไปของKemba Walkerไปยัง OKC บราวน์และเพื่อนดาราดังJayson Tatumเป็นผู้นำที่ไม่มีปัญหาในบอสตัน การขาดงานของวอล์คเกอร์ควรเปลี่ยนช็อตเพิ่มเติมและโอกาสในการจับบอลเป็นบราวน์ เขาได้ปรับปรุงคะแนนของเขาต่อเกมในแต่ละฤดูกาลทั้งห้าของเขาและยิงได้ดีที่สุดในอาชีพ 76.4 เปอร์เซ็นต์จากแถบการกุศลเมื่อปีที่แล้ว

CJ McCollum , เทรลเบลเซอร์ส
เท้าหักจำกัด McCollum ถึง 47 เกมในฤดูกาลที่แล้ว แต่เขาทำได้ยอดเยี่ยมเมื่อพร้อมใช้งาน เขารวบรวมผลงานการผลิตแฟนตาซีที่ดีที่สุดต่อเกม (อันดับ 42) ตั้งแต่ปี 2016-17 (29) มุ่งหน้าสู่ 2021-22 ผู้จัดการแฟนตาซีมีเหตุผลที่จะร่าง McCollum สูงกว่าปกติเล็กน้อย Damian Lillardข่าวลือการค้าจะบินและถ้าเขากระทำในที่สุดก็มีแนวโน้มที่จะเปิดการใช้งานมากขึ้นสำหรับ McCollum แม้ว่าจะเป็น McCollum ที่แลกมา เขาก็สามารถลงจอดในจุดที่เขาได้รับตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์มากขึ้น และถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเหล่า Blazers ยังคงไม่บุบสลาย McCollum ก็อาจยังคุ้มกับการเลือกรอบที่สี่ในลีก Fantasy ส่วนใหญ่

ระดับ 3
ไทรีส Haliburton , คิงส์
Haliburton กลายเป็นผู้นำในแคมเปญ NBA ครั้งแรกของเขา โดยได้รับเลือกให้เป็นทีม All-Rookie First Team ด้วยคะแนน 13.0 แต้ม, 5.3 แอสซิสต์, 3.0 รีบาวน์, 2.1 แต้ม 3 แต้ม และ 1.3 สตีลต่อการแข่งขัน เขาเป็นนักแม่นปืนที่มีประสิทธิภาพ โดยล้มลง 47.2% ของความพยายามในสนามของเขา (รวมถึง 40.9 เปอร์เซ็นต์ของความพยายามของเขาจากระยะ 3 แต้ม) และ 85.7 เปอร์เซ็นต์ของการยิงของเขาจากแถบการกุศล แม้จะมีมินิล็อกแจมที่คอยคุ้มกันกับDe’Aaron Fox , Buddy HieldและDavion Mitchellมือใหม่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Haliburton จะได้รับเวลาเล่นอย่างมากในแคมเปญปีที่สองของเขา

Buddy Hield ราชา
การผลิตของ Hield ย้อนกลับไปเล็กน้อยในปี 2020-21 แต่เขายังคงทำ 3 วินาที (282) ใน NBA ที่คลิป 39.1 เปอร์เซ็นต์ มุ่งหน้าสู่ปี 2564-2565 Hield ยังคงเป็นภัยคุกคาม 3 จุดที่ยอดเยี่ยม แต่บทบาทของเขาค่อนข้างตกอยู่ในอันตราย การปรากฎตัวของ Tyrese Haliburton สร้างแรงกดดันต่อ Hield และ Kings ก็เกณฑ์ทหารยาม Davion Mitchell ซึ่งเป็นกองหลังที่ดีกว่า Hield มาก มีข่าวลือว่า Hield อยู่ในกลุ่มการค้าขาย แต่หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงก่อนฤดูกาล การร่าง Hield นั้นค่อนข้างจะมีความเสี่ยง

Collin เซกซ์ตัน , ตะลึง
Sexton กำลังจะออกจากฤดูกาล 2020-21 ซึ่งเขายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหมวดหมู่สถิติส่วนใหญ่ และเขาอยู่ในอันดับที่ 74 ในการผลิตแฟนตาซีต่อเกม 24.3 คะแนนต่อเกมของเขานั้นดีเป็นอันดับที่ 18 ใน NBA แม้ว่าสถิติของ Sexton จะยังคงซบเซากับทีมที่ได้รับการปรับปรุงรอบตัวเขา แต่ก็อาจมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วย ในที่สุด นักเตะวัย 22 ปีรายนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในรอบกลาง

เทอร์รี่ โรเซียร์ , ฮอร์เน็ตส์
แม้จะมีการเปิดตัวที่น่าประทับใจของ LaMelo Ball แต่ Rozier ก็สามารถเพิ่มการใช้งานของเขาได้จริงในฤดูกาลที่แล้วและเป็นหนึ่งในความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Fantasy Rozier โพสต์จุดสูงสุดในอาชีพด้วยคะแนน (20.4) แอสซิสต์ (4.2) และขโมย (1.3) ต่อเกม นอกเหนือจากเปอร์เซ็นต์การยิงประตู (45.0%) มุ่งหน้าสู่ปี 2021-22 บทบาทของ Rozier ไม่ควรเปลี่ยนแปลง Devonte’ Grahamถูกส่งไปยังนิวออร์ลีนส์ และในขณะที่ Charlotte นำ Kelly Oubre และJames Bouknightเข้ามา ทีมงานก็มีชุดค่าผสมมากมายให้เลือกใช้

แอนโธนี่ เอ็ดเวิร์ดส์ , ทิมเบอร์วูล์ฟส์
Rookie of the Year รองชนะเลิศ เอ็ดเวิร์ดส์มีฤดูกาลเปิดตัวที่น่ายินดีเป็นส่วนใหญ่ในมินนิโซตา เขาออกสตาร์ทอย่างช้าๆ แต่ระหว่าง 32 เกมสุดท้ายของเอ็ดเวิร์ดส์ เขาทำคะแนนเฉลี่ย 23.3 แต้มจากการยิง 45/34/76, 5.4 รีบาวน์, 3.5 แอสซิสต์ และ 2.1 สตีล-พลัส-บล็อกรวม หากผู้จัดการแฟนตาซีสามารถละทิ้งการเริ่มต้นฤดูกาลมือใหม่ที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างน่ากังวล โปรไฟล์ของเอ็ดเวิร์ดส์ในฐานะผู้ทำประตู 20 แต้มต่อเกมที่มีศักยภาพในปี 2564-2565 ในการแยกการยิงที่ผ่านได้

ปั้นจั่นสีขาว , สเปอร์ส
ไวท์อาจเป็นผู้เล่นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการจากไปของ DeMar DeRozan สู่ Bulls ในขณะที่เขาพบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นหนึ่งในสุนัขอัลฟ่าของความผิดสเปอร์ส เขากำลังออกจากฤดูกาลที่แข็งแกร่งในปี 2020-21 ซึ่งเห็นว่าเขาทำผลงานได้ดีในทั้งคะแนน (15.4) และ 3 พอยน์เตอร์ (2.3) ต่อเกม เขาน่าจะทำผลงานได้ดีพอที่จะเป็นตัวเลือกกลางรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาสามารถนำสิ่งอื่น ๆ มาที่โต๊ะได้ เช่น การจ่ายบอล (เสียไปอย่างน้อย 3.5 สลึงต่อเกมในสามฤดูกาลหลังสุด) และแนวรับ (รวมกัน 1.7) บล็อกและขโมยต่อเกมในปี 2020-21)

คาริส เลอเวิร์ต , เพเซอร์ส
LeVert ใช้เวลา 12 เกมกับNetsก่อนที่จะถูกจัดการกับ Pacers ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงJames Hardenสี่ทีม อย่างไรก็ตาม เมื่อไปอินเดียน่า ร่างกายของเขาเผยให้เห็นมะเร็งไตข้างซ้าย เขาเข้ารับการผ่าตัดเพื่อจัดการกับมวลและสามารถกลับมาได้ในเดือนมีนาคม เขาลงเล่นให้ทีมใหม่ 35 เกม และทำคะแนนเฉลี่ย 20.7 แต้ม 4.9 แอสซิสต์ 4.5 รีบาวด์ และ 1.5 สตีล ใน 32.9 นาที เว็บเล่นปั่นแปะ นอกเหนือจากเกมที่พลาดไป แคมเปญ 2020-21 ของ LeVert ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอาชีพของเขา เนื่องจากเขาอยู่ในอันดับที่ 55 ใน Fantasy ในการผลิตต่อเกม มุ่งหน้าสู่ปี 2021-22 LeVert ควรยังคงเป็นการ์ดยิงเริ่มต้นของ Pacers และจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีการใช้งานมากที่สุดในทีมควบคู่ไปกับDomantas SabonisและMalcolm Brogdon. อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเลือก LeVert ให้สูงที่สุดเท่าที่รอบที่สี่หรือห้า ผู้จัดการทีม Fantasy ควรพิจารณาประวัติการบาดเจ็บที่กว้างขวางของเขา (ไม่รวมถึงมะเร็งไต) อาการบาดเจ็บเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ LeVert ตกไปอยู่อันดับที่ 20 ใน NBA Draft ปี 2016 และเขาได้ลงเล่นมากกว่า 57 เกมในอาชีพค้าแข้งของเขาเพียงครั้งเดียว

ระดับ 4
บ็อกดาน บ็อกดาโนวิช , เหยี่ยว
อาการบาดเจ็บที่ขาทำให้บ็อกดาโนวิชเหลือ 44 เกมในฤดูกาลที่แล้ว แต่เขาเล่นได้ดีมากในการเดบิวต์กับเหยี่ยว เขาเล่นบทบาทซุปเปอร์แมน โดยดู 29.7 นาทีต่อเกมและคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในอาชีพ (16.4), รีบาวน์ (3.6), ขโมย (1.1), เปอร์เซ็นต์การยิงประตู (47.3), เปอร์เซ็นต์ 3 แต้ม (43.8) ทำ 3 วินาที (3.3) และเปอร์เซ็นต์การโยนโทษ (90.9) ผู้จัดการแฟนตาซีไม่ควรคาดหวังการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับ Bogdanovic ในปี 2564-2564

ดิลลอน บรู๊คส์ , กริซลี่ส์
บรู๊คส์กำลังจะปิดฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขาในฐานะมือโปร โดยเน้นที่การแข่งขันเพลย์ออฟที่น่าประทับใจ ในฤดูกาลปกติ เขาอยู่ในอันดับที่ 126 ในเกมแฟนตาซีต่อเกมด้วยคะแนนเฉลี่ย 17.2 แต้ม 2.9 รีบาวน์ 2.3 แอสซิสต์ และ 1.2 สตีล บทบาทของบรู๊คส์จะยังคงเหมือนเดิมในปี 2564-2564 ผู้จัดการแฟนตาซีมีเหตุผลที่จะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาของเขาหลังจากการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของ Grizzlies ดังนั้นการร่างเขาให้อยู่ใน 100 อันดับแรกจึงเป็นสิ่งที่ป้องกันได้

นิกเคล อเล็กซานเดอร์-วอล์คเกอร์ , เพลิแกนส์
นกกระทุงแยกทางกับทั้ง Lonzo Ball และEric Bledsoeในยุนี้ ดังนั้น Alexander-Walker จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะรับบทบาทที่ใหญ่กว่ามากในฤดูกาล NBA ที่สามของเขา Alexander-Walker ออกสตาร์ท 13 นัดในปี 2020-21 ได้ 19.0 คะแนน, 5.0 รีบาวน์, 3.0 แอสซิสต์, 1.1 สตีล, 0.7 บล็อค และ 3.1 3 วินาทีต่อเกม (41.2 เปอร์เซ็นต์ 3PT) แม้ว่าเขาจะทำร้ายผู้จัดการทีมในสนามฟุตบอลและเปอร์เซ็นต์การโยนโทษ แต่ผลิตภัณฑ์ของเวอร์จิเนียเทคต้องอยู่ในรายชื่อผู้เข้าชิง Fantasy Breakout

ด้วยเซลติกส์ที่เพิ่มเดนนิสชโรเดอร์ในหน่วยงานอิสระหลังจากไม่มี Kemba Walker มันไม่ชัดเจนว่าสมาร์ทจะเริ่มต้นที่จุดการ์ดหรือการ์ดยิงปืน ไม่ว่าเขาจะดูมากกว่า 30 นาทีต่อเกมและจะเป็นหนึ่งในผู้สร้างเกมรุกของเซลติกส์ ฤดูกาลที่แล้วเขาเฉลี่ย 5.7 แอสซิสต์สูงในอาชีพการงานต่อเกม เขายังเป็นผู้นำการป้องกันของทีมและมีค่าเฉลี่ย 2.0 ขโมยบวกบล็อกสำหรับอาชีพของเขา

เควิน พอร์เตอร์ , ร็อคเก็ตส์
พอร์เตอร์ไม่เห็นด้วยกับการจัดการของคาวาเลียร์เมื่อเริ่มต้นฤดูกาล 2020-21 และเขาถูกส่งไปที่ฮูสตันในเดือนมกราคมเพื่อคัดเลือกรอบที่สอง พอร์เตอร์ลงเล่น 26 เกม (23 นัด) กับร็อคเก็ตส์ เฉลี่ย 16.6 แต้ม 6.3 แอสซิสต์ และ 3.8 รีบาวน์ การยิงแยก (43/31/73) ทิ้งสิ่งที่ต้องการ แต่เขายังไม่ถึง 82 เกม NBA ที่เล่น ในขณะที่พอร์เตอร์เป็นจุดโฟกัสของสร้างเขายังจะต้องสัมผัสร่วมกับ Jalen สีเขียวและจอห์นกำแพง ไม่น่าแปลกใจเลยที่ตัวเลขของ Porter ค่อนข้างนิ่ง และตัวบ่งชี้หลักของความคืบหน้าน่าจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

จอร์แดน คลาร์กสัน , แจ๊ส
ชายคนที่หกแห่งปีที่ครองราชย์กำลังจะออกจากปีแห่งอาชีพของแจ๊ส ในเวลา 26.7 นาทีต่อเกม คลาร์กสันทำคะแนนเฉลี่ยดีที่สุดในอาชีพ 18.4 แต้มด้วย 4.0 รีบาวน์และ 2.5 แอสซิสต์ ในฐานะผู้พิทักษ์คนแรกที่ยิง 8.8 3 พอยน์เตอร์ต่อเกม ประสิทธิภาพของคลาร์กสัน (42.5% FG) ทิ้งสิ่งที่ต้องการ แต่เขาให้ความผิดเพียงพอที่จะแอบเข้าไปใน 100 อันดับแรกในลีกแปดประเภทเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ยูทาห์กลับมาในรายชื่อเดิมเหมือนกับฤดูกาลที่แล้ว ดังนั้นบทบาทของคลาร์กสันจึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่

มาลิก บีสลีย์ , ทิมเบอร์วูล์ฟส์
ในฤดูกาลแรกเต็มของเขาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ Timberwolves บีสลีย์ทำคะแนนเฉลี่ย 19.6 แต้มต่อเกมและยิงได้ 39.9 เปอร์เซ็นต์จาก 3 เกม ปัญหาคือเขาเล่นใน 37 เกมเท่านั้น เนื่องจากถูกระงับและอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายทำให้เขาต้องพัก 35 เกม ‘ 39 การแข่งขันรอบสุดท้าย เมื่อเปิดใช้งาน Beasley เป็นหนึ่งในเกมยิง 3 แต้มที่ประเมินค่าต่ำที่สุดในลีก (8.7 3PA/G ในฤดูกาลที่แล้ว) บีสลีย์จะเข้าสู่ปี 2021-22 โดยเป็นตัวจริงที่คาดการณ์ไว้บนปีกข้างเคียงคู่กับแอนโธนี่ เอ็ดเวิร์ดส์ การ์ดปีสอง สำหรับทีมระดับกลาง ทิมเบอร์วูล์ฟส์มีหลายปากให้อาหาร ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่บีสลีย์จะยอมเสียลูกยิงให้คาร์ล-แอนโธนี่ทาวน์และดีแองเจโล รัสเซลล์มากขึ้น รวมถึงเอ็ดเวิร์ดส์ที่เติบโตในช่วงปลายฤดูกาลขณะที่บีสลีย์อยู่บนหิ้ง

ระดับ 5
วิลล์ บาร์ตัน , นักเก็ตส์
Barton เป็นหนึ่งในผู้เล่นแฟนตาซีที่ขึ้นๆ ลงๆ ในแต่ละปีนับตั้งแต่เข้าร่วม Nuggets ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประวัติอาการบาดเจ็บของเขา เนื่องจากเขาลงเล่นไปเพียง 157 เกมในสามฤดูกาลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักเตะวัย 31 ปีรายนี้ยังมีศักยภาพที่จะมีฤดูกาลที่ดีที่สุดในอาชีพค้าแข้งของเขา นักเก็ตจะไม่มีจามาล เมอร์เรย์ (เข่า) ตลอดฤดูกาล 2021-21 ซึ่งน่าจะส่งบอลให้บาร์ตันบ่อยขึ้น ในขณะที่นักเก็ตมีตัวเลือกการเล่นอื่น ๆ เช่นMonte Morris , Facundo Campazzo , Austin Riversและแม้แต่Aaron Gordon – Barton เป็นชิ้นส่วนกาวหลายตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมที่สามารถทำทุกอย่างที่น่ารังเกียจ

อีวาน โฟร์เนียร์ , นิกส์
ในเดือนสิงหาคมปี 2564 Fournier ตกลงเซ็นสัญญากับนิกส์เป็นเวลาสี่ปีมูลค่า 78 ล้านดอลลาร์ Fournier กำลังแล่นผ่านฤดูกาลอื่นที่มีประสิทธิผลด้วยเวทมนตร์และกำลังก้าวไปสู่การสร้างคะแนนสูงสุดต่อเกมในอาชีพการงาน (19.7) ก่อนที่เขาจะได้รับมอบหมายให้บอสตัน ในปี 2021-22 โฟร์นิเยร์จะลงเล่น 30 นาทีต่อเกมไปทางเหนือ เนื่องจากโค้ช Tom Thibodeau ชอบที่จะออกสตาร์ทให้นานขึ้น นักเตะวัย 29 ปีควรได้รับโอกาสในการจับและยิงมากมายโดยวอล์คเกอร์และจูเลียส แรนเดิลควบคุมการครองบอลส่วนใหญ่

เควิน ฮิวเตอร์ , ฮอว์กส์
มุ่งหน้าสู่ปี 2021-22 บทบาทของ Huerter ไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก Hawks แทบไม่เคลื่อนไหวในช่วงยุ มีความเป็นไปได้ที่เขาจะมองเห็นไม่กี่นาทีหากCam Reddishก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง De’Andre Hunterจะมีสุขภาพแข็งแรงหลังจากหายไปจากฤดูกาลที่แล้วซึ่งขัดขวางเส้นทางของ Huerter ในการเล่นที่ง่าย ถึงกระนั้น Huerter ควรจะสามารถรวบรวมนาทีที่หกได้อย่างง่ายดายและให้การยิง 3 จุดและการเล่นรอง

สมัครเว็บบาคาร่า สมัครเว็บบอล การทอยในวันร่างหรือไม่?

สมัครเว็บบาคาร่า Desperation เป็นแรงจูงใจสำหรับทั้งแฟรนไชส์เบสบอลและเจ้าของแฟนตาซี อาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่น่าสงสัย ความแตกต่างก็คือความผิดพลาดเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เจ้าของแฟนตาซีต้องเสียเงินหลายล้านเหรียญ

สมัครเว็บบาคาร่า ยินดีต้อนรับสู่ 2014 มินนิโซตาฝาแฝด สต๊าฟฟ์สตาร์ทที่น่าสงสารของพวกเขาเมื่อฤดูกาลที่แล้วกระตุ้นให้พวกเขาเซ็นสัญญากับเอเย่นต์อิสระRicky NolascoและPhil Hughesเพื่อเซ็นสัญญามูลค่า 73 ล้านดอลลาร์ในช่วงยุ ผลตอบแทนก่อนกำหนดเป็นหายนะและค่อนข้างคาดเดาได้

ราวกับว่าทีมกำลังบอกฐานแฟน ๆ ว่ามันจะเป็นเชิงรุกหรือตกนรก ดังนั้นมันจึงจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับเหยือกสองตัวที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดูเส้นไดรฟ์กระแทกหรือล้างกำแพงนอกสนาม

The Twins มอบข้อตกลงสี่ปีแก่ Nolasco ด้วยเงิน 49 ล้านดอลลาร์โดยอิงจากปี 2013 ที่ดี ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาปฏิเสธความจริงที่ว่าเขาแย่มากหลังจากปี 2008 เขาไม่ได้สร้างค่าเฉลี่ยรายได้ที่ต่ำกว่า 4.51 ระหว่างปี 2009 ถึง 2012 Nolasco แย่มาก ในสองการเริ่มต้นในฐานะเอซมินนิโซตาใหม่ เขาเลิกตี 17 ครั้งใน 10 โอกาสด้วยการเดินหกครั้ง การตีห้าครั้ง และ ERA ที่ 9.00

เข้าถึงได้มากกว่าคือฮิวจ์ ฝาแฝดให้เวลาเขาสามปีและ 24 ล้านดอลลาร์ในความเชื่อที่ว่าความทุกข์ยากของเขาในนิวยอร์กเมื่อฤดูกาลที่แล้วเป็นผลมาจากระเบียงสั้น ๆ ทางด้านขวาในสนามกีฬาแยงกีที่ปะทะกับเขาอย่างสม่ำเสมอ แต่ฮิวจ์ยังคงไม่เป็นระเบียบ เขายอมจำนนต่อการยิง 12 ครั้ง รวมถึงการวิ่งกลับบ้านสองครั้ง และการเดินสี่ครั้งใน 10 โอกาสด้วย 7.20 ERA เขาเกือบจะล้มลงในโอกาสแรกของการเริ่มต้นครั้งที่สองในวันพุธกับโอ๊คแลนด์

เราสามารถหวังได้ว่าเจ้าของ Fantasy ไม่กี่คนถูกล่อลวงในวันที่ร่างด้วยเงินที่จ่ายและดอกเบี้ยที่แสดงใน Nolasco และ Hughes โดย Twins ซึ่งเหยือกเริ่มต้นมีค่าเฉลี่ยมากกว่าห้าโอกาสต่อการเริ่มต้น พวกเขาได้รับเลือกในรอบสุดท้ายไม่ว่าจะกี่ปีและกี่ล้านที่พวกเขาได้รับจากแฟรนไชส์

ฉันต้องการอธิบายประเด็นที่ฉันทำไว้ก่อนหน้านี้ใน Fantasy Baseball Today มันเกี่ยวข้องกับการซื้อต่ำ ขายสูง และวิธีบอกได้ว่านั่นคือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่จริงหรือไม่

อย่างที่ฉันเห็น กลยุทธ์มีการเล่นมากเกินไป เพราะถ้าคุณไม่อยู่ในลีกที่มีมือใหม่ ทุกคนรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และพวกเขาจะไม่ปล่อยให้คุณหนีไปกับมัน ฉันไม่เคยสามารถซื้อต่ำหรือขายสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฉันกล้าพูดว่าฉันค่อนข้างดีในแฟนตาซีเบสบอลเรื่องนี้

การให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่ไม่ค่อยได้ผลอาจทำให้เจ้าของแฟนตาซีมีความคิดที่ผิด เมื่อพิจารณาจากอีเมล ทวีต และโทรศัพท์บางส่วนที่เราได้รับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้คนมุ่งมั่นที่จะ “ซื้อ” หรือ “ขาย” มากจน “ต่ำ” หรือ “สูง” กลายเป็นเพียงความคิดภายหลัง ควรเป็นเหตุผลทั้งหมดสำหรับการค้าขาย

“ซื้อต่ำ” ไม่ได้หมายความว่า “ซื้อทุกราคา” และ “ขายให้สูง” ไม่ได้หมายความว่า “ขายด้วยการละทิ้งโดยประมาท” มันหมายถึงการรับรู้และความเป็นจริงไม่ตรงกันหรืออาจจะไม่ตรงกันทั้งหมด หากคุณทำงานด้านกฎหมายและพบว่ามันเป็นอย่างนั้น เพียงแค่นั่งลงและสนุกกับการนั่ง

Ryan Braunเกมสามโฮเมอร์ของวันอังคารทำให้ผู้ที่กังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่นิ้วโป้งของเขามีโอกาสขายให้เขาสูง แต่ถ้าพวกเขาสามารถหาคนที่เต็มใจมองข้ามความเสี่ยงการบาดเจ็บสำหรับผู้เล่นที่มีความสามารถของเขาโดยเสนอAdam JonesหรือGiancarlo Stantonในทางกลับกัน. หากพวกเขาสามารถหาคนที่กังวลได้เท่าๆ กัน ข้อเสนอจะดูเหมือนJayson WerthและJohn Lackeyมากขึ้น ซึ่งจะเข้าใกล้การขายต่ำมากกว่าขายสูง

แน่นอน จุดประสงค์ของโพสต์นี้ไม่ใช่เพื่อซื้อต่ำและขายคำแนะนำที่สูง คุณสามารถดูวิดีโอสำหรับสิ่งนั้น ประเด็นคือเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะได้ส่วน “ต่ำ” หรือ “สูง” ถูกต้องหรือไม่

และวิธีการแก้ปัญหาเป็นเรื่องง่าย: ไปที่หน้าจัดอันดับของเรา

ถ้าคุณยังไม่ได้มาพึ่งมัน คุณจะ เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่เรามีให้โดยสุจริต หากคุณเคยผิดหวังที่เราไม่ได้พูดถึงผู้เล่นในใจของคุณ ไปที่นั่น มันทำให้เรามีผู้เล่นทุกคน

และให้ทุกสิ่งที่เราพูดบริบท ยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าวันพุธพอดคาสต์แฟนตาซีเบสบอลวันนี้ผมประหลาดใจแม้แต่ตัวเองโดยกล่าวว่าสิ่งที่เป็นบวกเกี่ยวกับแอรอนฮารัง ผู้ฟังเหล่านั้นอาจเข้าใจผิดว่าการมองโลกในแง่ดีที่ถูกจำกัดของฉันสำหรับการรับรอง และเพิ่มเขาในลีกผสม 12 ทีมของพวกเขา ถ้าพวกเขาเพียงแค่ไปที่หน้าการจัดอันดับ พวกเขาจะเห็นว่าเขายังไม่แตก 125 อันดับแรกของฉันที่เริ่มต้นเหยือกและช่วยตัวเองให้เกิดปัญหา

ดังนั้นคุณจึงวางใจได้ว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นปัจจุบัน เราจึงใส่การประทับเวลาไว้ที่ด้านบนสุดของการจัดอันดับเพื่อระบุการอัปเดตครั้งล่าสุด ฉันพยายามตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างน้อยสี่ครั้งต่อสัปดาห์ และในขณะที่ฉันไม่ประมาทเกี่ยวกับมัน การจมอยู่ในทุกสตรีคและการตกต่ำ ฉันทำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกเมื่อได้รับการรับรอง ฉันยังไม่รู้ว่าTyler Flowersนั้นคุ้มค่ากับเวลาของเจ้าของส่วนใหญ่ แต่ด้วยการเริ่มต้นที่ร้อนแรงของเขา ฉันรู้สึกว่าจำเป็นต้องเลื่อนเขาขึ้นไปประมาณสิบอันดับในอันดับนักจับของฉัน ให้อยู่ใน 24 อันดับแรก นั่นหมายความว่าอย่างไร ในลีกฤดูกาลเดียว ฉันชอบเขามากกว่าใครก็ตามที่อันดับ 25 หรือสูงกว่า มันง่ายอย่างนั้น

หากคุณรู้ว่าเราให้ความสำคัญกับผู้เล่นอย่างไรในช่วงที่เหลือของฤดูกาล คุณก็จะรู้ว่าเขามีค่าสำหรับเราในการแลกเปลี่ยน และคุณสามารถปรับความคาดหวังของคุณได้ตามนั้น

basepath-เปรี้ยงทักษะของเขาอยู่บนจอแสดงเต็มรูปแบบในระหว่างการชนะของเมื่อวานนี้ในช่วงพระคาร์ดินัล มันเป็นแรงบันดาลใจให้เราทวีตเกินจริงในธีมแฮมิลตันและดูว่าผู้ชมของเราสามารถทำอะไรได้อีก

คนฉลาดของ Twitter สวมหมวกความคิดของ Chuck Norris และไม่ทำให้ผิดหวัง

@CBSFantasyBB Billy Hamilton ได้ขโมยสองฐานแล้วในวันพรุ่งนี้

– Münster Monsters (@monstersIDL) วันที่ 10 เมษายน 2014

บางคนมีวิทยาศาสตร์

คนอื่นหันไปหานิยายวิทยาศาสตร์

และบางคนก็ตรงไปตรงมา

@CBSFantasyBB Billy Hamilton สามารถเอาชนะ Bartolo Colon ในการแข่งขันกับรถบรรทุกไอศกรีม

– Kayla Van Horn (@VixenRogue) วันที่ 10 เมษายน 2014
มีอติพจน์ของคุณเองหรือไม่? ทวีตเราหรือทิ้งไว้ในส่วนความคิดเห็น เราจะแสดงปฏิกิริยามากเกินไปในรูปแบบที่สนุกสนานตลอดทั้งฤดูกาลใน Fantasy Baseball Today ดังนั้นโปรดติดตามในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเที่ยงวันทางตะวันออกเพื่อให้คำปราศรัยที่เฉียบแหลมของคุณเป็นที่รู้จัก

ฤดูกาลที่แล้ว ทางลัดอย่างหนึ่งในการค้นหาเหยือกที่มีประโยชน์ในการสละสิทธิ์คือการดูว่าใครกำลังเผชิญหน้ากับ Astros ดูเหมือนว่านักขว้างทุกคนด้านนี้ของBartolo Colon จะกลายเป็นสตั๊ดต่ออินนิ่งเมื่อเผชิญหน้ากับฮูสตัน (และแม้แต่โคลอนเองก็ลงทะเบียน 24 Ks ใน 29 อินนิ่ง) เคล็ดลับนั้นน่าจะใช้ได้ดีอีกครั้งในฤดูกาลนี้ แต่ตอนนี้ Astros มีเพื่อนในแผนกกระพือปีก

เมื่อมุ่งหน้าสู่เกมในวันพฤหัสบดี เม็ตส์มีอัตราการเอาท์เอาท์สูงสุดของเมเจอร์ต่อการปรากฏตัวของเพลต โดยมีคะแนน 27.8% ซึ่งสูงกว่าแอสโทรสเต็มเปอร์เซ็นต์ (ต่อ FanGraphs.com) The Mets ได้รวมตัวกันแล้วจริงๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว รายชื่อผู้เล่นที่มีปัญหาในการปะทะกันในฤดูกาลนี้ ดังนั้นนี่คือเทรนด์ที่อาจมีอำนาจอยู่บ้าง

สำหรับ Fantasy Week 3 (14-20 เมษายน) ที่นำเสนอโอกาสสำหรับเหยือก Diamondbacks และ Braves ที่มีกำหนดจะเผชิญหน้ากัน แม้ว่าBronson Arroyoจะลำบากมาจนถึงตอนนี้ แต่การมี Mets เป็นหนึ่งในสองการเริ่มต้นของเขาทำให้เขาใช้สิทธิ์สละสิทธิ์ในลีกผสมมาตรฐานได้อย่างสมเหตุสมผล ในลีกที่ลึกกว่าตอนนี้Randall DelgadoและBrandon McCarthyมีค่ามากขึ้นเล็กน้อย

Ervin SantanaและAaron Harangออกมาจากประตูอย่างแข็งแกร่งสำหรับ Braves และด้วยกำหนดการที่จะเผชิญหน้ากับ Amazins แต่ละคนมีโอกาสดีกว่าที่จะอยู่ในการพลิกกลับ ซานทาน่าพร้อมออกสตาร์ทสองครั้ง ดังนั้นถึงแม้เขาจะลงเล่นเพียงนัดเดียวในฤดูกาลนี้ แต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกสองสตาร์ทที่ดีกว่าในสัปดาห์หน้า David Haleซึ่งถูกกำหนดให้พบกับ Mets ในวันอาทิตย์หน้า ไม่คิดว่าจะเป็นคนขว้างลูกในสัปดาห์ปกติ แต่อย่างน้อยเขาก็คุ้มค่าที่จะเริ่มต้นในรูปแบบ NL เท่านั้นเนื่องจากการจับคู่

Fantasy Baseball Today: Shane Baz call up, Eddie Rosario cycle, Jared Kelenic’s hot streak
Fantasy Baseball Today: Shane Baz ร้องเรียก, วงจร Eddie Rosario, สตรีคสุดฮอตของ Jared Kelenic
ใน Fantasy Baseball Today เราสรุปทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้จากการแข่งขันสุดสัปดาห์
Frank Stampfl

โดย Frank Stampfl
17 ชม. ที่แล้ว
อ่าน 7 นาที

ดูตอนนี้:
WEEKEND RECAP, WAIVER WIRE ADDS & ANOTHE…
(3775)
ได้เวลากระทืบแล้ว! เป็นสัปดาห์ที่สองจากสัปดาห์สุดท้ายในลีก Roto และรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบเฮดทูเฮด การตัดสินใจเริ่ม/นั่งทุกครั้งอยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์และถูกต้อง เราได้พูดถึงพวงของ polarizing เหยือกเริ่มตั้งแต่วันที่พอดคาสต์ในวันนี้ แต่บางทีอาจจะไม่มีมากกว่ายูดาร์วิช มีคนทวีต Scott White และฉันในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อถามว่าพวกเขาควรจะสตรีม Darvish ในการเริ่มต้นของเขาที่พระคาร์ดินัลในวันเสาร์หรือไม่ ฉันตอบว่าไม่ทำ ซึ่งหมายความว่าเขาจะโยนเจ็ดอินนิ่ง… และนั่นคือสิ่งที่เขาทำ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสารแปลกปลอมหรือการถูกคุมขังหลายครั้งในรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ Darvish นั้นแย่มากตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน เขาเตรียมเปิดบ้านพบกับเดอะเบรฟส์ในสัปดาห์นี้และขณะนี้ฉันมีเขาอยู่บนม้านั่งของฉันเพื่อสนับสนุนLogan Gilbertผู้ซึ่งได้รับสองคุณภาพเริ่มต้นติดต่อกันและเผชิญกับความผิดของAngels ที่ต่ำต้อยในวันศุกร์

ส่งเสียงถึงพระคาร์ดินัลเซนต์หลุยส์ที่อยู่ในสตรีคที่ชนะแปดเกมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทเลอร์โอนีลที่ร้อนแรง ในเกมวันที่ 18 กันยายน โอนีลกำลังตีบอล .333 โดยมีเจ็ดโฮมรันและขโมยสามครั้ง ปีนี้เขามีท่าทีค่อนข้างแย่ ซึ่งสมเหตุสมผลด้วยอัตราการเอาท์เอาท์ที่สูง ปัจจุบันเขามีรายชื่อ 79% และสามารถเล่นได้ในลีกที่ตื้นกว่า ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบเขา คุณอาจไม่ต้องการให้ฉันบอกคุณเรื่องนี้ แต่ถ้าคุณมี O’Neill ในทีมของคุณ อย่าลืมให้เขาอยู่ในรายชื่อผู้เล่นโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ

แน่นอนเช่นเคยคุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับตอนใหม่ล่าสุดของแฟนตาซีเบสบอลวันนี้ขณะที่พวกเขาวางบนแอปเปิ้ลและSpotify

Baz ได้รับโทรศัพท์หลังจากผู้เยาว์ที่โดดเด่นยืดตัว
Rays SP Shane Bazเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับแนวหน้าของทีมเยาวชนในฤดูกาลนี้ และในที่สุดเขาก็ได้รับการเรียกตัวจากแทมปาโดยเหลือเวลาอีกเพียงสองสัปดาห์ ใน 17 รายการเริ่มต้นระหว่าง Double-A และ Triple-A นี่คือลักษณะการยืดที่โดดเด่นของเขา: 2.06 ERA, 0.80 WHIP, 113 K เหนือ 78.2 IP ตอนนี้เขาลงเล่นเพียง 26% โดยมีโอกาสได้เป็นตัวจริงในเกมกับโตรอนโตและไมอามี่ Baz มีการสร้าง Fantasy ace ในบางจุด แต่ตอนนี้ยังเร็วเกินไป?

สก็อตต์ ไวท์ เจาะลึกลงไปในโปรไฟล์ของ Baz ในตอนนี้ หลังจากที่เริ่มที่จะตอบคำถามว่าการเพิ่มและเริ่มต้นเขานั้นคุ้มค่าหรือไม่ ณ จุดนี้

“ไม่มีการพูดเกินจริงถึงศักยภาพของโอกาสที่เขาเป็น คุณเห็นตัวเลขที่เขาวางไว้ในปีนี้ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วของเขา ทำให้เขากลายเป็นผู้มีโอกาสสูงสุดในการเล่นเบสบอล ฉันอาจพยักหน้าให้ Orioles ‘ Grayson แทน โรดริเกซแต่นี่ไม่เกี่ยวกับเขา ประเด็นคือใกล้แล้ว

“ปัญหาในการรับ Baz ไม่ใช่เรื่องของความสามารถแต่เป็นเรื่องของจังหวะเวลา เขามาถึงเป็นครั้งแรกในสาขาวิชาเอกในช่วงสัปดาห์ที่สองถึงสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาล … ในตำแหน่งที่อาจเป็นอันตรายมากที่สุด … สำหรับทีมที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในการจัดการเหยือกที่กำลังมาแรงพร้อมถุงมือเด็ก

“มีโอกาสเล็กน้อยที่เขาจะโยนอัญมณีเจ็ดอินนิ่ง (แม้ว่าเขาจะกินเวลาเพียงหกอินนิงในผู้เยาว์ในปีนี้) แต่เขามีความเป็นไปได้ที่สมจริงมากขึ้นว่าพวกเขาตัดเขาที่ 4-5 อินนิ่ง – และนั่นคือ ถ้าเขาขว้างได้ดี

“แน่นอน ไม่มีการคาดเดาว่าเขาจะทำภารกิจได้หรือไม่ เนื่องจากเขายังไม่ได้ผ่านการทดสอบในระดับสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับ Blue Jays ในการออกนอกบ้านครั้งแรก ซึ่งคุณอาจทราบคือ ค่อนข้างจะเชิงรุก ถ้าเขานำทางผู้เล่นตัวจริงได้ดีพอ เขาจะพบกับ Astros ในครั้งต่อไป ซึ่งนำเสนอการจับคู่ที่ดุเดือดยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดเหล่านั้น คุณจะมีความมั่นใจที่จะเริ่ม Baz ได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์นี้หรือ ต่อไป?

“จริงอยู่ มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก ถ้ารังสีตัดสินใจที่จะเอาคนออกจากการหมุนด้วยการมาถึงของ Baz ซึ่งฉันไม่นับ แต่เป็นไปได้ – เขาจะเข้าแถวเพื่อเริ่มต้นสองครั้ง ในสัปดาห์นี้ กับครั้งที่สองกับ Marlinsและในสถานการณ์นั้นเขาจะเผชิญหน้ากับ พวกแยงกี ในสัปดาห์หน้ามากกว่า Astros มันจะทำให้ความเสี่ยงเป็นรางวัลที่คุ้มค่ามากขึ้น แต่แน่นอน คุณไม่สามารถวางใจได้ว่าเขามี เริ่มที่สองในสัปดาห์นี้

“ในที่สุด การพนันนั้นใหญ่เกินกว่าจะรับได้ ถ้าบาซมาถึงเมื่อเดือนที่แล้ว มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Chris Cwik ได้ดูข้ออ้างที่ว่าเราเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในอำนาจในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของฤดูกาล Cwik พบว่าแม้อาจมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในหนึ่งหรือสองวัน แต่การผลิตที่บ้านก็ลดลงเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา

การสำรวจของเขาเปรียบเทียบการผลิตในช่วงเดือนปัจจุบันกับแนวโน้มตลอดฤดูกาลในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการวิ่งกลับบ้านเกิดขึ้นจริงในอัตราที่ช้ากว่าฤดูกาลใดๆ นับตั้งแต่ปีสุดท้ายของคณะบริหารบุช ซึ่งเป็นปีแรก

แน่นอน ผู้คลางแคลงใจอาจมองตัวเลขเหล่านั้นว่าไม่สมบูรณ์ โดยอ้างถึงสัจธรรมที่มักเรียกกันว่าอำนาจมีแนวโน้มที่จะสร้างขึ้นเมื่อฤดูกาลดำเนินไปและอุณหภูมิก็อุ่นขึ้น ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจดูเฉพาะตัวเลขเดือนเมษายนในช่วง 10 ฤดูกาลที่ผ่านมา เพื่อดูว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างยอดรวมโฮเมอร์สำหรับฤดูกาลเทียบกับเดือนแรกของการดำเนินการหรือไม่

ปี HR/G HR/G (เมษายน) ความแตกต่าง
2014 ??? 0.84 ???
2013 0.95 1.02 -0.07
2012 1.01 0.94 0.07
2011 0.93 0.91 0.02
2010 0.94 0.94 0.00
2009 1.03 1.05 -0.02
2008 1.00 0.89 0.11
2007 1.01 0.98 0.03
2006 1.10 1.15 -0.05
2005 1.03 0.95 0.08
2004 1.12 1.09 0.03
ตามแผนภูมิที่แสดง ยอดรวมการวิ่งกลับบ้านมักจะเพิ่มขึ้นหลังจากเดือนเมษายน แม้ว่าจะไม่ใช่แนวโน้มที่สม่ำเสมอหรือมีความหมายเป็นพิเศษก็ตาม แม้ว่าจำนวนโฮมรันจะเพิ่มขึ้น 0.02 ต่อเกมตั้งแต่เดือนเมษายนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่พวกเขายังคงนิ่งหรือลดลงจริง ๆ ในสี่ปีที่แยกจากกัน

เพียงครั้งเดียวในตัวอย่าง 10 ปีที่เราเห็นการผลิตโฮมรันเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ตลอดช่วงฤดูกาลเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ส่วนใหญ่เรากำลังดูความแตกต่างของโฮมรันหนึ่งครั้งทุกๆ 20 เกมขึ้นไปที่เล่น กล่าวอีกนัยหนึ่งเมษายนมีแนวโน้มที่จะเป็นลางสังหรณ์ของฤดูกาลที่จะมาถึง

บางครั้งภูมิปัญญาดั้งเดิมก็ได้รับการสนับสนุนโดยตัวเลข แต่สิ่งนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นเช่นนั้น อันที่จริง แนวทางที่สำคัญที่สุดจากแบบฝึกหัดนี้อาจเป็นได้ว่า โดยรวมแล้ว แนวโน้มของเดือนเมษายนทำให้เรามีพื้นฐานที่ดีพอสมควรสำหรับสิ่งที่คาดหวังสำหรับฤดูกาลข้างหน้า อย่างน้อยก็เมื่อพูดถึงผลรวมของโฮมรันทั้งลีก

หากการล่มสลายของอำนาจทั่วทั้งลีกยังคงดำเนินต่อไปตลอดช่วงที่เหลือของเดือน เราอาจพิจารณาถึงการดับไฟฟ้าทั่วทั้งลีกที่เราไม่พบใน 20 ปี และดังที่ Cwik ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ อาจทำให้คุณอยากดูอีกครั้งเกี่ยวกับประเภทนักเล่นสลากที่ไร้ค่าหรือทั้งหมด เช่นAdam DunnและChris Carter โดยที่การวิ่งกลับบ้านอาจมีค่าใช้จ่ายสูง

อย่างไรก็ตาม หากลีกต้องการเห็นลูกบอลออกจากสนามน้อยลง อาจเป็นโอกาสดีที่จะซื้อในเหยือกที่มีแนวโน้มว่าจะมีฟลายบอลต่ำ เหยือกที่ในอดีตมีปัญหาในการชักนำลูกกราวด์บอล จะได้เห็นการผลิตที่เพิ่มขึ้น หากลูกตีแบตของพวกเขาตกใส่ถุงมือของผู้เล่นนอกสนามอย่างไม่เป็นอันตรายมากกว่าที่จะเป็นของที่ระลึก

เพื่อยกตัวอย่างเพียงหนึ่งตัวอย่างDan Harenที่มีอัตราการกลับบ้านสูงสุดอันดับที่ 12 ต่อ flyball rate ในหมู่ผู้ขว้างลูกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในปีที่แล้วอาจเป็นผู้รับผลประโยชน์เพียงคนเดียว เขาอนุญาตให้ลองบอลยาวเพียงลูกเดียวใน 12 อินนิ่งแรกของเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องจับตามอง

การชนะในกีฬาแฟนตาซีนั้นเกี่ยวกับการค้นหาความได้เปรียบก่อนที่เพื่อนร่วมลีกของคุณจะทำ และการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในระดับลีกนี้อาจเป็นที่ที่เจ้าของที่เก่งกาจจะก้าวไปข้างหน้า

เมื่อฉันเริ่มเตรียมตัวสำหรับ คอลัมน์Start and Sit Hittersประจำสัปดาห์ อันดับแรกฉันจะพิจารณาว่าผู้เล่นคนใด “ชัดเจนเกินไป” ในแต่ละตำแหน่ง

ตอนนี้ฉันใช้การกำหนดนั้นแทน “ต้องเริ่ม” เพราะฉันต้องการให้ครอบคลุมมากขึ้น ลีกมีขนาดและรูปแบบแตกต่างกันมากจน “ต้องเริ่ม” อย่างแท้จริงนั้นหายากมาก สิ่งที่อาจดูเหมือนต้องเริ่มต้นสำหรับเจ้าของ Rotisserie 12 ทีม อาจไม่ใช่เจ้าของแบบตัวต่อตัว 10 ทีม

แต่ผู้เล่นบางคนมีระดับไฮเอนด์มากจนพวกเขา “ต้องเริ่ม” อย่างแท้จริง อัล Melchior และฉันถกเถียงที่พอดีเข้าไปในหมวดหมู่ในวันพฤหัสบดีที่แฟนตาซีเบสบอลวันนี้ เราทำถูกต้องในลีกของคุณหรือไม่?

เราจะมีอีกมากที่จะหารือในวันนี้ตอนเที่ยง ET อย่าลืมปรับแต่งและโทรหาเราที่ 877-627-9777 พร้อมคำถามของคุณ

มันวันศุกร์ซึ่งหมายความว่าเรากำลังวิ่งผ่านเริ่มต้นที่แนะนำของเราและนั่งสำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึงในอีกตอนสดของแฟนตาซีเบสบอลวันนี้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างคู่ตียอดฮิตของสก็อตต์ ไวท์ใน Fantasy Week 3 ซึ่งเขาจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดง นอกจากนี้ เขายังจะดูตัวอย่างคอลัมน์เริ่มต้น/นั่งของเขา และนำเสนอรายชื่อผู้นอนหลับสูงสุด 10 อันดับแรก ในกรณีที่คุณต้องการผู้ตีฉุกเฉินในสัปดาห์หน้า

Al Melchior จะทำเช่นเดียวกันกับนักขว้างคนโปรดประจำสัปดาห์ที่ 3 และ Adam Aizer จะพยายามเริ่มการต่อสู้ในการโต้วาทีของผู้เล่นของเรา ส่วนอื่นๆ ได้แก่ เทรนด์บัญชีรายชื่อปกติ (ดูผู้เล่นที่เพิ่มเข้ามามากที่สุดและมีผู้เข้าชมมากที่สุด) กระดานผู้นำและเรื่องราว 5 อันดับแรกที่มี Jon Heyman วงในเบสบอล ปรับใน . โทร (877.627.9777) ทวีตอีเมลและลุ้นรับเรื่องไม่สำคัญ (คำแนะนำ: วันนี้เป็นธีมการ์ตูน) มีความสนุกสนานที่จะได้เข้าร่วมกับเรา

Fantasy Baseball Today: Shane Baz call up, Eddie Rosario cycle, Jared Kelenic’s hot streak
Fantasy Baseball Today: Shane Baz ร้องเรียก, วงจร Eddie Rosario, สตรีคสุดฮอตของ Jared Kelenic
ใน Fantasy Baseball Today เราสรุปทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้จากการแข่งขันสุดสัปดาห์
Frank Stampfl

โดย Frank Stampfl
17 ชม. ที่แล้ว
อ่าน 7 นาที

ดูตอนนี้:
WEEKEND RECAP, WAIVER WIRE ADDS & ANOTHE…
(3775)
ได้เวลากระทืบแล้ว! เป็นสัปดาห์ที่สองจากสัปดาห์สุดท้ายในลีก Roto และรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบเฮดทูเฮด การตัดสินใจเริ่ม/นั่งทุกครั้งอยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์และถูกต้อง เราได้พูดถึงพวงของ polarizing เหยือกเริ่มตั้งแต่วันที่พอดคาสต์ในวันนี้ แต่บางทีอาจจะไม่มีมากกว่ายูดาร์วิช มีคนทวีต Scott White และฉันในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อถามว่าพวกเขาควรจะสตรีม Darvish ในการเริ่มต้นของเขาที่พระคาร์ดินัลในวันเสาร์หรือไม่ ฉันตอบว่าไม่ทำ ซึ่งหมายความว่าเขาจะโยนเจ็ดอินนิ่ง… และนั่นคือสิ่งที่เขาทำ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสารแปลกปลอมหรือการถูกคุมขังหลายครั้งในรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ Darvish นั้นแย่มากตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน เขาเตรียมเปิดบ้านพบกับเดอะเบรฟส์ในสัปดาห์นี้และขณะนี้ฉันมีเขาอยู่บนม้านั่งของฉันเพื่อสนับสนุนLogan Gilbertผู้ซึ่งได้รับสองคุณภาพเริ่มต้นติดต่อกันและเผชิญกับความผิดของAngels ที่ต่ำต้อยในวันศุกร์

ส่งเสียงถึงพระคาร์ดินัลเซนต์หลุยส์ที่อยู่ในสตรีคที่ชนะแปดเกมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทเลอร์โอนีลที่ร้อนแรง ในเกมวันที่ 18 กันยายน โอนีลกำลังตีบอล .333 โดยมีเจ็ดโฮมรันและขโมยสามครั้ง ปีนี้เขามีท่าทีค่อนข้างแย่ ซึ่งสมเหตุสมผลด้วยอัตราการเอาท์เอาท์ที่สูง ปัจจุบันเขามีรายชื่อ 79% และสามารถเล่นได้ในลีกที่ตื้นกว่า ดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบเขา คุณอาจไม่ต้องการให้ฉันบอกคุณเรื่องนี้ แต่ถ้าคุณมี O’Neill ในทีมของคุณ อย่าลืมให้เขาอยู่ในรายชื่อผู้เล่นโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบ

แน่นอนเช่นเคยคุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับตอนใหม่ล่าสุดของแฟนตาซีเบสบอลวันนี้ขณะที่พวกเขาวางบนแอปเปิ้ลและSpotify

Baz ได้รับโทรศัพท์หลังจากผู้เยาว์ที่โดดเด่นยืดตัว
Rays SP Shane Bazเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับแนวหน้าของทีมเยาวชนในฤดูกาลนี้ และในที่สุดเขาก็ได้รับการเรียกตัวจากแทมปาโดยเหลือเวลาอีกเพียงสองสัปดาห์ ใน 17 รายการเริ่มต้นระหว่าง Double-A และ Triple-A นี่คือลักษณะการยืดที่โดดเด่นของเขา: 2.06 ERA, 0.80 WHIP, 113 K เหนือ 78.2 IP ตอนนี้เขาลงเล่นเพียง 26% โดยมีโอกาสได้เป็นตัวจริงในเกมกับโตรอนโตและไมอามี่ Baz มีการสร้าง Fantasy ace ในบางจุด แต่ตอนนี้ยังเร็วเกินไป?

สก็อตต์ ไวท์ เจาะลึกลงไปในโปรไฟล์ของ Baz ในตอนนี้ หลังจากที่เริ่มที่จะตอบคำถามว่าการเพิ่มและเริ่มต้นเขานั้นคุ้มค่าหรือไม่ ณ จุดนี้

“ไม่มีการพูดเกินจริงถึงศักยภาพของโอกาสที่เขาเป็น คุณเห็นตัวเลขที่เขาวางไว้ในปีนี้ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วของเขา ทำให้เขากลายเป็นผู้มีโอกาสสูงสุดในการเล่นเบสบอล ฉันอาจพยักหน้าให้ Orioles ‘ Grayson แทน โรดริเกซแต่นี่ไม่เกี่ยวกับเขา ประเด็นคือใกล้แล้ว

“ปัญหาในการรับ Baz ไม่ใช่เรื่องของความสามารถแต่เป็นเรื่องของจังหวะเวลา เขามาถึงเป็นครั้งแรกในสาขาวิชาเอกในช่วงสัปดาห์ที่สองถึงสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาล … ในตำแหน่งที่อาจเป็นอันตรายมากที่สุด … สำหรับทีมที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในการจัดการเหยือกที่กำลังมาแรงพร้อมถุงมือเด็ก

“มีโอกาสเล็กน้อยที่เขาจะโยนอัญมณีเจ็ดอินนิ่ง (แม้ว่าเขาจะกินเวลาเพียงหกอินนิงในผู้เยาว์ในปีนี้) แต่เขามีความเป็นไปได้ที่สมจริงมากขึ้นว่าพวกเขาตัดเขาที่ 4-5 อินนิ่ง – และนั่นคือ ถ้าเขาขว้างได้ดี

“แน่นอน ไม่มีการคาดเดาว่าเขาจะทำภารกิจได้หรือไม่ เนื่องจากเขายังไม่ได้ผ่านการทดสอบในระดับสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับ Blue Jays ในการออกนอกบ้านครั้งแรก ซึ่งคุณอาจทราบคือ ค่อนข้างจะเชิงรุก ถ้าเขานำทางผู้เล่นตัวจริงได้ดีพอ เขาจะพบกับ Astros ในครั้งต่อไป ซึ่งนำเสนอการจับคู่ที่ดุเดือดยิ่งขึ้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งหมดเหล่านั้น คุณจะมีความมั่นใจที่จะเริ่ม Baz ได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์นี้หรือ ต่อไป?

“จริงอยู่ มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก ถ้ารังสีตัดสินใจที่จะเอาคนออกจากการหมุนด้วยการมาถึงของ Baz ซึ่งฉันไม่นับ แต่เป็นไปได้ – เขาจะเข้าแถวเพื่อเริ่มต้นสองครั้ง ในสัปดาห์นี้ กับครั้งที่สองกับ Marlinsและในสถานการณ์นั้นเขาจะเผชิญหน้ากับ พวกแยงกี ในสัปดาห์หน้ามากกว่า Astros มันจะทำให้ความเสี่ยงเป็นรางวัลที่คุ้มค่ามากขึ้น แต่แน่นอน คุณไม่สามารถวางใจได้ว่าเขามี เริ่มที่สองในสัปดาห์นี้

“ในที่สุด การพนันนั้นใหญ่เกินกว่าจะรับได้ ถ้าบาซมาถึงเมื่อเดือนที่แล้ว มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง”

จดหมายข่าวแฟนตาซีเบสบอลทูเดย์
คุณถูกกำหนดให้ได้เปรียบเหนือเพื่อนของคุณด้วยคำแนะนำจากทีมงาน FBT ที่ได้รับรางวัล

โดยการส่งอีเมลของฉัน ฉันตกลงที่จะรับ “จดหมายข่าว Fantasy Baseball Today” และอีเมลการตลาดและการส่งเสริมการขายอื่น ๆ จาก CBS Sports ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลจากบริษัทในเครือและ/หรือข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ และบริการของพันธมิตรของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
Email Address
เคเลนิคเริ่มแสดงอาการหนัก
Jared Kelenic Seattle Mariners
เก็ตตี้อิมเมจ
มันไม่ใช่หนังสือนิทานในฤดูกาลแรกสำหรับMariners OF Jared Kelenic แต่เขาเริ่มที่จะลุกเป็นไฟในเวลาที่เหมาะสำหรับผู้จัดการแฟนตาซีที่อดทน ในสี่เกมล่าสุดของเขา Kelenic มีเจ็ดนัด สามโฮเมอร์ หนึ่งฐานที่ถูกขโมย และหกรันทำคะแนนร่วมกับ RBI เจ็ดครั้ง สิ่งสำคัญที่สุดคือเขาลดอัตราการเอาท์ของเขาด้วยการเอาท์เพียงสามครั้งในช่วงสี่เกมนั้น

เขาได้รับรายชื่อ 63% และนี่คือสิ่งที่ Scott White ได้กล่าวเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถ OF ในคอลัมน์การสละสิทธิ์ล่าสุดของเขา:

Sophomore Slump ไม่ใช่ภาพหลอน มันได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยซ้ำว่าเป็นสารตั้งต้นของอาชีพที่วนเวียนอยู่ในท่อระบายน้ำ ไม่ว่าจะผ่านการบาดเจ็บหรือการปรับตัวของคู่ต่อสู้ที่ผู้ตกต่ำไม่สามารถตอบสนองได้สำเร็จ ผู้ชนะหน้าใหม่แห่งปีอย่าง Bob Hamelin, Pat Listach, Bobby Crosby, Ben Grieve และ Chris Coghlan ต่างก็นึกถึง

ปัญหาสำหรับเจ้าของเกม Fantasy ได้กำหนดไว้แล้วว่าใครบ้างที่อ่อนแอต่อโรคร้ายนี้ และใครที่สามารถต้านทานโรคนี้ได้ ตัวอย่างล่าสุดของหลังนี้คือ ไมค์ เทราต์ นักเตะนอกสนามที่มีพรสวรรค์อย่างไร้เหตุผลของแองเจิล ซึ่งน้อยคนนักที่จะฝันว่าจะตกเป็นเหยื่อของมันเมื่อฤดูกาลที่แล้ว และได้แสดงต่อไปว่าทำไม

Rookies แห่งปี 2013 สองคนทำให้ผู้เข้าร่วม Draft Day มีความแตกต่างที่ชัดเจนพอสมควรเกี่ยวกับสไลด์ในปีที่สองที่อาจเกิดขึ้น American League ROY Wil Myersเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์และมีศักยภาพในการเป็นดาวเด่นประจำปี แต่การเริ่มต้นช้าของเขาในฤดูกาลนี้ก็ไม่น่าแปลกใจ เขาถูกทิ้งในลำดับการตีลูกหลังจากเริ่มต้นปีด้วยคะแนนเฉลี่ย .229 และไม่มีโฮมรันใน 35 ค้างคาว ยังเร็วเกินไปที่จะตรึงเขาในฐานะเด็กปีที่สอง แต่การถอยกลับที่สำคัญจากตัวเลขในปี 2013 ของเขานั้นไม่เป็นปัญหา

เดียวกันไม่สามารถพูดเกี่ยวกับ 2013 เนชั่นแนลลีกหน้าใหม่แห่งปีJose Fernandez สิ่งของของเขาล้นหลามเกินกว่าจะถือว่าเขาเป็นผู้สมัครปีที่สองตกต่ำ อันที่จริง เฟอร์นันเดซมีพรสวรรค์บนเนินดินที่ไม่เคยมีผู้ใดพบเห็นตั้งแต่ที่แซนดี้ คูแฟ็กซ์ เล่นยางให้ดอดเจอร์สในต้นทศวรรษ 1960 เฟอร์นันเดซชนะไปแล้วสองครั้งด้วย 0.71 ERA และ 17 เอาท์ในโอกาส 12 2/3

ไม่น่าแปลกใจเลยที่เฟอร์นันเดซถูกฉายให้เป็นผู้เล่นคนที่ 24 ที่ดราฟต์แฟนตาซีในปีนี้ ขณะที่ไมเออร์สอยู่ในอันดับที่ 64 นี่ไม่ใช่การคาดเดาว่าผู้ที่เลือกไมเยอร์สจะเสียใจ แต่มันบ่งชี้ว่าเจ้าของเกม Fantasy ควรให้ความสำคัญกับผู้เล่นชั้นปีที่สองใน Draft Day มากกว่านี้

Fantasy Baseball Today: Shane Baz ร้องเรียก, วงจร Eddie Rosario, สตรีคสุดฮอตของ Jared Kelenic
Fantasy Baseball Today: Shane Baz ร้องเรียก, วงจร Eddie Rosario, สตรีคสุดฮอตของ Jared Kelenic
ใน Fantasy Baseball Today เราสรุปทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้จากการแข่งขันสุดสัปดาห์
Frank Stampfl

โดย Frank Stampfl
17 ชม. ที่แล้ว
อ่าน 7 นาที

ดูตอนนี้:
สรุปสุดสัปดาห์ ยกเว้นสายเพิ่ม & อื่น…
(3775)
ได้เวลากระทืบแล้ว! เป็นสัปดาห์ที่สองจากสัปดาห์สุดท้ายในลีก Roto และรอบรองชนะเลิศหรือรอบชิงชนะเลิศในรูปแบบเฮดทูเฮด การตัดสินใจเริ่ม/นั่งทุกครั้งอยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์และถูกต้อง เราได้พูดถึงพวงของ polarizing เหยือกเริ่มตั้งแต่วันที่พอดคาสต์ในวันนี้ แต่บางทีอาจจะไม่มีมากกว่ายูดาร์วิช มีคนทวีต Scott White และฉันในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อถามว่าพวกเขาควรจะสตรีม Darvish ในการเริ่มต้นของเขาที่พระคาร์ดินัลในวันเสาร์หรือไม่ ฉันตอบว่าไม่ทำ ซึ่งหมายความว่าเขาจะโยนเจ็ดอินนิ่ง… และนั่นคือสิ่งที่เขาทำ ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสารแปลกปลอมหรือการถูกคุมขังหลายครั้งในรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ Darvish นั้นแย่มากตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน เขาเตรียมเปิดบ้านพบกับเดอะเบรฟส์ในสัปดาห์นี้และขณะนี้ฉันมีเขาอยู่บนม้านั่งของฉันเพื่อสนับสนุนLogan Gilbertผู้ซึ่งได้รับสองคุณภาพเริ่มต้นติดต่อกันและเผชิญกับความผิดของAngels ที่ต่ำต้อยในวันศุกร์

หมายเหตุจากบรรณาธิการ:คำแนะนำการเสนอขายรายสัปดาห์ของ Al ฉบับแรกจะดำเนินการในวันศุกร์ โดยมีการอัปเดตทุกวันจันทร์ล่วงหน้าก่อนการเสนอขายครั้งแรก

ในช่วงเวลาการให้คะแนนส่วนใหญ่ Fantasy Week 3 (14-20 เมษายน) มอบส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของการตัดสินใจเริ่มต้นสองอย่างง่าย ๆ ให้กับเจ้าของ แต่เหตุการณ์ในสัปดาห์เปิดฤดูกาลก็สร้างปัญหาที่น่าสนใจเช่นกัน

เจ้าของไม่ควรจะต้องคิดว่าสองครั้งเกี่ยวกับการใช้สตีเฟ่นสตราสเบิร์กหรือคลิฟลีหรือสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงลูคัสฮาร์เรล หรือจอร์แดน Lyles แต่ทิมลินเซคัม ที่ยังคงดิ้นรนแต่แสดงสัญญาณของความคืบหน้าล่ะ? หรือColby Lewisที่ไม่ได้เล่นในสาขาวิชาตั้งแต่ปี 2012 แต่มีประสิทธิภาพก่อนที่เขาจะต้องผ่าตัดข้อศอก? หรือร็อบบี้ เออร์ลินและเจสซี่ ชาเวซที่เพิ่งทำการหมุนรอบทีมของพวกเขาเนื่องจากอาการบาดเจ็บจากการออกสตาร์ทตัวอื่น แต่ยังน่าประทับใจจนถึงตอนนี้?

ต้องเริ่มตัวเลือกสองสตาร์ท
1. สตีเฟน สตราสเบิร์ก ที่ MIA กับ STL
2. คลิฟ ลี เทียบกับ ATL ที่COL
3. โฮเมอร์ เบลีย์ เทียบกับ PIT ที่ CHC
4. อนิบาล ซานเชซ เทียบกับ CLE เทียบกับ LAA
5. มาซาฮิโร ทานากะ เทียบกับ CHC ที่ TB
6. จอร์แดน ซิมเมอร์มันน์ ที่ MIA กับ STL
7. จอร์แดน เวนทูรา ที่ HOU กับ MIN
8. เกอร์ริท โคล ที่ CIN เทียบกับ MIL
9. แซ็ค วีลเลอร์ ที่ ARI กับ ATL
10. คริส อาร์เชอร์ ที่ BAL กับ NYY
Lincecum และ Lewis ไม่ได้ตัดรายชื่อผู้ขว้างลูกแบบ “bubble” สองทีมในสัปดาห์นี้ เนื่องจากมีทางเลือกที่ดีกว่าหรือกลับหัวสูงกว่ามากมาย แต่ก็ยังมีรายชื่อผู้เข้าชิงเส้นแบ่งเขตที่ต้องพิจารณาสำหรับลีกผสมมาตรฐานของคุณ ทีม Erlin และ Chavez เป็นสองเหยือกที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในรายชื่อของสัปดาห์นี้ แต่การจับคู่กันของพวกเขา ควบคู่ไปกับความสำเร็จในช่วงแรกๆ ควรให้เหตุผลแก่เจ้าของในการพิจารณาใช้พวกเขาสำหรับจุดหมุนรอบสุดท้าย

หนึ่งเหยือกขาดจากการจัดอันดับคือTaijuan Walker (ไหล่) และตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาจะเริ่มต้นทำกายภาพบำบัดอีกครั้ง เขาก็ไม่ใช่ผู้สมัครที่มีศักยภาพสำหรับการเริ่มต้นสัปดาห์ที่สองอีกต่อไป เขายังสามารถกลับมาได้ในสุดสัปดาห์นี้ แต่ถ้าเขายังไม่พร้อม ให้มองหาBlake Beavanเพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ที่สอง แม้ว่า Beavan นั้นควรค่าแก่การยิงในรูปแบบ AL เท่านั้น แต่ Walker ก็คุ้มค่าที่จะเดิมพันในลีกที่คละกันได้ลึกกว่า แม้ว่าจะไม่ใช่ในลีกที่ตื้นกว่าก็ตาม เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานะของเขา

Drew Smylyจะลงเป็นตัวจริงให้กับ Tigers เป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ และจริงๆ แล้วเขาคือคนที่ควรพิจารณาเริ่มต้นในลีกแบบผสมมาตรฐาน โดยเฉพาะลีกที่อนุญาตให้เขาใช้เป็นผู้ปลดปล่อย Josh Collmenterจะทำการย้ายจากอุปการะไปสู่การหมุนด้วย และเขาและ/หรือBronson Arroyo สามารถออกสตาร์ทได้สองครั้งสำหรับ Diamondbacks ความเป็นไปได้นั้นทำให้ทั้งสองเหยือกทำงานได้เป็นทางเลือกสุดท้ายในลีกผสมมาตรฐาน เช่นเดียวกันอาจไม่เป็นความจริงสำหรับDan Strailyผู้ซึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพื่อเริ่มต้นครั้งที่สองหากต้องข้ามScott Kazmir (triceps) อย่างไรก็ตาม Kazmir บอกกับSan Jose Mercury Newsเขาคาดหวังที่จะพลิกกลับกับแอสโทรสในครั้งต่อไป นอกจากนี้Cincinnati Enquirerรายงานว่าMat Latosมีอาการอ่อนโยนที่ข้อศอก ดังนั้นเจ้าของของเขาจึงไม่ควรนับว่าเขาพร้อมอยู่อย่างน้อยสองสามสัปดาห์

ด้านล่างนี้คือ 38 เหยือกที่มีกำหนดจะเริ่มสองครั้งในสัปดาห์ที่ 3 พร้อมกับทางเลือกอื่นที่คล้ายคลึงกัน สำหรับผู้เล่นที่มีตำแหน่งสูงกว่าในกลุ่ม “ฟองสบู่” สถานการณ์ที่เหมาะสมคือให้ทั้งตัวเลือกเริ่มต้นและเริ่มต้นครั้งเดียวใช้งานได้ ถ้าคุณมีตำแหน่งสำหรับพวกเขา แต่ในลีกที่ตื้นมาก คุณอาจต้องเลือก ดังนั้นในขณะที่ฉันจัดอันดับ เช่นMarco Estrada ก่อนTony Cingraniการรับรอง Estrada ของฉันไม่ได้หมายความว่า Cingrani เป็นผู้แนะนำ ในขณะที่คุณเจาะลึกลงไปในการจัดอันดับ โอกาสมากขึ้นที่คุณอาจต้องนั่งตัวเลือกที่น้อยกว่าของตัวเลือกสองเริ่มหรือครั้งเดียว

เหยือกเริ่มต้นสองอันบน Bubble
11. Ervin Santana , ATL (ที่ PHI ที่ NYM)
การเปิดตัวของซานทาน่ากับเดอะเบรฟส์นั้นน่าตื่นเต้น แม้ว่าผู้เล่นตัวจริงของเดอะเมทส์ที่เขาเผชิญหน้าจะต้องทนกับความไร้ประโยชน์มากพอๆ กับในสาขาวิชาอื่นๆ จนถึงตอนนี้ ยกเว้นทีมเดรสของเดรส เราจำเป็นต้องให้เครดิต Santana ในการขว้าง 65 จาก 88 โหม่งของเขาสำหรับการโจมตี และเขาได้รับประโยชน์จากการเผชิญหน้ากับเม็ตส์อีกครั้งในสัปดาห์ที่ 3 อีเกิลส์มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่พวกเขายังได้รับประโยชน์จากทีมอีกด้วย 332 BABIP ที่มีแนวโน้มจะดิ่งลงเหว ซานทาน่าไม่เพียงแค่ออกสตาร์ทเพียงครั้งเดียวและโอกาสฝึกซ้อมในฤดูใบไม้ผลิอีกห้าครั้งในปีนี้ แต่เจ้าของรถยังต้องคิดหาวิธีจัดการกับรูปแบบความไม่สอดคล้องที่มีมายาวนานของเขาด้วย กังวลเรื่องนั้นอาทิตย์หน้า การจับคู่ของ Santana นั้นดีพอที่จะทำให้เขาใช้งานได้ในลีกผสมมาตรฐาน

เริ่มต้น Santana เหนือเหยือกแบบใช้ครั้งเดียวต่อไปนี้: Andrew Cashner , Tony Cingrani , Hiroki Kuroda

12. Marco Estrada , MIL (เทียบกับ STL ที่ PIT)
เอสตราด้าทำผลงานได้ดีในฤดูกาลแรกของเขากับเรดซอกซ์ แต่หลังจากออกเดินสามรอบและชักนำให้กราวด์เพียงสองคนในโอกาส 5 2/3 เขาอาจทำให้เจ้าของทีมกังวลเล็กน้อย เขาคลายความกังวลของเราในการออกสตาร์ทครั้งล่าสุดกับอีเกิลส์ ในขณะที่ขว้างเพียงหกอินนิ่ง เขาได้กราวด์ 10 ตัวในขณะที่เพิ่มอัตราการโยนทิ้งเล็กน้อยและออกสองเดิน เหนือสิ่งอื่นใด Estrada ได้ Phillies ที่จะแกว่งและพลาด 16 ครั้ง ในฐานะเหยือก flyball เอสตราด้าอาจเอาชนะตัวเองได้เล็กน้อยในการออกตัวครั้งนั้น แต่อย่างน้อยเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวลทันทีว่าเขาจะเสี่ยงกับโฮมรันในอนาคต เขาควรให้ความช่วยเหลืออย่างมากในการหยุดงานและ WHIP ของทีมของคุณในสัปดาห์ที่สองเริ่มต้นนี้

เริ่มต้น Estrada เหนือเหยือกแบบใช้ครั้งเดียวต่อไปนี้: Tony Cingrani , Hiroki Kuroda , CJ Wilson

13. Matt Garza , MIL (เทียบกับ STL ที่ PIT)
สามฤดูกาลที่แล้ว การ์ซาดูเหมือนจะกลายเป็นตัวเลือกแฟนตาซีที่น่าเชื่อถือ ในขณะที่เขาเพิ่มอัตราการหยุดงานและบอลภาคพื้นดิน ความคืบหน้านั้นถูกชะล้างออกไปในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมา เนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บจากรุมเร้า จนถึงปีนี้ ดูเหมือนว่าการ์ซาคนเก่าจะกลับมาอีกครั้ง เนื่องจากเขาได้รวบรวมอัตราการสไตรค์สวิง 16% และอัตราบอลภาคพื้นดิน 63 เปอร์เซ็นต์ เครื่องหมายทั้งสองนั้นดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้อย่างแน่นอน แต่พวกเขาแสดงให้เห็นว่าเขามาถูกทางแล้ว ความเร็ว fastball เฉลี่ย 94.8 ไมล์ต่อชั่วโมงของเขานั้นสูงที่สุดในช่วงเดือนแรกของการเล่นตั้งแต่ปี 2010

เริ่ม Garza เหนือเหยือกแบบใช้ครั้งเดียวต่อไปนี้: CJ Wilson , Jered Weaver , Sonny Grey

14. Lance Lynn , STL (ที่ MIL ที่ WAS)
Lynn ยังไม่ได้ลงทะเบียนการเริ่มต้นที่มีคุณภาพ แต่ไม่ใช่เพราะขาดความเร็วหรือการควบคุม อันที่จริง เขาอาจจะขว้างลูกมากเกินไปในโซนนัดหยุดงาน เนื่องจากมากกว่าหนึ่งในสามลูกที่พุ่งออกจากตัวเขานั้นเป็นไลน์ไดรฟ์ แม้แต่เหยือกที่ดีที่สุดก็ยังต้องเดินผ่านแบบนี้ และไม่มีสัญญาณเตือนอื่นๆ เจ้าของควรคาดหวังให้ลินน์เป็นคนที่เขาได้รับตั้งแต่เข้าร่วมการหมุนเวียนของพระคาร์ดินัลเมื่อสองปีที่แล้ว: ผู้ผลิตนัดหยุดงานที่เชื่อถือได้ด้วย ERA และ WHIP ระดับปานกลาง ดังนั้น มีหลายสัปดาห์ที่คุณจะนั่งเขาด้วยการออกสตาร์ทเพียงครั้งเดียว แต่มีไม่กี่สัปดาห์ที่คุณจะเลือกเขาสองนัด

เริ่ม Lynn เหนือเหยือกแบบใช้ครั้งเดียวต่อไปนี้: Alex Wood , Jon Lester , Scott Kazmir

15. แบรนดอน มอร์โรว์ , TOR (ที่ MIN, ที่ CLE)
ย้อนกลับไปในปี 2012 เมื่อมอร์โรว์ดูเหมือนใกล้จะเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องใน Fantasy เขาได้รับบาดเจ็บที่เฉียง และเราไม่เห็นเขาเป็นตัวเลือกที่เกี่ยวข้องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัญหาเส้นประสาทที่ปลายแขนของเขาทำลายฤดูกาล 2013 ของเขา แต่มอร์โรว์แสดงให้เห็นในสองครั้งแรกของเขาว่าเขาอาจจะยังคงสามารถทำตามสัญญาได้ แน่นอนว่าการเริ่มต้นที่ดีที่สุดของเขาต้องเจอกับ Astros ที่มีความสุข แต่มอร์โรว์ก็ทุ่มหนักกว่าที่เคยเป็นมานับตั้งแต่เขาได้เป็นตัวจริงเต็มเวลาในกลางปี ​​2552 มอร์โรว์ยังคงเป็นเดิมพัน แต่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่มีอัตราการตีออกสูงและมีค่า ERA และ WHIP ต่ำ

เริ่มพรุ่งนี้ด้วยเหยือกแบบใช้ครั้งเดียวต่อไปนี้: Hyun-Jin Ryu , Dan Haren , Danny Salazar

16. Shelby Miller , STL (ที่ MIL ที่ WAS)
หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นจากการดิ้นรนของมิลเลอร์ ย้อนหลังไปถึงช่วงปลายฤดูกาลที่แล้ว แต่จนกระทั่งเขียนคอลัมน์นี้ ฉันก็เต็มใจที่จะให้ประโยชน์ของข้อสงสัยนี้แก่เขา แม้ว่ามิลเลอร์จะเกลี้ยกล่อมการสวิงและพลาดเพียงเก้าครั้งในการออกสตาร์ทสองนัดแรกของเขา แต่เพราะท้ายที่สุดแล้ว มันก็แค่การออกสตาร์ทสองครั้ง ฉันไม่เห็นเหตุผลที่จะตื่นตระหนก อย่างไรก็ตาม ความคล่องแคล่วของ Miller ในการอนุญาตให้มีการติดต่อกลับไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่เขาเริ่มสูญเสียการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งบน fastball ของเขา ดูเหมือนจะเป็นมากกว่าเรื่องบังเอิญ ในด้านบวก มิลเลอร์ทำผลงานได้ดีในการออกสตาร์ทครั้งสุดท้าย และความเร็วของเขาอยู่ที่ตำแหน่งไหนเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ยังไม่ถึงเวลาที่จะตื่นตระหนกเต็มที่ แต่เขา

เริ่มมิลเลอร์ด้วยเหยือกแบบใช้ครั้งเดียวต่อไปนี้: Danny Salazar , John Lackey , Justin Masterson

17. Jake Peavy , BOS (ที่ CHW เทียบกับ BAL)
เมื่อสองฤดูกาลที่ผ่านมา Peavy เป็นเหยือกน้ำสองใบที่น่าพึงพอใจ แต่ฤดูกาลที่แล้ว เขาสูญเสียความแวววาวไปบ้าง อัตราการตีสวิงของเขา (9 เปอร์เซ็นต์) ลดลงเป็นตัวเลขหลักเดียว และเขาได้บอลพื้นจากหนึ่งในสามของลูกตีของเขา ไม่น่าแปลกใจเลยที่ Peavy มีอัตราส่วน K/9 ที่ธรรมดามาก (7.5) และอัตราส่วน HR/9 ที่น่าเกลียด (1.2) เขาอาจดูเหมือนล็อคในฐานะเหยือกสองเริ่มด้วย 2.13 ERA และ 12 เอาท์ในโอกาส 12 2/3 แต่อัตราการกระพือปีก (9 เปอร์เซ็นต์) และลูกพื้น (38 เปอร์เซ็นต์) ยังคงไม่น่าประทับใจ Peavy ยังได้รับความช่วยเหลือจาก .219 BABIP ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ฉันไม่ได้เถียงว่า Peavy ควรจะนั่งลงหรือโยนทิ้ง แต่เขาก็ยังห่างไกลจากสิ่งที่ต้องเริ่ม และขึ้นอยู่กับว่าใครว่าง

เริ่มใช้เหยือกแบบ one-start ต่อไปนี้บน Peavy: Hyun-Jin Ryu , Dan Haren , Danny Salazar

18. Robbie Erlin , SD (เทียบกับ COL เทียบกับ SF)
เหยือกสองเริ่มเพื่อหลีกเลี่ยง
23. ทิม ลินเซคัม ปะทะ LAD ที่ SD
24. เฮคเตอร์ ซานติอาโก เทียบกับ OAK ที่ DET
25. โคลบี้ ลูอิส เทียบกับ SEA เทียบกับ CHW
26. เหวยหยินเฉิน เทียบกับวัณโรคที่ BOS
27. Josh Beckett ที่ SF กับ ARI
28. วานดี้ โรดริเกซ ที่ CIN เทียบกับ MIL
29. แซค แม็คอัลลิสเตอร์ ที่ DET เทียบกับ แห้ง
30. Eric Stults เทียบกับ COL เทียบกับ SF
31. โรนิส เอเลียส ที่ TEX ที่ MIA
32. อีริค จอห์นสัน ปะทะ BOS ที่ TEX
33. เดวิด เฮล และ PHI และ NYM
34. ฮวน นิคาซิโอ ที่ SD กับ PHI
35. แบรด แฮนด์ เทียบกับ WAS เทียบกับ SEA
36. โรแบร์โต้ เอร์นานเดซ เทียบกับ ATL ที่COL
37. ลูคัส ฮาร์เรล ปะทะ KC ที่ OAK
38. จอร์แดน ไลล์ส ที่ SD กับ PHI
แม้ว่า Erlin จะเล่นได้ดีในช่วง 80s และ 90 ที่ต่ำกว่า แต่เขาก็ทำได้ดีในการพลาดค้างคาวในผู้เยาว์ แต่เรายังไม่เห็นเขาทำอย่างนั้นด้วยความสม่ำเสมอในสาขาวิชา สิ่งที่เรารู้ก็คือ เท้าข้างใต้สามารถโจมตีและไล่คนขวาออกได้ (ใช่ คนถนัดขวา) ในขณะที่เขาทำแต้มเฉลี่ย .225 ในอาชีพค้าแข้งในลีกใหญ่โดยสังเขปของเขา ด้วยการออกสตาร์ทคู่ที่ PETCO Park ซึ่งเป็นสวนที่ยากมากสำหรับนักตีที่ถนัดขวา (ตามที่เห็นได้จากสถิติการตีบอลเฉลี่ย .165 ที่ Erlin ถือสิทธิ์ในการขว้างที่นั่น ตาม FanGraphs.com) Erlin สามารถขัดขวางเทือกเขาร็อกกี้ได้ และยักษ์ เขาดูดีกับชาวอินเดียนแดงในวันพุธ และหากเพียง แต่เขามีประวัติในเมเจอร์ลีกที่กว้างขวางกว่านี้ บางทีเออร์ลินอาจจะเป็นตัวเลือกสองสตาร์ทที่แข็งแกร่งกว่า เขา’

เริ่มเหยือกน้ำแบบใช้ครั้งเดียวแทน Erlin: John Lackey , Justin Masterson , RA Dickey

19. Jake Odorizziวัณโรค (ที่ BAL เทียบกับ NYY)
ในสองรอบแรกของเขาผ่านการหมุนของ Rays Odorzzi มีการสตาร์ทที่ดีเพียงครั้งเดียว (อันที่จริงแล้วไม่มีสกอร์) และการออกสตาร์ทที่แย่หนึ่งครั้ง แต่การเชื่อมโยงทั่วไประหว่างทั้งสองการออกนอกบ้านนั้นเป็นการสั่งการที่ไม่ดี เป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าต้องทำอย่างไร เพราะเขาเป็นผู้ยิงประตูที่ดีพอสมควร แม้ว่าเราจะยังเห็นไม่มากนักใน 48 อินนิ่งในเมเจอร์ลีกของเขา แต่ก็มีศักยภาพในการเอาต์เอาท์ และนั่นทำให้ Odorizzi คุ้มค่าที่จะพิจารณาในสัปดาห์ที่สองเริ่มต้นนี้ เพียงแค่ตระหนักว่านอกเหนือจากความกังวลเรื่องคำสั่งแล้ว Odorizzi อาจเสี่ยงต่อการไอเป็นลูกบอลโกเฟอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเริ่มต้นของเขาที่ Oriole Park ที่ Camden Yards

เริ่มเหยือกน้ำแบบใช้ครั้งเดียวเริ่มต่อไปนี้เหนือ Odorizzi: RA Dickey , Michael Pineda , Jeff Samardzija

20. Phil Hughes , MIN (เทียบกับ TOR, ที่ KC)
การเดิมพันครั้งใหญ่ในการเริ่มต้นฮิวจ์สในลีกผสมมาตรฐาน และในกรณีส่วนใหญ่ มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะทำเช่นนี้ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม Hughes เป็นคนที่ควรพิจารณาในลีกที่ลึกกว่า และในลีกแบบผสมมาตรฐานซึ่งเหยือกสำหรับเล่นสองสตาร์ทที่ทำงานได้ทั้งหมดถูกกลืนเข้าไป เขาควรค่าแก่การใช้หากคุณรู้สึกว่าคุณต้องการโยน “Hail Mary” เพื่อ ชนะ. Hughes ขึ้นชื่อเรื่องการยอมแพ้โฮเมอร์ในอัตราที่สูง แต่อัตราส่วน 1.3 HR/9 อาชีพของเขานั้นเบ้อย่างมากโดย 1.7 HR/9 ที่เขาโพสต์ในเกมเหย้าในฐานะพวกแยงกี ในฐานะฝาแฝด การเริ่มเล่นของฮิวจ์สอาจไปได้ดีกว่าที่เราคุ้นเคย (และเราเห็นว่าหลังจากอินนิ่งแรกของการเปิดตัว Target Field ปี 2014 กับทีม A ในวันพุธ)

เริ่มเหยือกน้ำแบบใช้ครั้งเดียวแทน Hughes: Jeff Samardzija , Jenrry Mejia , Dillon Gee

21. เจสซี่ ชาเวซ , โอ๊ค (ที่ LAA กับ HOU)
หลังจากปล่อยให้วิ่งเพียงครั้งเดียวในแต่ละการออกสตาร์ทสองครั้งแรกของเขา ตัวเลือกที่น่าสงสัยของ A สำหรับ Chavez สำหรับการหมุนของพวกเขาก็เริ่มที่จะดูงงน้อยลงมาก การปลดปล่อยเป็นเวลานานเคยเป็นการติดต่อและเหยือก flyball มากกว่า แต่ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว Chavez ใช้เครื่องตัดและโค้งบ่อยขึ้น ระยะแรกใช้การขว้างบอลบนพื้นได้ดี ส่วนหลังนั้นใช้การกระพือปีกอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าบทละครของชาเวซจะทำให้เขาประสบความสำเร็จในฐานะผู้เริ่มต้นหรือไม่ แต่ด้วยการจับคู่ที่ดี (ที่แองเจิล) และการจับคู่ที่ยอดเยี่ยม (ที่บ้านกับแอสโทรส) เขาก็คุ้มค่าที่จะลองถ้าคุณ ไม่ต้องไปทิ้งของมีค่าเพื่อจะได้เขามา

เริ่มต้นเหยือกแบบใช้ครั้งเดียวที่ Chavez: Chris Tillman , Dan Straily , Jose Quintana

22. Robbie Ross , TEX (เทียบกับ SEA เทียบกับ CHW)
ด้วย 1.74 ERA ในการเริ่มต้นสองครั้งแรกของเขา Ross ได้ทำงานที่ดีในการป้องกันการวิ่ง แม้ว่า 1.65 WHIP เผยให้เห็นว่าเขาต้องติดเบสรันเนอร์จำนวนมาก เจ้าของอาจกังวลว่าโชคของ Ross จะหมดลงในสัปดาห์นี้ แต่การเดินแปดครั้งในโอกาส 10 1/3 เป็นสาเหตุของ WHIP ที่สูงนั้น Ross มีการควบคุมที่ดีมาก ดังนั้นจึงมีความหวังว่าเขาจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่ของเขาได้ เขามีปัญหาเล็กน้อยในการชิงช้าและพลาด แน่นอนว่ามีความเสี่ยงในการใช้รอสในลีกแบบผสมมาตรฐาน ณ จุดนี้ แต่เขาได้แสดงสัญญาเพียงพอที่จะเสนอโอกาสในการได้รับผลตอบแทนก้อนโตด้วยการเริ่มต้นสองครั้ง

เริ่มเหยือกน้ำแบบ one-start แทน Ross: Jose Quintana , Ubaldo Jimenez , Corey Kluber

อยู่ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่แฟนตาซีหลงใหลมากที่สุดในธุรกิจโดยทำตามเราได้ที่ Twitter @CBSFantasyBBหรืออัลที่@almelccbs

แม้ว่าปกติใน Fantasy Baseball คุณจะเริ่มต้นผู้เล่นที่ดีที่สุดของคุณทุกสัปดาห์โดยไม่คำนึงถึงการจับคู่ ในสัปดาห์เหล่านั้นเมื่อคุณต้องการเติม ไม่ว่าเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการล่มสลายของการเริ่มต้นที่เชื่อถือได้ Scott White พร้อมให้ความช่วยเหลือ .

ในแต่ละตำแหน่ง เขาจะระบุรายชื่อผู้เล่นที่ “ชัดเจนเกินไป” สำหรับสัปดาห์ที่จะมาถึง ซึ่งหมายความว่าคุณไม่คิดว่าจะนั่งรอใครที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ จากนั้นจึงแนะนำให้เริ่มและนั่งโดยพิจารณาจากช่วงสั้นๆ ที่หลากหลาย – ปัจจัยระยะ

สถิติทั้งหมดอัปเดตจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน

สถานะของดัสติน เปโดรยาพุ่งสูงขึ้นเพราะอาการบาดเจ็บที่ข้อมือ เขากำลังเข้ารับการตรวจที่ข้อมือ ดังนั้นเขาจึงสามารถหลีกเลี่ยงการหยุดเล่น DL ได้ แต่หากเราไม่ส่งรายงานที่ดีในช่วงต้นวันจันทร์ คุณไม่ควรเสี่ยงกับการแข่งขันแบบผสม

ขอบคุณส่วนหนึ่งจากอาการป่วยที่ขัดขวางการพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายเชน วิคเตอร์ริโนจะไม่กลับมาจาก DL เมื่อมีสิทธิ์ในวันอังคารแรก แต่จะเริ่มงานบำบัดแทน การกลับมาของ Victorino อาจส่งผลกระทบต่อเวลาเล่นของJackie BradleyหรือDaniel Nava — ทีม Red Sox ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องใดเลย — แต่พวกเขาจะมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ในการดำเนินการ

กับห้าเริ่มติดต่อกัน (รวมถึงหนึ่งในฐานที่สาม), Mark Reynoldsดูเหมือนจะกลายเป็นผู้เล่นในชีวิตประจำวันในมิลวอกีสิ้นสุดทหารของเขากับไลล์ Overbay นั่นเป็นข่าวดีสำหรับเจ้าของ Rotisserie ที่กำลังมองหาการปิดลวดสละสิทธิ์ แต่ตอนนี้เราทุกคนรู้ข้อจำกัดของ Reynolds แล้ว โดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นคริส คาร์เตอร์แต่มีคุณสมบัติเหมาะสมในฐานที่สาม

และด้วยเหตุนี้ ในการแจกแจงตำแหน่งต่อตำแหน่ง …

ตัวจับ
ชัดเจนเกินไป: Joe Mauer , Buster Posey , Carlos Santana , Yadier Molina , Jonathan Lucroy , Wilin Rosario , Matt Wieters , Brian McCann , Salvador Perez

หมอนของ SCOTT สำหรับสัปดาห์ที่ 3
ผู้เล่น เป็นเจ้าของ/เริ่มต้น %
1. ไคล์ ซีเกอร์ , 3B, SEA 96/69
2. โนริชิกะ อาโอกิ , OF, KC 74/47
3. เจด กยอร์โก้ , 2B, SD 94/61
4. จัสติน สโมค , 1B, SEA 75/50
5. ชาร์ลี แบล็คมอนออฟ โคล 71/51
6. Leonys Martin , OF, TEX 78/52
7. ไมค์ มุสตาคัส , 3B, KC 66/26
8. เบน ริเวียร์ออฟ พี 56/41
9. มาร์ลอน เบิร์ดออฟ พี 54/31
10. ดัสติน แอคลีย์ , 2B/OF, SEA 76/52
เริ่ม: Dioner Navarro , Blue Jays
หลังจากออกตัวได้ช้าจนทุกคนต่างตั้งคำถามว่าการบุกทะลวงสู่ทีม Cubs เมื่อปีที่แล้วจะส่งผลให้เขาได้ลงเล่นเต็มเวลาหรือไม่ แบ็คสต็อปที่ใหญ่โตคือ 5 ต่อ 15 โดยได้สี่คู่จากสี่เกมล่าสุดและได้แต้มที่น่าพอใจ แมตช์สัปดาห์นี้กับทีมฝาแฝดและชาวอินเดียนแดง เขาน่าจะตีลูกเหยือกอย่างฟิล ฮิวจ์สไมค์ เพลฟรีย์และไคล์ กิ๊บสันทำให้เขาเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสเล่นDevin Mesoracoในลีกสองเกมจับ
แทนที่จะเป็น: Jarrod Saltalamacchia , Tyler Flowers
นั่ง: รัสเซล มาร์ตินโจรสลัด
มาร์ตินนั้นร้อนแรงกว่านาวาร์โรด้วยซ้ำ โดยเพิ่งกลับบ้านในเกมเดียวกันเมื่อวันพุธที่ 2 ครั้ง แต่เขาเป็นผู้เล่นที่ฉาวโฉ่ซึ่งมักจะสร้างความเสียหายส่วนใหญ่ในระยะสั้นและกระตุ้นอย่างคาดเดาไม่ได้ การเริ่มต้นเขาเพราะเขาเป็นมือที่ร้อนแรงนั้นมักจะไม่เหมาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่ต่อสู้ไม่เป็นที่โปรดปรานของเขา ในเกมที่เจ็ดของเขากับสีแดงและ Brewers สัปดาห์นี้จุดอ่อนเพียงอย่างเดียวคือไมค์ลีค
แทนที่จะเป็น: Mike Zunino , Devin Mesoraco , Navarro
ฐานแรก
ชัดเจนเกินไป: Miguel Cabrera , Paul Goldschmidt , Joey Votto , Edwin Encarnacion , Chris Davis , Prince Fielder , Freddie Freeman , Albert Pujols , Jose Abreu , Mark Trumbo , Eric Hosmer , Joe Mauer , Buster Posey , Brandon Belt , Carlos Santana , Adrian Gonzal , แมตต์ อดัมส์ , อัลเลน เคร็ก , แอนโธนี่ ริซโซ

เริ่มต้น: Justin Smoakกะลาสีเรือ
จำได้ไหมว่าฉันแนะนำให้คุณนั่ง Smoak เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว? ไม่ใช่เพราะฉันไม่เข้าใจถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะทำลายล้างในฤดูกาลนี้ในที่สุด แต่เนื่องจากกะลาสีเรือมีการจับคู่ที่แย่ที่สุดในทีมใดทีมหนึ่ง สัปดาห์นี้ พวกเขามีสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้เราตัดสินว่าเขามีพลังอำนาจอยู่หรือไม่ รายการ “ชัดเจนเกินไป” นั้นลึกมากในฐานแรกซึ่งคุณอาจไม่สามารถใส่เขาลงในรายการของคุณได้ แต่เขาก็คุ้มค่าที่จะยิงหากคุณมีความยืดหยุ่น
แทนที่จะเป็น: Brandon Moss , Nick Swisher , Adam LaRoche

Sit: Casey McGehee , Marlins
สมัครเว็บบอล McGehee คลายความร้อนจากการออกสตาร์ทที่ร้อนระอุแล้ว โดยไป 1 ต่อ 16 จาก 4 เกมหลังสุดของเขา แต่เขาก็ยังได้รับความรักมากเกินไปจากผู้ที่เน้นหนักเกินไปในสัปดาห์แรกของเกม หากคุณไม่ได้เริ่มต้นจากเขาตั้งแต่เริ่มต้น คุณอาจพลาดสิ่งที่ดีที่สุดที่เขามีให้ การจับคู่ของเขากับพระคาร์ดินัลและโจรสลัดในสัปดาห์นี้น่าจะช่วยลดอาชีพการตี .257 ให้เป็นสถานะ NL เท่านั้น
แทนที่จะเป็น: คอรีย์ ฮาร์ท , อดัม ลินด์ , สโมค
ฐานที่สอง
ชัดเจนเกินไป: Robinson Cano , Jason Kipnis , Matt Carpenter , Ian Kinsler , Martin Prado , Ben Zobrist , Chase Utley , Aaron Hill , Jose Altuve , Brandon Phillips

ห้าตารางการตีที่ดีที่สุด
ทีม กำหนดการ
1. กะลาสีเรือ @TEX4, @MIA3
2. ราชวงศ์ @HOU3, MIN3
3. เรนเจอร์ส SEA4, CHW3
4. ผู้ปกครอง COL4, SF3
5. ผู้กล้า @ PHI4, @NYM3
การเริ่มต้น: Jedd Gyorko , Padres
Gyorko เริ่มต้นได้แย่มากซึ่งเป็นเรื่องจริงสำหรับรูปแบบการเล่นที่เหวี่ยงอย่างอิสระและไม่ทำอะไรเลย โอเค มันไม่ยุติธรรมเลยที่จะตราหน้าเขาขนาดนี้ในอาชีพการงานของเขา แต่หลังจากช่วงขึ้นๆ ลงๆ ของฤดูกาลหน้าใหม่ คุณต้องคาดหวังถึงความไม่ลงรอยกันบางอย่าง ข่าวดีก็คือว่าหลังจากที่สองสัปดาห์ของการไม่มีอะไรเขาเป็นเดิมพันที่ดีที่จะไปปิดกับเหยือกเช่นแฟรงคลินโมราเลส , ฮวนนิคาสิโอ , จอร์จเดอลาโรซา , เบร็ทเดอร์สันและทิม Lincecum
แทนที่จะเป็น: Brian Dozier , Kolten Wong

นั่ง: Emilio Bonifacio , Cubsในขณะที่ Bonifacio ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพิสูจน์คุณค่าของเขาในฐานะผู้ตีนำของ Cubs เขาไม่คู่ควรกับความภักดีที่ไม่มีวันสิ้นสุดของคุณในตำแหน่งที่ลึกกว่าใน Fantasy โดยเสนอตัวเลือกคุณภาพมากกว่าหนึ่งตัวเลือก ในลีก 12 ทีม ถ้าเขาเป็นแหล่งขโมยหลักของคุณในลีก Rotisserie นั่นก็เรื่องหนึ่ง แต่มีเพียง 5 เกมที่แตะเพื่อ Cubs ในสัปดาห์นี้ รวมถึงสี่เกมกับMasahiro Tanaka , Michael Pineda , Tony CingraniและHomer Baileyคุณไม่ควร คาดว่า Bonifacio จะทำผลงานได้เหมือนเบส 12 อันดับแรก
แทนที่จะเป็น: แดเนียล เมอร์ฟี, แอนโธนี่ เรนดอน , กยอร์โก
ฐานที่สาม
ชัดเจนเกินไป: Miguel Cabrera , David Wright , Evan Longoria , Matt Carpenter , Josh Donaldson , Carlos Santana , Martin Prado , Pedro Alvarez

เริ่ม: Kyle Seager , Mariners
Seager “ชัดเจนเกินไป” ที่ตำแหน่งนี้ในแต่ละสองสัปดาห์แรก แต่การเริ่มต้น 3-for-23 (.130) ของเขาทำให้เจ้าของ Fantasy นั่งอยู่ในกลุ่ม แม้ว่าเขาจะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองในฤดูกาลที่ออกมาดีต่อเนื่องกันก็ตาม และเป็นเดิมพันที่ดีที่จะเจอเหยือกอย่างRobbie Ross , Colby Lewis , Tanner Scheppers , Henderson Alvarez และBrad Handในสัปดาห์นี้ เกมสี่เกมของเขาที่เท็กซัสเพื่อเริ่มต้นสัปดาห์อาจมีประสิทธิผลเป็นพิเศษ เขาตี .374 ด้วยโฮมรันหกครั้งและ 1.102 OPS ใน 99 อาชีพที่ค้างคาวที่นั่น
แทนที่จะเป็น: Aramis Ramirez ,ปาโบล ซานโดวัล , แซนเดอร์โบการ์ตส์